Lösenord efterfrågas i Internet Explorer

Sammanfattning

Överföring av användarnamn och lösenord till IIS-webbservrar (Internet Information Services) sker via webbläsaren. Nedan beskrivs förhållandet mellan Internet Explorer och IIS i fråga om autentisering.

Mer Information

ATObs!AT Integrerad Windows-autentisering, Windows NT Challenge/Response (NTCR) och Windows NT LAN Manager (NTLM) är identiska och används med samma betydelse i den här artikeln.


 • I Internet Explorer efterfrågas ett lösenord när integrerad Windows-autentisering (Microsoft Windows NT Challenge/Response) används.  Följande villkor måste vara uppfyllda för automatisk autentisering av användarinloggning och lösenord samt upprätthållande av säkerhet i Internet Explorer:
  • Integrerad Windows-autentisering, även kallad Windows NT Challenge/Response, måste varar aktiverad i webbplatsegenskaperna i IIS. Anonym autentisering används först, därefter integrerad Windows-autentisering, sammanfattad autentisering (i tillämpliga fall) och slutligen grundläggande autentisering (klartext).
  • Både klienten och webbservern måste finnas i samma domän med Microsoft Windows NT eller Microsoft Windows 2000 eller i tillförlitliga domäner med Windows NT eller Windows 2000 där användarens konto kan ges behörigheter för resurser på IIS-datorn.
  • Användaren måste använda Internet Explorer som webbläsare. Internet Explorer är den enda webbläsare som stöder integrerad Windows-autentisering (NTCR).
  • Den begärda URL-adressen måste finnas i intranätet (lokalt) för Internet Explorer. Om datornamnet i den begärda URL-adressen innehåller punkter (till exempel http://www.microsoft.com och http://10.0.0.1) antas adressen vara en Internet-adress, och inga referenser överförs automatiskt. Adresser utan punkter (till exempel http://webbserver) anses finnas i intranätet (lokalt), och referenser överförs automatiskt. Enda undantaget är adresser i zonen Intranät i Internet Explorer.
  • Säkerhetsinställningen för zonen Intranät måste vara Automatisk inloggning endast i zonen Intranät. Detta är standardinställningen för Internet Explorer. Om du vill veta mer om säkerhetszoner i Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: AT
   174360 Använda säkerhetszoner i Internet Explorer
   AT
  • Användaren som efterfrågar webbsidan måste ha lämpliga filsystembehörigheter (NTFS) för webbsidan liksom för alla objekt som refereras på webbsidan. En användare kan till exempel ha fullständig behörighet för en webbsida men ombeds ange ett lösenord om webbsidan refererar till grafik i en säker mapp.
 • Ett lösenord efterfrågas i Internet Explorer när grundläggande (klartext) eller sammanfattad autentisering används.


  Användarnamn och lösenord vidarebefordras inte automatiskt vid användning av grundläggande (klartext) eller sammanfattad autentisering. Därför efterfrågas alltid referenser när dessa autentiseringsmetoder används.
 • Ett lösenord efterfrågas i Internet Explorer när anonym autentisering används.


  Lösenord efterfrågas aldrig vid anonym autentisering i IIS eftersom användarnamnet och lösenordet för det anonyma kontot redan är kända i IIS. Lösenordet efterfrågas eftersom en annan autentiseringsmetod än anonym måste användas i Internet Explorer. Detta beror på att det anonyma användarkontot (IUSR_datornamn) som standard inte har fått tillgång till ett eller flera av följande objekt:
  • Den efterfrågade filen eller webbsidan
  • Något av de efterfrågade objekten som är inbäddade i filen eller webbsidan (till exempel bilder)
  • ISAPI-tilläggen som hör till den efterfrågade filen eller webbsidan (till exempel en SHTML-fil)

Referenser

ATOm du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:AT

185874 AT AT Felsökning av behörigheter i Internet Information Server 4.0

Egenskaper

Artikel-id: 258063 – senaste granskning 4 dec. 2007 – revision: 1

Feedback