”ChangeKey krävs för den här åtgärden” visas i Outlook för Mac 2011 i en Exchange Server 2010-miljö

Gäller för: Exchange Server 2010

Symptom


Anta att en Microsoft Outlook för Mac 2011 användare flyttar ett element och ändrar kategori av objekt i en miljö med Microsoft Exchange Server 2010. När Exchange Server synkroniseras objekten i Outlook för Mac 2011-klienten visas följande felmeddelande ibland:
ErrorCould inte att synkronisera posten: <Meddelandenamn> till Exchange-servern: <Exchange Server-namn> DetailsChangeKey krävs för den här åtgärden. Felkod-19946

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom åtgärden i tjänsten Microsoft Exchange Web MoveItem returnerar ett felaktigt ChangeKey egenskapen flyttat objekt när Exchange Server synkroniseras objekt med Outlook för Mac 2011-klienter.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2582113 Beskrivning av Samlad uppdatering 5 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om MoveItem -funktionen finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om egenskapen ChangeKey finns på följande Microsoft-webbplats: