Beskrivning av uppdatering av 2010 i PowerPoint Viewer: 10 september 2013

Gäller för: PowerPoint Viewer

Introduktion


Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft PowerPoint Viewer 2010. Den här uppdateringen innehåller den senaste korrigeringen för 32-bitars versionen av PowerPoint Viewer 2010. Dessutom innehåller den här uppdateringen stabilitet och prestanda. 

Problem som åtgärdas i uppdateringen

  • När du öppnar en OpenDocument-textfil (ODT-fil) i ett Office 2010-program visas inte innehållet som sparas i ODT-filen. Ekvationer, figurer, bilder, text rutor och innehålls kontroller visas inte.

Mer information


Kända problem med den här uppdateringen

  • Kunder kan ha fått upprepade gånger den här uppdateringen trots att den redan hade installerats.Obs! Det här problemet löses genom en identifierings ändring som släpptes 13 september 2013. Den här ändringen påverkar inte de uppdaterade filerna. Den här ändringen påverkar endast sättet som vi tillhandahåller uppdateringar för kunder. De kunder som har installerat uppdateringen behöver inte vidta några åtgärder.