MS11-067: Säkerhetsproblem i Microsoft Report Viewer möjliggör utlämnande av information: 9 augusti 2011


Inledning


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS11-067. Om du vill visa hela säkerhetsbulletinen finns på någon av följande Microsoft-webbplatser:

Så här skaffar du hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp med att installera uppdateringar: stöd för Microsoft Update-säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet-säkerhet felsökning och supporthjälper till att skydda datorn som kör Windows från virus och skadliga program:lösning för virus och Security Centerlokal support enligt ditt land: internationellt stöd

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Kända problem och ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen när det gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem. Om så är fallet visas det kända problemet under varje artikel länk.
  • 2548826 MS11-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visual Studio 2005 Service Pack 1:9 augusti 2011följande är det kända problemet i säkerhetsuppdatering 2548826. Mer information om det här kända problemet finns i säkerhetsuppdatering 2548826.
    • När du installerar den här säkerhetsuppdateringen på en dator som inte har Visual Studio 2005 installerat, visas ett meddelande om att uppdateringen inte är tillämplig. När du stänger meddelandet visas ett felmeddelande.
  • 2579115 MS11-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Report Viewer 2005 Service Pack 1 Redistributable Package: 9 augusti 2011

Ersättningsinformation för säkerhetsuppdatering

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter inte en tidigare utgiven säkerhetsuppdatering.