Rekommenderad privat "Heartbeat"-konfiguration på en klusterserver

Sammanfattning

Kommunikation mellan serverklusternoder är avgörande för smidig klusteranvändning. Du måste därför konfigurera nätverken som du använder för klusterkommunikation så att de är optimalt konfigurerade och följer alla krav i listan över kompatibel maskinvara. Vid nätverkskonfiguration måste två eller flera oberoende nätverk ansluta noderna i ett kluster för att undvika att det finns en enstaka felpunkt. Det normala är att använda två lokala nätverk (LAN). (Microsoft Produktsupport stöder inte konfiguration av ett kluster med noder som endast är anslutna via ett nätverk.)

Minst två av klusternätverken måste vara konfigurerade så att de har stöd för heartbeat-kommunikation mellan klusternoderna för att undvika en enstaka felpunkt. Det gör du genom att konfigurera rollerna för dessa nätverk som antingen "Endast intern klusterkommunikation" eller "All kommunikation" för klustertjänsten. Normalt är ett av dessa nätverk en privat sammankoppling som är dedicerad för intern klusterkommunikation.

Dessutom måste varje klusternätverk sluta att fungera oberoende av alla andra klusternätverk. Det innebär att två klusternätverk inte kan ha en komponent gemensam som kan leda till att båda slutar fungera samtidigt. Ett multiportnätverkskort som ansluter en nod till två klusternätverk uppfyller till exempel inte detta krav i de flesta fall, eftersom portarna inte är oberoende.

I syfte att eliminera möjliga kommunikationsproblem tar du bort all onödig nätverkstrafik från nätverkskortet som är inställt på Endast intern klusterkommunikation (detta kort kallas även heartbeat eller privat nätverkskort). Kluster kommunicerar med hjälp av RPC-anrop (Remote Procedure Call) på IP-sockets med UDP-paket (User Datagram Protocol). Processen beskrivs i denna artikel:
 • Tar bort NetBIOS från sammankopplingen.
 • Anger rätt prioritetsordning för klusterkommunikationen.
 • Anger rätt bindningsordning för kortet.
 • Anger rätt hastighet och läge för nätverkskortet.
 • Konfigurerar TCP/IP på rätt sätt.
 • Inaktiverar funktionen Media Sense (endast i Windows 2000).

Obs! Informationen i den här artikeln gäller inte för redundanskluster i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. Rekommendationerna för nätverkskonfiguration för de nyare versionerna av redundanskluster i miljöer som inte är CSV anges på http://technet.microsoft.com/sv-se/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Det scenario då inställningarna i den här artikeln kan orsaka oönskat beteende i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, är i en CSV-miljö. Rekommendationer med CSV finns på http://technet.microsoft.com/sv-se/library/ff182358(WS.10).aspx.

Mer Information

Rekommenderad konfiguration för det privata kortet i Windows 2000 och Windows 2003

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverks- och fjärranslutningar.
 2. Klicka på Avancerade inställningarAvancerat-menyn.
 3. I rutan Anslutningar ser du till att bindningarna har följande ordning och klickar sedan på OK:
  • Externt offentligt nätverk
  • Internt privat nätverk (Heartbeat)
  • [Fjärråtkomstanslutningar]
 4. Högerklicka på nätverksanslutningen för heartbeat-kortet och klicka sedan på Egenskaper.

  Obs! Du kanske vill byta namn på den här anslutningen för att förenkla (ge den till exempel namnet "Privat").
 5. Använd någon av följande metoder:
  • Om servern använder en annan kvorumtype än majoritetsnoduppsättning (MNS) markerar du Internet Protocol (TCP/IP) och avmarkerar sedan alla övriga alternativ.
  • Om servern använder ett MNS-kvorum markerar du Internet Protocol (TCP/IP) och minst ett annat nätverksprotokoll för fildelning och avmarkerar sedan alla övriga alternativ.

   Obs! Om servern använder ett MNS-kvorum måste du ha minst ett nätverk med fildelningsmöjligheter för att MNS-kvorum ska fungera. Vi rekommenderar starkt att du har flera nätverk i klustret som har fildelning aktiverat för att undvika att det finns en enstaka felpunkt för kvorumresursen.
 6. Om du har ett nätverkskort som kan sända med flera hastigheter och kortet kan ange hastighet och duplexläge ska du ange hastighet och duplexläge manuellt.

  Med nätverkskort som kan ange hastighet och duplexläge manuellt ser du till att göra samma inställning på alla noder och att inställningen följer tillverkarens specifikationer. Med nätverkskort som inte har stöd för manuell inställning följer du korttillverkarens specifikationer.

  Informationen som färdas i heartbeat-nätverken är liten, men fördröjning är avgörande för kommunikationen. Om du har samma inställningar för hastighet och duplex hjälper det att se till att du har tillförlitlig kommunikation.

