Funktionsnamn har ändrats i Excel 2010 SP1-versioner på andra språk än engelska

Sammanfattning

Flera Excel-funktioner har uppdaterats, fått nya namn eller har lagts till i funktionsbiblioteket i Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 och Microsoft Excel Online 2010, i syfte att förbättra riktigheten och erbjuda enhetliga funktioner med namn som på ett mer adekvat sätt beskriver deras funktionssätt.

Dessutom har några vanliga funktioner översatts på nytt på 10 olika språk (tjeckiska, danska, nederländska, italienska, norska, portugisiska, brasiliansk portugisiska, spanska, svenska och turkiska). Det här gör att felet #NAMN? visas när det välbekanta Microsoft Excel 2007-funktionsnamnet anges i stället för det uppdaterade namnet, i Excel 2010. När du öppnar ett kalkylblad i Excel 2010, Excel Services 2010 eller i Excel Online som innehåller funktionsnamn från tidigare versioner av Excel, visas det uppdaterade funktionsnamnet.

Efter feedback från kunder har Microsoft bestämt sig för att ta tillbaka de vanliga funktionsnamnen från Excel 2007. Hämta Microsoft Office 2010 Service Pack 1 om du vill använda funktionsnamnen från 2007-versionen.

Exempel

Funktionen VLOOKUP kallades BUSCARV i Excel 2007, men i Excel 2010 ändrades det till CONSULTAV. Om du anger BUSCARV i stället för CONSULTAV i Excel 2010-versioner före SP1, visas felet #NAMN?.

Du kan återskapa funktionssättet genom att följa de här stegen i den spanska versionen av Excel 2010:
  1. Skapa en ny Excel-arbetsbok.
  2. I cell A1 skriver du 1, och i cell A2 skriver du 2.
  3. I cell B1 skriver du a, och i cell B2 skriver du b.
  4. I cell D1 skriver du 1 och i cell D2 skriver du =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Om du inte har installerat Service Pack 1 får du felet  #¿NOMBRE? när du anger =BUSCARV(D1,A1:B2,2) i Excel 2010. Den rätta funktionen som ska anges i Excel 2010-versioner före SP1 är =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Men när du har installerat Service Pack 1 får du felet  #¿NOMBRE? när du anger =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) i Excel 2010. Den rätta funktionen som ska anges i Excel 2010-versioner efter SP1 är =BUSCARV(D1,A1:B2,2).Mer Information

När SP1 har installerats visas de uppdaterade funktionsnamnen automatiskt i arbetsböcker som skapats i tidigare versioner av Excel, inklusive Excel 2010-arbetsböcker före SP1. Funktionerna behöver inte anges på nytt för att de uppdaterade namnen ska visas.

Information om hur du hämtar och installerar Office 2010 SP1 finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

2460049 – Beskrivning av Office 2010 SP1


Företagskunder kan läsa någon av följande Microsoft Knowledge Base-artiklar beroende på miljö:

2460043 – Beskrivning av språkpaketet för Office 2010 SP1
2460073 – Beskrivning av Office Online SP1
2460056 – Beskrivning av språkpaketet för Office Servers 2010 SP1
2460044 – Beskrivning av Language Interface Pack för Office 2010 SP1
2460045 – Beskrivning av SharePoint Server 2010 SP1
2460047 – Beskrivning av SharePoint och Project Server 2010 SP1

Funktion och språk

I följande avsnitt visas de språk och funktioner som uppdaterats i Service Pack 1.

Tjeckiska
I följande tabell visas de tjeckiska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:

Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Danska
I följande tabell visas de danska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

I följande tabell visas de danska makrobladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Nederländska
I följande tabell visas de nederländska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

I följande tabell visas de nederländska makrobladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Italienska
I följande tabell visas de italienska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Norska
I följande tabell visas de norska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

I följande tabell visas de norska makrobladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugisiska
I följande tabell visas de portugisiska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugisiska (Brasilien)
I följande tabell visas de brasiliansk-portugisiska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDAVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

I följande tabell visas de brasiliansk-portugisiska makrobladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Spanska
I följande tabell visas de spanska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

I följande tabell visas de spanska makrobladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Svenska
I följande tabell visas de svenska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITÄRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Turkiska
I följande tabell visas de turkiska kalkylbladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

I följande tabell visas de turkiska makrobladsfunktionerna som ändrats i Service Pack 1:
Funktion på engelska 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Egenskaper

Artikel-id: 2551525 – senaste granskning 17 apr. 2014 – revision: 1

Feedback