Endast hämtning-installation av Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 eller Internet Explorer 5.1 i Windows XP eller Windows 2000

Symptom

Det är inte möjligt att göra endast hämtning-installation av Microsoft Internet Explorer i Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP.

Orsak

Detta beror på en förändring av installationsprogrammet för Internet Explorer som möjliggör installation i Windows 2000 eller Windows XP. Eftersom Internet Explorer bara installerar kärnfilerna för webbläsare och skript i Windows 2000 eller Windows XP är alternativet minimal eller anpassad installation av webbläsaren inte tillgängligt under installationen. Därför är dialogrutan Alternativ för komponenter inte tillgänglig, och du kan alltså inte använda Endast hämtning.

Lösning

Så här utför du en endast hämtning-installation från Internet:
 1. Leta upp och klicka på önskad version av Internet Explorer på följande hämtningssida för Internet Explorer:
 2. Följ instruktionerna på webbsidan för hämtning av Internet Explorer.
 3. Klicka på Spara till disk (eller Spara), och spara sedan filen IExSetup.exe i en mapp på datorn.
 4. Klicka på Start och sedan på Kör.
 5. Klicka på Bläddra, bläddra till mappen där du sparade filen Ie5setup.exe eller Ie6setup.exe, markera filen och klicka sedan på Öppna.
 6. Klicka i slutet av kommandot i rutan Öppna, lägg till ett blanksteg och skriv något av följande kommandon:
  Internet Explorer 5:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  Internet Explorer 6:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  Om du till exempel har sparat installationsfilen Ie5setup.exe i mappen C:\Windows Update Setup Files ser kommandot ut så här:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Obs! Det måste finnas dubbla citattecken runt variabeln #E eftersom #E anger källsökvägen, inklusive den körbara filen, för filen Ie5setup.exe eller Ie6setup.exe. Följande är en förklaring till kommandoradsväxlarna som används:
  • /d – Hämtar Internet Explorer endast för den aktuella plattformen. Om du vill hämta alla plattformar kan du emellertid använda växelvärdet /d:1. Det finns bara två värden för denna växel: /d och /d:1.
  • /s:""#E"" - Anger källsökvägen för Ie5setup.exe. Värdet ""#E"" refererar till den fullständiga sökvägen och det fullständiga namnet för EXE-filen. Observera att sökvägen måste omges av dubbla citattecken.
 7. Tryck på RETUR. Välj lämpliga objekt för operativsystemet.
Obs! Om du ska hämta Internet Explorer till en nätverksenhet måste du mappa nätverksenheten till en enhetsbeteckning på datorn. Du kan inte hämta Internet Explorer till en UNC-sökväg (Universal Naming Convention).

Mer Information

Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

200007 Installationsväxlar för batch-läge för Internet Explorer

223371 Installera Internet Explorer 5 i Windows NT 4.0 med hjälp av SMS 1.2

Egenskaper

Artikel-id: 257249 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback