KORRIGERA: "Gick inte att öppna installationsloggfilen" felmeddelande när du försöker installera eller avinstallera en snabbkorrigering för Host Integration Server när vissa antivirusprogram är installerade

Gäller för: Microsoft Host Integration Server 2010Host Integration Server 2009

Symptom


När du försöker installera eller avinstallera en snabbkorrigering för Microsoft Host Integration Server åtgärden misslyckas och följande felmeddelande:
Installationsloggfilen för fel öppnas. Kontrollera att loggfilens plats finns och att den är skrivbar.

Obs!  Det här problemet har visat sig inträffa på en dator som har vissa antivirusprogram som Forefront Endpoint Protection 2010 installerat och aktiverat.

Orsak


Det här problemet beror på ett problem med tidsinställningarna. När du installerar eller avinstallerar en snabbkorrigering, kör installationsprogrammet (Setup.exe) låser filen i exklusivt läge. Sedan startas installationsprogrammet Msiexec.exe. Installationsprogrammet försöker skriva till loggfilen innan programmet avslutas. Vissa antivirusprogram medför logg filen stängningen ska förskjutas som antivirusprogrammet skannar filer. Detta kan orsaka Msiexec.exe att ta emot ett delningsfel vid försök att komma åt filen Setup.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

Microsoft Host Integration Server 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för Host Integration Server 2010.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2616519 kumulativ uppdateringspaket 2 för Host Integration Server 2010

Microsoft Host Integration Server 2009

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för Host Integration Server 2009.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2645939 kumulativ uppdateringspaket 2 för Host Integration Server 2009

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".