Bokförd förskottsfaktura förblir öppet när du har bokfört de slutliga inköpsfakturan i östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009


Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV i Östeuropa (EE) språk.

Symptom


När du använder bokför en slutlig inköpsfaktura för ett inköp order som förskottsbetalning i den östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 eller Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1), Bokförd förskottsfaktura förblir öppna oväntat.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:
 • Ändra behörighet för objektet ändras.
 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .


Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Lös problemet så här:
 1. Ändra koden i funktionen CalcLinkedPmtAmountToApply i kodmodul försäljningspost förskott (26585). Gör så här:
  1. Lägg till en ny global variabel och ange variabeln enligt följande:
   • Namn: SumAmountToApply
   • DataType:Decimal
  2. Ändra koden på följande sätt:
   Befintlig kod 1
   ... IF TotalAmountToApply = 0 THEN
   EXIT;
   SetCurrencyPrecision(LetterLine."Currency Code");
   ...
   Ersättningskod 1
   ...// Add the following line.    
   SumAmountToApply := SumAmountToApply + TotalAmountToApply;

   IF TotalAmountToApply = 0 THEN
   EXIT;
   SetCurrencyPrecision(LetterLine."Currency Code");
   ...
   Befintlig kod 2
   ... TotAmt := TotAmt + TotalAmountToApply *
   Link.Amount / (CustLedgEntry.Amount - CustLedgEntry."Remaining Amount to Link") *
   (CustLedgEntry."Remaining Amount" - CustLedgEntry."Remaining Amount to Link") /

   // Delete the following lines.
   (LetterLine."Amount Linked" - LetterLine."Amount Deducted" + TotalAmountToApply);
   AmountToApply := ROUND(TotAmt,Currency."Amount Rounding Precision") - TotAmtRnded;
   // End of the deleted lines.

   TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;
   ...
   Ersättningskod 2
   ... TotAmt := TotAmt + TotalAmountToApply *
   Link.Amount / (CustLedgEntry.Amount - CustLedgEntry."Remaining Amount to Link") *
   (CustLedgEntry."Remaining Amount" - CustLedgEntry."Remaining Amount to Link") /

   // Add the following lines.
   (LetterLine."Amount Linked" - LetterLine."Amount Deducted" + SumAmountToApply);
   AmountToApply := TotAmt - TotAmtRnded;
   //End of the added lines.

   TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;
   ...
 2. Ändra koden i funktionen CalcLinkedPmtAmountToApply i kodmodul för inköpet bokför förskott (26586). Gör så här:
  1. Lägg till en ny global variabel och ange variabeln enligt följande:
   • Namn: SumAmountToApply
   • DataType:Decimal
  2. Ändra koden på följande sätt:
   Befintlig kod 1
   ... IF TotalAmountToApply = 0 THEN
   EXIT;

   SetCurrencyPrecision(LetterLine."Currency Code");
   Link.SETRANGE("Entry Type",Link."Entry Type"::"Link To Letter");
   Link.SETRANGE("Document No.",LetterLine."Letter No.");
   ...
   Ersättningskod 1
   ... IF TotalAmountToApply = 0 THEN
   EXIT;

   // Add the following line.
   SumAmountToApply := SumAmountToApply + TotalAmountToApply;

   SetCurrencyPrecision(LetterLine."Currency Code");
   Link.SETRANGE("Entry Type",Link."Entry Type"::"Link To Letter");
   Link.SETRANGE("Document No.",LetterLine."Letter No.");
   ...
   Befintlig kod 2
   ... TotAmt := TotAmt + TotalAmountToApply *
   Link.Amount / (VendLedgEntry.Amount - VendLedgEntry."Remaining Amount to Link") *
   (VendLedgEntry."Remaining Amount" - VendLedgEntry."Remaining Amount to Link") /

   // Delete the following lines.
   (LetterLine."Amount Linked" - LetterLine."Amount Deducted" + TotalAmountToApply);
   AmountToApply := ROUND(TotAmt,Currency."Amount Rounding Precision") - TotAmtRnded;
   // End of the deleted lines.

   TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;
   ...
   Ersättningskod 2
   ... TotAmt := TotAmt + TotalAmountToApply *
   Link.Amount / (VendLedgEntry.Amount - VendLedgEntry."Remaining Amount to Link") *
   (VendLedgEntry."Remaining Amount" - VendLedgEntry."Remaining Amount to Link") /

   // Add the following lines.
   (LetterLine."Amount Linked" - LetterLine."Amount Deducted" + SumAmountToApply);
   AmountToApply := TotAmt - TotAmtRnded;
   //End of the added lines.

   TotAmtRnded := TotAmtRnded + AmountToApply;
   ...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
 • Östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Dessutom måste du ha snabbkorrigering 2543219, snabbkorrigering 2546451 och snabbkorrigering 2546490 installerat för att kunna installera den här snabbkorrigeringen.
För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
2543219 du inte behandla överskjutande förskottsbetalning som förväntat i östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
2546451 "det finns ingen kundreskontratransaktion. Transaktion i filtret"felmeddelande när du försöker att bokföra den resterande kvantiteten på en försäljningsorder i östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009
2546490 "Kundreskontratransaktion. Det finns redan en reskontra löpnr post [antal]"felmeddelande när du försöker bokföra en försäljningsorder med förskottsbetalning ett förskott brev i östra Europeiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.