Beskrivning av kumulativ uppdatering 3 för Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Sammanfattning

Kumulativ uppdatering 3 (CU3) KB 2588492 för Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) finns att hämta från Microsoft Download-webbplatsen.

Denna kumulativa uppdatering är en samlad korrigering för System Center Service Manager 2010 SP1. Den ersätter kumulativ uppdatering 2 (CU2) SP1 och innehåller alla korrigeringar som tillhandahålls i SP1 CU2. Den kan användas i SP1 CU2 eller direkt i en Service Manager 2010 SP1-installation.

I uppdateringen ingår korrigeringar för följande problem:
 • Importera hanteringspaket: När en datatyp är en decimal blir ibland decimalen ett heltal
 • Tabellen Type ManagementEntity skadas vid import av typtillägg
 • Uppdateringar av egenskaper vidarebefordras inte till DW om uppdateringar i instanserna sker i samma transaktion eller precis innan instansen tas bort
 • I AD Connector hämtas inga nya uppdateringar
 • När du skapar ett nytt CR med det nya CR-formuläret skapas ibland en dubblettpost om du klickar på knappen Verkställ
 • Konsolen låser sig då och då när du uppdaterar/skapar en incident och klickar på Verkställ
 • HealthService stoppas inte i slutet av SP1 DW-uppdateringen om den tidigare startåtgärden tar för lång tid
 • Rapporteringen Wunderbar visas inte när du öppnar SCSM-konsolen på andra klientdatorer och -servrar
 • Högt CPU i monitoringhost.exe när du skapar eller uppdaterar en incident som utlöser ett meddelande om arbetsflöde

Information om kumulativ uppdatering

Information om hämtning

Kumulativ uppdatering 3 för Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 finns att hämta på webbplatsen Microsoft Download:

Hämta Hämta paketet för kumulativ uppdatering 3 för Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Systemkrav

Du måste ha System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) installerat för att kunna installera den här kumulativa uppdateringen.

Ersättningsinformation

Denna kumulativa uppdatering ersätter följande kumulativa uppdatering:
2542118 Beskrivning av kumulativ uppdatering 2 för System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Installationsinformation

Komponenter som den kumulativa uppdateringen gäller för

Den kumulativa uppdateringen gäller följande Service Manager-komponenter:
 • Service Manager-hanteringsserver (SM-server)
 • Hanteringsserver för datalager (DW-server)
 • Service Manager-konsol

Installera den kumulativa uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar den kumulativa uppdateringen rekommenderar vi att du följer dessa instruktioner:
 1. Säkerhetskopiera ServiceManager-databasen, DWDataMart-databasen, DWRepository-databasen och DWStagingAndConfig-databasen.
 2. Säkerhetskopiera krypteringsnycklarna för SM-server och DW-server.
Obs! Den kumulativa uppdateringen kan inte avinstalleras när du har installerat den.

Så här installerar du denna kumulativa uppdatering:
 1. Avsluta alla Service Manager-relaterade program innan du installerar den kumulativa uppdateringen. Avsluta till exempel Service Manager-konsolen, länkar till självbetjäningsportalen och redigeringsverktyget.
 2. Hämta den kumulativa uppdateringen i en målmapp.

  Obs! Den kumulativa uppdateringen innehåller både x86-versionen och x64-versionen. Hämta den lämpliga versionen för systemet.
 3. Öppna målmappen.
 4. Högerklicka på filen SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe eller SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe och klicka sedan på Kör som administratör.
 5. Acceptera licensvillkoren för programvaran från Microsoft och följ sedan instruktionerna i installationsguiden.
 6. När det gäller hanteringsservern för datalager måste du manuellt starta System Center Management-tjänsten när installationen av den kumulativa uppdateringen har slutförts.
Viktigt! Om du inte har installerat kumulativ uppdatering 2 (CU2) krävs ytterligare steg om du tidigare har importerat ett anpassat hanteringspaket som definierar en faktatabell som innehåller egenskaper. I så fall måste du uppgradera det anpassade hanteringspaketet. Gör så här:
 1. Öka hanteringspaketets version.
 2. Återförslut hanteringspaketet.
 3. Återimportera hanteringspaketet.

  I jobbet MPSyncJob synkas automatiskt det återimporterade hanteringspaketet med datalagret vid nästa synkronisering och de transformeringsprocesser som påverkas uppdateras.
Uppdatera hanteringspaketen i mappen Bibliotek under Redigeringsverktyg på en dator som har redigeringsverktyget för Service Manager installerat. Gör så här:
 1. På hämtningssidan för den kumulativa uppdateringen hämtas följande fil till den lokala datorn där redigeringsverktyget är installerat:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dubbelklicka på filen KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe och vänta sedan på att filerna ska extraheras.
 3. Leta upp följande mapp:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Obs! Hit extraherades filerna i hanteringspaketet.
 4. Kopiera alla filer från den mappen till följande mapp och ersätt de befintliga filerna:
  Installationsenhet för redigeringsverktyg\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Om redigeringsverktyget körs startar du om det för att läsa av de uppdaterade hanteringspaketen.
Obs! Om du inte uppdaterar hanteringspaketen i mappen Bibliotek i redigeringsverktyget och du senare försöker öppna ett hanteringspaket i redigeringsverktyget för Service Manager som refererar till de uppdaterade hanteringspaketen som ingår i den kumulativa uppdateringen uppmanas du att ange platsen för de uppdaterade hanteringspaketen. Dialogrutan som visas kan innehålla följande text:
Redigeringsverktyg för Service Manager
Hanteringspaketet som refereras hittades inte:
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Klicka på OK för att leta upp det manuellt.

Verifiera att installationen av den kumulativa uppdateringen lyckades

Metod 1
 1. Öppna Program och funktioner på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Visa installerade uppdateringar.
 3. Följande objekt anges:
  Snabbkorrigering för Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Obs!
  • Om systemet kör SM-server, självbetjäningsportalen eller Service Manager-konsolen visas objektet under Microsoft System Center Service Manager.
  • Om systemet kör DW-server visas objeket under datalagring för Microsoft System Center Service Manager.
Metod 2
Visa loggfiler för att fastställa om något fel uppstod under installationen av den kumulativa uppdateringen. Undersök loggfilerna i mappen %temp%.

Verifiera följande loggfiler i mappen %temp% i ett x86-baserat system:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
Verifiera följande loggfiler i mappen %temp% i ett x64-baserat system:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Filinformation

Den kumulativa uppdateringen installerar följande filversioner.
FilnamnVersionGäller
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW-server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Konsol, SM-server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM-server, DW-server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM-server, DW-server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM-server, DW-server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM-server, konsol
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM-server, DW-server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM-server, DW-server
Obs! Följande fil hämtas av Service Manager-konsolen efter behov:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Följ dessa instruktioner för att bekräfta att filen uppdateras:
 1. Öppna Service Manager-konsolen.
 2. Klicka på Bibliotek och klicka sedan på Listor.
 3. Välj valfria egenskaper för Listor, klicka på Lägg till objekt, och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp följande:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Obs! Platshållaren SMServerName står för namnet på den Service Manager-server som konsolen är ansluten till.
Hanteringspaket
Hanteringspaketets namnHanteringspaketets version
Hanteringspaket för Service Manager-bibliotek7.0.6555.115
Bibliotek för Service Manager-konfigurationshantering7.0.6555.115

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 2588492 – senaste granskning 1 dec. 2011 – revision: 1

Feedback