Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Windows-operativsystem

Support för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upphörde den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows ser du till att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns på följande Microsoft-webbsida:
Viktigt! Uppdateringen ersätter uppdatering 2443685, som släpptes i december 2010. I uppdateringen ingår även ytterligare tidszonsändringar som getts ut som snabbkorrigeringar sedan uppdatering 2443685 publicerades.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2443685 bör du läsa beskrivningarna av tidszonsändringarna i denna artikel, för att fastställa om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Om datorerna inte påverkas direkt kan distributionen ske vid nästa möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du distribuerar den senaste kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows på alla datorer för att tidszonsdatabasen ska vara konsekvent.

Viktigt!
 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i den här artikeln bör du vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook.

  Mer information om de här problemen finns i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  931667 Hantera tidszonsändringar med hjälp av Time Zone Data Update Tool (uppdateringsverktyg för tidszonsuppgifter) i Microsoft Office Outlook
 • Om du använder Microsoft Exchange Server i en IT-miljö måste du vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Exchange Server fungerar utan problem.

  Mer information om Exchange-uppdateringen för sommartid finns i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  941018 Hantera sommartid med hjälp av Exchange Calendar Update Tool
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast uppgifter som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Om en tidszonsnyckel därför tas bort återställs eventuellt inte vissa ursprungliga värden när du har installerat den kumulativa zonuppdateringen.

  Vi rekommenderar inte att du tar bort några registernycklar som har att göra med tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar återställer du först tidszonsnycklarna från en känd bra säkerhetskopia. Installera sedan uppdateringen.

Inledning

Genom den uppdatering som beskrivs i den här artikeln ändras tidszonsuppgifterna i enlighet med sommartidsändringarna för flera länder.

Uppdateringen som beskrivs i artikeln är en kumulativ, samlad uppdatering som innehåller tidigare utgivna ändringar som snabbkorrigeringar i artiklarna 2543367, 2523087, 2519231 och 2515337 i Microsoft Knowledge Base (KB). I den kumulativa uppdateringen ingår även ytterligare korrigeringar som inte ingått i tidigare utgivna snabbkorrigeringar. Mer information om hur sommartidsändringar kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om hur sommartidsändringar kan påverka andra Microsoft-produkter finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
914387 Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem
Obs! När du installerar uppdateringen kan du få följande meddelande:
Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system. (Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdatering redan har installerats på datorn.)
Meddelandet betyder att du redan har installerat rätt uppdatering, eller att uppdateringen har installerats automatiskt av Windows Updates eller Microsoft Update. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows 7 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows 7 för x64-baserade datorer (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 R2 x64 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 R2 för datorer med Itanium (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Vista SP2 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Vista SP2 för x64-baserade datorer (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 SP2 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 SP2 x64 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 SP2 för datorer med Itanium (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows XP SP3 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows XP SP3 x64 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 SP2 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 SP2 x64 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 SP2 för datorer med Itanium (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Embedded Standard 7 (KB2570791) nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Embedded Standard 7 för x64-baserade datorer (KB2570791) nu.

Utgivningsdatum: 9 augusti 2011

Mer information om hur Microsoft-supportfiler hämtas finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdateringar från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows

Följande ändringar har gjorts sedan den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows:
 • Turkiet, normaltid:
  En ny tidszon i Windows har skapats: Turkiet, normaltid. Visningsnamnet är "(UTC+2:00) Istanbul". Turkiets regering har beslutat att ändra 2011 års schema för sommartid. Den börjar måndagen den 28 mars istället för söndagen den 27 mars.
  "Istanbul" har tagits bort från visningsnamnet i tidszonen "(UTC+2:00) Aten, Bukarest, Istanbul".
 • Egypten, normaltid [Visningsnamn "(UTC+2:00) Kairo"]:
  Egyptens regering har upphävt sommartid.
 • Pacific SA, normaltid [Visningsnamn "(UTC-4:00) Santiago"]:
  Ställer in 2011 års startdatum för sommartid till augusti och 2012 års slutdatum till mars. 
 • Marocko, normaltid [Visningsnamn "(UTC) Casablanca"]:
  Ställer in 2011 års slutdatum för sommartid i juli.
 • Fiji, normaltid [Visningsnamn "(UTC+12:00) Fiji"]:
  Ställer in 2011 års slutdatum för sommartid till den första söndagen i mars.
 • Samoa, normaltid [Visningsnamn "(UTC-11:00) Samoa"]:
  Ställer in 2011 års sluttid för sommartid till en timme senare.
Tidszonsnyckelns namn Visningsnamn Sommartidens början år 2011 Sommartidens slut år 2011TZI-undernyckel
Turkiet, normaltid(UTC+2:00) IstanbulSista måndagen i mars

03:00:00.000
Sista söndagen i oktober

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Egypten, normaltid(UTC+02:00) KairoIngetInget"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Pacific SA, normaltid(UTC-04:00) SantiagoTredje lördagen i augusti

