Microsoft Outlook slutar svara när du uppdaterar rutnätet i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2011

Symptom


Anta att du använder Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Microsoft Office Outlook. Du kan bearbeta Microsoft Dynamics CRM-poster för ett entitetsrutnät. Outlook slutar svara om medför rutnätet uppdateras i den här situationen. Till exempel när du kör följande svarar Outlook:
  • Manuellt uppdatera rutnätet
  • Slå samman poster i rutnätet
  • Inaktivera poster i rutnätet

Lösning


Problemet har åtgärdats i den senaste kumulativa samlade uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM 2011.Mer information om den senaste kumulativa samlade uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM 2011 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2555051 Snabbkorrigeringar och uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 2011
Obs! Problemet korrigerades först i Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011. För mer information om Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2547347 Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Mer information om Microsoft Business Solutions CRM software snabbkorrigeringar och uppdateringar paketet terminologi klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887283 Namnstandarder för snabbkorrigering för Microsoft Business Solutions CRM-programvara och uppdatering