Installera ett Microsoft-pekdon och IntelliPoint-programmet

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs installation av Microsoft IntelliPoint-programmet och Microsoft-pekdonen som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! IntelliPoint-programmet används till alla Microsoft IntelliMouse-pekdon.

Mer Information

Installera ett Microsoft-pekdon genom att installera IntelliPoint-programmet. Anslut sedan pekdonet till datorn.

Använd följande metoder i den ordning de presenteras.

Installera IntelliPoint-programmet

Installera IntelliPoint-programmet med någon av följande metoder.

Hämta från Internet

Så här hämtar och installerar du den senaste versionen av IntelliPoint:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Resources till vänster på skärmen och sedan på Download Software.
 3. Skriv Product Information och klicka på GO.
 4. Klicka på programlänken för hämtning av programmet.
 5. Klicka på Run this program from its current location (Kör den här filen från dess aktuella plats) och sedan på OK.
 6. Installera IntelliPoint genom att följa instruktionerna på skärmen.
 7. Starta om datorn.

Installera programmet från CD:n

Så här installerar du IntelliPoint från CD:n som medföljer pekdonet:
 1. Sätt in installations-CD:n för IntelliPoint i CD-enheten.

  Om installationsprogrammet för IntelliPoint inte startar automatiskt använder du någon av följande metoder:
  • Windows Vista:
   1. Klicka på StartStart , Alla program, Tillbehör och Kör.
   2. Skriv följande kommandorad i rutan Öppna:
    enhet:\setup
    I det här exemplet är enhet enhetsbeteckningen för CD-enheten.
  • Windows XP: Klicka på Start, Kör, skriv följande rad i rutan Öppna och klicka på OK:
   enhet:\setup
   I det här exemplet är enhet enhetsbeteckningen för CD-enheten.
 2. Installera IntelliPoint genom att följa instruktionerna på skärmen.
 3. Starta om datorn.

Installera ett Microsoft-pekdon

Installera ett Microsoft-pekdon med lämplig metod för pekdonet.

Anslut en USB-IntelliMouse (Universal Serial Bus) till datorn

Så här ansluter du ett USB-IntelliMouse-pekdon till datorn:
 1. Starta datorn.
 2. Om PS/2-adaptern är ansluten till USB-kontakten på IntelliMouse-enheten tar du bort adaptern.
 3. Leta upp en ledig USB-port på datorn eller USB-navet.
 4. Sätt in musens USB-kontakt i en ledig USB-port på datorn eller ett USB-nav som är anslutet till datorn.
 5. Installera och konfigurera IntelliMouse genom att följa instruktionerna på skärmen.

Ansluta en PS/2-IntelliMouse till en seriell port på datorn

Så här ansluter du en PS/2-IntelliMouse till en seriell port med nio stift på datorn:
 1. Stäng av datorn.
 2. Du ansluter ett av följande IntelliMouse-PS/2-pekdon till en seriell port med nio stift på datorn genom att ansluta den seriella adaptern till PS/2-kontakten för pekdonet:
  • Microsoft IntelliMouse
  • Microsoft IntelliMouse Pro
  • Microsoft IntelliMouse Trackball
  • Microsoft Wheel Mouse
 3. Anslut den seriella adaptern för IntelliMouse-pekdonet till den rektangulära seriella porten med nio stift på baksidan av datorn.
 4. Slå på datorn.
 5. Installera och konfigurera IntelliMouse genom att följa instruktionerna på skärmen.

Ansluta ett trådlöst pekdon från Microsoft till datorn

Så här ansluter du ett trådlöst pekdon från Microsoft till datorn:
 1. Öppna och ta bort batteriluckan på pekdonets undersida.
 2. Sätt i två färska batterier i batterifacket. Rikta batteriernas positiva (+) ändar mot de positiva kontakterna i batterifacket.

  Obs! Två batterier medföljer pekdonet.
 3. Sätt tillbaka och stäng batteriluckan.
 4. Kontrollera att kanalväljarna på musens undersida och den digitala mottagaren är inställda på samma kanal.

  Obs! Om du använder två trådlösa hjulmöss från Microsoft måste du kontrollera att de är inställda på olika kanaler.
 5. Avsluta alla program och stäng av datorn.
 6. Anslut PS/2-kontakten för den digitala mottagaren till den runda PS/2-musporten på baksidan av datorn.
 7. Slå på datorn.
 8. Installera och konfigurera IntelliMouse genom att följa instruktionerna på skärmen.
Obs! När du ska flyga bör du ta ur batterierna ur pekdonet innan du går ombord på flygplanet. Pekdonet avger radiofrekvent energi när det ligger batterier i facket, även om musen är avstängd.

Så här hittar du mer information om radiostörningar samt korrekt hantering och förvaring av batterier:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Microsoft Hardware, peka på Mus och klicka sedan på Onlineanvändarhandbok.
 2. Klicka på plustecknet (+) på fliken Innehåll, intill avsnittet Installera en mus eller styrkula, så att grenen expanderas.
 3. Klicka på avsnittet Radiointerferens och batteriinformation för trådlösa möss under avsnittet Installera en mus eller styrkula.
Egenskaper

Artikel-id: 258785 – senaste granskning 27 aug. 2008 – revision: 1

Feedback