23:59:59.999
Första lördagen i maj

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Marocko, normaltid(UTC) CasablancaFörsta lördagen i april

23:59:59.999
Sista lördagen i juli

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fiji, normaltid(UTC+12:00) FijiFjärde söndagen i oktober

02:00:00.000
Första söndagen i mars

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa, normaltid(UTC-11:00) SamoaSista söndagen i september

00:00:00.000
Första söndagen i april

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Utöver dessa ändringar innehåller den kumulativa sommartidsuppdateringen från augusti 2011 ändringar för följande tidszoner:

 • Uppdatering av UTC-förskjutning och borttagen sommartid för de tidszoner som listas i tabellen.
TidszonGammaltNytt
Ryssland, normaltid (UTC +3:00) Moskva, Sankt Petersburg, Volgograd(UTC +4:00) Moskva, Sankt Petersburg, Volgograd
Jekaterinburg, normaltid(UTC +5:00) Jekaterinburg(UTC +6:00) Jekaterinburg
Norra Centralasien, normaltid(UTC +6:00) Novosibirsk(UTC +7:00) Novosibirsk
Nordasien, normaltid(UTC +7:00) Krasnojarsk(UTC +8:00) Krasnojarsk
Östra Nordasien, normaltid(UTC +8:00) Irkutsk(UTC +9:00) Irkutsk
Jakutsk, normaltid(UTC +9:00) Jakutsk(UTC +10:00) Jakutsk
Vladivostok, normaltid(UTC +10:00) Vladivostok(UTC +11:00) Vladivostok
Magadan, normaltid(UTC +11:00) Magadan(UTC +12:00) Magadan
 • Kaliningrad, normaltid [Visningsnamn "(UTC+3:00) Kaliningrad"]:
  En ny tidszon i Windows har skapats och den har visningsnamnet "(UTC+3:00) Kaliningrad". Tidszonen följer inte sommartid.
 • Newfoundland, normaltid [Visningsnamn "(UTC-3:30) Newfoundland"]:
  Starttid och sluttid för sommartid uppdaterades från kl. 0:01 (12:01 A.M.) till kl. 02:00 (2:00 A.M.).
Tidszonsnyckelns namn Visningsnamn Sommartidens början år 2011 Sommartidens slut år 2011TZI-undernyckel
Ryssland, normaltid(UTC +4:00) Moskva, Sankt Petersburg, VolgogradIngetInget“TZI”=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jekaterinburg, normaltid(UTC +6:00) JekaterinburgIngetInget“TZI”=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Norra Centralasien, normaltid(UTC +7:00) NovosibirskIngetInget“TZI”=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Nordasien, normaltid(UTC +8:00) KrasnojarskIngetInget“TZI”=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Östra Nordasien, normaltid(UTC +9:00) IrkutskIngetInget“TZI”=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jakutsk, normaltid(UTC +10:00) JakutskIngetInget“TZI”=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Vladivostok, normaltid(UTC +11:00) VladivostokIngetInget“TZI”=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Magadan, normaltid(UTC +12:00) MagadanIngetInget“TZI”=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Kaliningrad, normaltid(UTC +3:00) KaliningradIngetInget“TZI”=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Newfoundland, normaltid(UTC-3:30) NewfoundlandAndra söndagen i mars

00:01:00:000
Första söndagen i november

02:00:00:000
“TZI”=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


Kända problem

När du installerat uppdateringen har konverteringen av gamla vinterdatum för år 2011 från UTC till lokal tid för den berörda tidszonen för Ryssland fel förskjutning (+4 istället för +3 när det gäller normaltid för Ryssland). Problemet berör endast de gamla vinterdatumen (januari 2011 tills sommartid börjar 2011).

Windows XP

Krav

Du måste ha Windows XP Service Pack 3 (SP3) installerat för att kunna installera uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Hämta senaste Windows XP Service Pack

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera denna kumulativa, samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:
2443685 Kumulativa tidszonsuppdateringar från december 2010 för Microsoft Windows-operativsystem

Windows Server 2003

Krav

Du måste ha Windows Server 2003 SP2 installerat för att kunna installera uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera denna kumulativa, samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:
2443685 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2010 för Microsoft Windows-operativsystem

Windows Vista eller Windows Server 2008

Krav

Du måste ha Windows Vista eller Windows Server 2008 Service Pack 2 installerat för att kunna installera uppdateringen.

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera denna kumulativa, samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:
2443685 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2010 för Microsoft Windows-operativsystem

Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

Krav

Inga krav ställs för att kunna installera uppdateringen. Samma paket installerar båda på RTM-versionen samt SP1-versionerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2.

Krav på omstart

Du kanske måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera denna kumulativa, samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:
2443685 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2010 för Microsoft Windows-operativsystem


Egenskaper

Artikel-id: 2570791 – senaste granskning 22 nov. 2011 – revision: 1

Feedback