Korrigerande servicetransaktioner måste rapportera skillnaden mellan fakturerat belopp och belopp på kreditnota i den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV


Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för språk italienska (it).

Symptom


När du rapporterar korrigerande servicetransaktioner enligt lag Intrastat måste du rapportera nettobeloppet mellan den korrigerade fakturan och kreditnotan. Om du har en faktura på 1000 och en kreditnota 200, i tjänsten Intrastat rättningstransaktionen måste du rapportera 800 i beloppet. I den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV, när du använder funktionen Hämta Intrastat-transaktionen visar service Rättningstransaktion dock PM kreditbeloppet felaktigt.
Det här problemet uppstår i följande produkter:
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:
 • Ändra behörighet för objektet ändras.
 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .


Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Lös problemet så här:
 1. Ändra koden i funktionen SetVATEntryFilters i tabellen (263) enligt följande:
  Befintlig kod
  ...   SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Sale);

  // Delete the following lines.
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  SETRANGE("Document Type",VATEntry."Document Type"::"Credit Memo")
  ELSE
  // End of the deleted lines.

  SETRANGE("Document Type",VATEntry."Document Type"::Invoice);
  END;
  ...
  Ersättningskod
  ...  SETRANGE(Type,VATEntry.Type::Sale);

  // Add the following line.
  IF NOT IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  // End of the added line.

  SETRANGE("Document Type",VATEntry."Document Type"::Invoice);
  END;
  ...
 2. Ändra koden i utlösaren Momstransaktionen - OnPreDataItem i rapporten (594) enligt följande:
  Befintlig kod
  ...  SETRANGE(Type,Type::Sale);

  // Delete the following lines.
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Credit Memo")
  ELSE
  // End of the deleted lines.

  SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
  SETRANGE("Operation Occurred Date",StartDate,EndDate);
  ...
  Ersättningskod
  ...  SETRANGE(Type,Type::Sale);

  // Add the following line.
  IF NOT IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN
  // End of the added line.

  SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
  SETRANGE("Operation Occurred Date",StartDate,EndDate);
  ...
 3. Ändra koden i funktionen InsertEUServiceLine i rapporten (594) enligt följande:
  Lägg till följande variabel:
  • Namn: IntrastatAmount
  • Datatyp: decimaltal
  Befintlig kod
  ...// Delete the following lines.
  WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  "Source Type" := "Source Type"::"VAT Entry";
  "Source Entry No." := "VAT Entry"."Entry No.";
  IF IntrastatJnlLine.Type = IntrastatJnlLine.Type::Shipment THEN
  "Country/Region of Payment Code" := GetIntrastatCountryCode("VAT Entry"."Country/Region Code")//new line
  ELSE
  "Country/Region of Payment Code":= CompanyInfo."Country/Region Code";
  ValidateSourceEntryNo("Source Entry No.");
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN BEGIN
  "Custom Office No." := CustomsOfficeNo;
  "Corrected Intrastat Report No." := CorrectedIntrastatRepNo;
  END;
  INSERT;
  END;
  // End of the deleted lines.
  ...
  Ersättningskod
  ... WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  SETRANGE("Service Tariff No.","VAT Entry"."Service Tariff No.");
  IF NOT FINDFIRST THEN BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  "Source Type" := "Source Type"::"VAT Entry";
  "Source Entry No." := "VAT Entry"."Entry No.";
  ValidateSourceEntryNo("Source Entry No.");
  IF IntrastatJnlBatch."Corrective Entry" THEN BEGIN
  "Custom Office No." := CustomsOfficeNo;
  "Corrected Intrastat Report No." := CorrectedIntrastatRepNo;
  END;
  INSERT;

  END ELSE BEGIN
  IntrastatAmount := Amount;
  ValidateSourceEntryNo("VAT Entry"."Entry No.");
  Amount := Amount + IntrastatAmount;
  MODIFY;
  END;
  END;
  ...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)


Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser


VSFT DynamicsNAV SE: 238983
Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.