Systemmeddelande 28002 när du avmarkerar alternativet "Tillåt bokning stängd räkenskapsperioder" på skärmen i Microsoft Dynamics SL GL installationsprogrammet (01.950.00)


Symptom


När du avmarkerar kryssrutan Tillåt bokning stängd räkenskapsperioder på GL installationsskärmen (01.950.00) visas felmeddelande följande:

Systemmeddelande 28002 - 'Kan inte inaktivera bokföring till tidigare perioder, eftersom den outgivna partier under tidigare perioder finns'.

Orsak


Det här problemet uppstår när ett parti som har en tidigare period ska bokföras inte har ännu frisläppts.

Lösning


Lös problemet genom att ta bort eller släpper den outgivna journal som har en tidigare period ska bokföras. Gör så här:

  1. Kör följande SQL-uttryck i SQL Server Management Studio mot Microsoft Dynamics SL programdatabasen att identifiera outgivna batch:

    VäljBatNbr,EditScrnNbr,Status,PerPost,Modul,*frånBatchdär STATUS I ("B", "H")
  2. Identifiera de journaler som har ett värde i fältet perpost före den aktuella räkenskapsperioden. Ta bort eller släpper de journaler som anges i fältet EditScrnNbr på skärmen.

Intern supportinformation från Microsoft


Åtgärder för att återskapa.

Produkt-Felnummer:
Skapar-ID (e-postalias): v-bradcr
Writer-ID (e-postalias): v-sethw
Teknisk granskning-ID (e-postalias): v-masmus
Bekräfta att artikeln har Teknisk granskning: Ja
Bekräfta artikel publiceras: Ja/Nej