  Om du inte är säker på vilken hastighet som stöds av kortet och anslutande enheter, eller de rekommenderade inställningarna från tillverkaren, rekommenderar Microsoft att du ställer in alla enheter på den sökvägen till 10 MB/sek och Halv duplex. Denna konfiguration ger tillräcklig bandbredd och tillförlitlig kommunikation.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  174812 Följderna av att använda Automatisk identifiering i ett gränssnittskort för klusternätverk (Detta kan vara på engelska)
  Obs! Microsoft rekommenderar inte att någon typ av feltolerant kort eller "Teaming" används för heartbeat. Om du behöver redundans för heartbeat-anslutningen använder du flera nätverkskort som är inställda på Endast intern kommunikation och anger deras nätverksprioritet i klusterkonfigurationen. Problem har förekommit med tidiga multiportnätverkskort, så kontrollera att den inbyggda programvaran och drivrutinen har de senaste versionerna om du använder denna teknik.

  Kontakta tillverkaren av nätverkskortet för att få information om kompatibilitet i ett serverkluster.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  254101 Teaming för nätverkskort och serverkluster (Detta kan vara på engelska)
 7. Klicka på Internet Protocol (TCP/IP) och sedan på Egenskaper.
 8. På fliken Allmänt kontrollerar du att du har valt en statisk IP-adress som inte befinner sig i samma undernät eller nätverk som något annat av de offentliga nätverkskorten. Ett exempel på bra IP-adresser att använda för de privata korten är 10.10.10.10 på nod 1 och 10.10.10.11 på nod 2 med nätmasken 255.0.0.0. Om det offentliga nätverket använder nätverket 10.x.x.x och nätmasken 255.0.0.0 bör du använda en alternativ privat nätverks-IP och undernät.Om du vill veta mer om giltiga IP-adresser för ett privat nätverk klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  142863 Giltiga IP-adresser för ett privat nätverk (Detta kan vara på engelska)
 9. Se till att inget värde har ställts in i rutan Standardgateway.
 10. Kontrollera att inga värden har angivits i rutan Använd följande DNS-serveradresser.

  Obs! Om klusternoderna även är DNS-servrar visas "127.0.0.1" i rutan Använd följande DNS-serveradresser (rutan är inte tom). Detta är godtagbart.
 11. Klicka på Avancerat.
 12. På fliken DNS kontrollerar du att inga värden har angivits. Se till att kryssrutorna Registrera den här anslutningens adresser i DNS och Använd den här anslutningens DNS-suffix i DNS-registreringen är avmarkerade.
 13. Följande meddelande kan visas när du stänger dialogrutan. Om meddelandet visas klickar du på Ja:
  Den här anslutningen har en tom primär WINS-adress. Vill du fortsätta?
 14. Om du använder en korsad kabel för den privata heartbeat-sammankopplingen inaktiverar du förstörelsefunktionen för TCP/IP-stacken i Media Sense.

  Obs! Utför inte detta steg i ett Windows Server 2003-kluster.

  Om du vill att vi ska inaktivera förstörelsefunktionen för TCP/IP-stacken i Media Sense åt dig kan du gå till avsnittet "Lös det åt mig". Om du vill inaktivera förstörelsefunktionen för TCP/IP-stacken i Media Sense själv kan du gå till avsnittet "Jag löser det själv".

  Lös det åt mig


  Om du vill inaktivera förstörelsefunktionen för TCP/IP-stacken i Media Sense automatiskt kan du klicka på länken Lös det här problemet. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
  Obs!
  Den här guiden finns eventuellt bara på engelska, men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

  Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flashenhet eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

  Fortsätt nu till nästa steg.

  Jag löser det själv

  Om du vill inaktivera förstörelsefunktionen för TCP/IP-stacken i Media Sense lägger du till följande registervärde i varje nod:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Värdenamn: DisableDHCPMediaSense
  Datatyp: REG_DWORD
  Data: 1
  Om du vill veta mer om detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  254651 Klusternätverksrollen ändras automatiskt (Detta kan vara på engelska)
 15. Slutför föregående steg på alla andra noder i klustret.
 16. Starta Klusteradministratören.
 17. Klicka på klusternamnet i administratörens rot. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.
 18. På fliken Nätverksprioritet kontrollerar du att det privata nätverket finns överst i listan. Om det inte är överst använder du knappen Flytta upp för att öka dess prioritet.
 19. Klicka på det privata nätverket och klicka sedan på Egenskaper.
 20. Markera kryssrutan Tillåt att det här nätverket används i kluster.
 21. Klicka på Endast intern klusterkommunikation (privat nätverk).
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

