Dag bok (kund) Lev.reskontratransaktioner rapport (rapport 10535 & rapport 10525) fungerar inte med senare tillämpning i Storbritannien-versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 och i Storbritannien-versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1


I den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för engelska (Storbritannien) (en-gb) region.

Symptom


I Storbritannien-versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 eller UK-versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) förutsätter att du gör ett program att använda en journal till en faktura när du bokför journaler för en leverantör eller kund. Sedan, när du kör rapporten Dag bok (kund) leverantörsreskontratransaktion (rapport 10535/rapport 10525) rapporten skrivs inte ut alla de relaterade redovisningstransaktionerna som förväntat.

Orsak


Rapporten hämtar redovisningstransaktioner genom Transaktionsnr, men när programmet genomförs senare erhållna vinst/förlust trans. bokförs på en annan transaktion.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:
 • Ändra behörighet för objektet ändras.
 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .


Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Lös problemet så här:
 1. Ändra koden i utlösaren Redovisningstransaktion - OnPreDataItem i Dag bok leverantör kundreskontratransaktion rapport (10525) enligt följande:
  Lägg till följande variabler på variabler-fliken i C/AL LocalsVisa -menyn:
  • Namn: DtldCustLedgEntry; Datatyp: Post. Undertyp: Detaljerad kundresk.trans. I filter. Posten
  • Namn: TransactionNoFilter; Datatyp: Text. Längd: 250

  Befintlig kod
  ... IF NOT PrintGLDetails THEN
  // Delete the following line.
  CurrReport.BREAK;
  ...
  Ersättningskod
  ...IF NOT PrintGLDetails THEN
  // Add the following lines.
  CurrReport.BREAK
  ELSE BEGIN
  // End of the added lines.
  ...

  Välj Redovisningstransaktion < redovisningstransaktion > DataItem på Visa -menyn, klicka på Proprieties, Välj DataItemLink och ta bort följande länk: Transaktionsnr = fält (Transaktionsnr)
 2. Ändra koden i utlösaren Redovisningstransaktion - OnPreDataItem i Dag bok leverantör kundreskontratransaktion rapport (10535) enligt följande:
  Lägg till följande variabler på variabler-fliken i C/AL LocalsVisa -menyn:
  • Namn: DtldVendLedgEntry; Datatyp: Post. Undertyp: Detaljerad lev.resk.trans. Posten
  • Namn: TransactionNoFilter; Datatyp: Text. Längd: 250

  Befintlig kod
  ... IF NOT PrintGLDetails THEN
  // Delete the following line.
  CurrReport.BREAK;
  ...
  Ersättningskod
  ...IF NOT PrintGLDetails THEN

  // Add the following lines.
  CurrReport.BREAK
  ELSE BEGIN
  DtldVendLedgEntry.RESET;
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.","Vendor Ledger Entry"."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::Application);
  IF DtldVendLedgEntry.FINDSET THEN BEGIN
  TransactionNoFilter := FORMAT(DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
  WHILE DtldVendLedgEntry.NEXT <>0 DO
  TransactionNoFilter := TransactionNoFilter + '|' + FORMAT(DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
  END;
  SETFILTER("Transaction No.",TransactionNoFilter);
  END;
  DtldCustLedgEntry.RESET;
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.","Cust. Ledger Entry"."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::Application);
  IF DtldCustLedgEntry.FINDSET THEN BEGIN
  TransactionNoFilter := FORMAT(DtldCustLedgEntry."Transaction No.");
  WHILE DtldCustLedgEntry.NEXT <>0 DO
  TransactionNoFilter := TransactionNoFilter + '|' + FORMAT(DtldCustLedgEntry."Transaction No.");
  END;
  SETFILTER("Transaction No.",TransactionNoFilter);
  END;
  // End of the added lines.
  ...

  Välj Redovisningstransaktion < redovisningstransaktion > DataItem på Visa -menyn, klicka på Proprieties, Välj DataItemLink och ta bort följande länk: Transaktionsnr = fält (Transaktionsnr)

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
 • Storbritannien-versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Storbritannien-versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser


VSFT DynamicsNAV SE: 238005
Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.