Uppdateringar och snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics CRM 2011

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2011

Introduktion


Den här artikeln innehåller uppdateringar och snabbkorrigeringar som är tillgängliga för Microsoft Dynamics CRM 2011.

Mer information


Den senaste kumulativa samlade uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM 2011

I följande tabell visas den senaste kumulativa samlade uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM 2011. Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller alla snabbkorrigeringar som har getts ut för begränsad distribution. Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller även alla tidigare samlade uppdateringar.
Artikelnummer Artikelrubrik Utgivningsdatum Version
3179593 Slutgiltig uppdatering för Microsoft Dynamics CRM 2011 Oktober 20, 2016 5.0.9690.4439

Uppdateringar för allmän distribution

I följande tabell visas de uppdateringar som har getts ut för allmän distribution. Om du vill visa den specifika artikeln som är associerad med uppdateringen klickar du på länken för att se Microsoft Knowledge Base-artikeln som visas i tabellen. Om du vill hämta en eller flera av uppdateringarna som nämns i denna artikel finns på följande Microsoft-webbplats:
Artikelnummer Artikelrubrik Utgivningsdatum Version
2958724 Samlad uppdatering 18 för Microsoft Dynamics CRM 2011 September, 2014 5.0.9690.4374
2434455 Hämta uppdateringar förinstallationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 2011 Maj 13, 2011 Ej tillämpligt
2461081 Det finns en uppdatering för Microsoft Dynamics CRM 2011 30 januari, 2011 5.0.9688.53
2461082 Det finns en uppdatering för Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate 22 februari, 2011 5.0.9688.583
2461083 Mars 2011 uppdatering för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgänglig 22 mars, 2011 5.0.9688.590
2466084 Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 April 4, 2011 5.0.9688.1045
2466086 Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Juni 2, 2011 5.0.9688.1155
2547347 Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 28 juli, 2011 5.0.9688.1244
2556167 Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 September 22, 2011 5.0.9688.1450
2567454 Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 8 november, 2011 5.0.9688.1533
2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 12 januari, 2012 5.0.9690.1992
2600643 Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 22 mars, 2012 5.0.9690.2165
2600644 Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Maj 3, 2012 5.0.9690.2243
2710577 Samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011 16 augusti 2012 5,0.9690,2730
2739504 Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Oktober 11, 2012 5.0.9690.2835
2795627 Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Januari, 2013 5.0.9690.3236
2791312 Samlad uppdatering 13 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Mars, 2013 5.0.9690.3448
2849744 Samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Juli, 2013 5.0.9690.3557
2843571 Samlad uppdatering 15 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Oktober, 2013 5.0.9690.3731
2872369 Samlad uppdatering 16 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Januari, 2014 5.0.9690.3911
2915687 Samlad uppdatering 17 för Microsoft Dynamics CRM 2011 Maj, 2014 5.0.9690.4150
Viktig anmärkning Vad hände med Samlad uppdatering 9 för Microsoft Dynamics CRM 2011?Samlad uppdatering 9 för Microsoft Dynamics CRM 2011 kommer inte att släppas på grund av en fördröjning i Q2-tjänstuppdateringen. Samlad uppdatering 10 åtgärdas alla problem som skulle ha inkluderats i Samlad uppdatering 9. Mer information finns på följande Microsoft Dynamics-webbplats:https://community.Dynamics.com/Product/CRM/crmnontechnical/b/crmconnection/Archive/2012/07/06/Q2-2012-Service-Update-New-Delivery-Schedule.aspx

Snabbkorrigeringar som har begränsad distribution

I följande tabell visas de snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics CRM som har getts ut i en begränsad distribution. En snabbkorrigering är avsedd att åtgärda problemet som diskuteras i en associerad Microsoft Knowledge Base-artikel. Om du vill få en snabbkorrigering klickar du på artikelnumret för att komma åt länken till Microsoft Customer Support Services. En fullständig lista över telefonnummer för Microsoft Customer Support Services och information om support kostnader finns på följande Microsoft-webbplats: 
Artikelnummer Artikelrubrik Utgivningsdatum
2535245 Långsamma prestanda uppstår när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011 Juni 2, 2011
2664150 Kontrollera huvudobjekt åtkomst tillväxt i CRM 2011 12 januari, 2011