281662 Windows 2000 och Windows Server 2003 – klusternoder som domänkontrollanter (Detta kan vara på engelska)

Rekommenderad konfiguration för den privata adaptern i Windows NT 4.0

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverk.
 2. På fliken Protokoll klickar du på TCP/IP Protocol och sedan på Egenskaper.
 3. I rutan Kort klickar du på det privata näverkskortet.
 4. På fliken IP-adress kontrollerar du att du har valt en statisk IP-adress som inte befinner sig i samma undernät eller nätverk som något annat av de offentliga nätverkskorten. Ett exempel på bra IP-adresser att använda för de privata korten är 10.10.10.10 på nod 1 och 10.10.10.11 på nod 2 med nätmasken 255.0.0.0.
 5. Se till att inget värde har ställts in i rutan Standardgateway.
 6. På fliken WINS-adress klickar du på heartbeat-kortet i rutan Kort.
 7. Kontrollera att inga värden har definierats för WINS-serverposterna.
 8. Följande meddelande kan visas när du stänger dialogrutan. Om meddelandet visas klickar du på Ja:
  Minst ett av korten har en tom primär WINS-adress. Vill du fortsätta?
 9. På fliken Routning kontrollerar du att kryssrutan Aktivera IP-vidarebefordring är markerad.
 10. Klicka på OK.
 11. Om du har ett nätverkskort som kan sända med flera hastigheter och kan ange hastighet och duplexläge ska du ange hastighet och duplexläge manuellt.

  Med nätverkskort som kan ange hastighet och duplexläge manuellt ser du till att göra samma inställning på alla noder och att inställningen följer tillverkarens specifikationer. Med nätverkskort som inte har stöd för manuell inställning följer du korttillverkarens specifikationer.


  Informationen som färdas i heartbeat-nätverken är liten, men fördröjning är avgörande för kommunikationen. Om du har samma inställningar för hastighet och duplex hjälper det att se till att du har tillförlitlig kommunikation.

  Om du inte vet vilken hastighet som stöds av kortet och anslutande enheter rekommenderar Microsoft att du ställer in alla enheter på den sökvägen till 10 MB/sek och Halv duplex. Denna konfiguration ger tillräcklig bandbredd och tillförlitlig kommunikation.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  174812 Följderna av att använda Automatisk identifiering i ett gränssnittskort för klusternätverk (Detta kan vara på engelska)
  Obs! Microsoft rekommenderar inte att någon typ av feltolerant kort eller "Teaming" används för heartbeat. Om du behöver redundans för heartbeat-anslutningen använder du flera nätverkskort som är inställda på Endast intern kommunikation och anger deras nätverksprioritet i klusterkonfigurationen. Problem har förekommit med tidiga multiportnätverkskort, så kontrollera att den inbyggda programvaran och drivrutinen har de senaste versionerna om du använder denna teknik.

  Kontakta tillverkaren av nätverkskortet för att få information om kompatibilitet i ett serverkluster.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  254101 Teaming för nätverkskort och serverkluster (Detta kan vara på engelska)
 12. På fliken Bindingar klickar du på Alla kort i rutan Visa bindningar för.
 13. Klicka på plustecknet (+) intill kortet som används för den privata sammankopplingen.
 14. Klicka på WINS-klient (TCP/IP) och sedan på Inaktivera.Obs! Inga andra protokoll än TCP/IP bör vara aktiverade på heartbeat-kortet. Kontrollera att alla andra har inaktiverats (inklusive poster som Network Monitor).
 15. I rutan Visa bindningar för klickar du på Alla protokoll.
 16. Klicka på plustecknet (+) intill TCP/IP Protocol.
 17. Se till att det offentliga nätverkskortet är den första bindningen (överst i listan över bindningar). Det gör du genom att klicka på det privata nätverkskortet och använda knappen Flytta ned. Om du har flera offentliga nätverkskort ser du till att heartbeat-kortet står sist i listan.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  193890 Rekommenderad WINS-konfiguration för Microsoft-klusterserver (Detta kan vara på engelska)
 18. Klicka på OK för att avsluta ändringen av nätverksegenskaperna och godkänna ändringarna.
 19. Starta om noden så att ändringarna börjar gälla.
 20. Slutför föregående steg på alla andra noder i klustret.
 21. Starta Klusteradministratören.
 22. Klicka på klusternamnet i administratörens rot. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.
 23. På fliken Nätverksprioritet kontrollerar du att det privata nätverket finns överst i listan. Om det inte är överst använder du knappen Flytta upp för att öka dess prioritet.
 24. Klicka på det privata nätverket och klicka sedan på Egenskaper.
 25. Markera kryssrutan Tillåt att det här nätverket används i kluster.
 26. Klicka på Endast intern klusterkommunikation (privat nätverk).
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

281662 Windows 2000 – klusternoder som domänkontrollanter (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 258750 – senaste granskning 25 maj 2012 – revision: 1

Feedback