Information om ominstallation av Internet Explorer

Sammanfattning

Under vissa förhållanden kan det vara önskvärt att installera om Internet Explorer (till exempel för felsökning, för kontroll av att programmet är korrekt installerat och så vidare). Eftersom det finns många olika versioner av Internet Explorer för många olika operativsystem kan det emellertid vara svårt att hitta informationen som krävs för en viss version.


Den här artikeln innehåller länkar till artiklar i Microsoft Knowledge Base om ominstallation av Internet Explorer och annan tillhörande information. ATFöljande ämnen behandlas i artikeln:AT
  • Artiklar om installation, ominstallation och avinstallation av Internet Explorer
  • Artiklar med ytterligare information
ATObs!AT ATDen här artikeln är endast avsedd som information.AT ATDen innehåller ingen felsökningsinformation.AT ATOm du söker efter felsökningsinformation som inte behandlas i den här artikeln, kan du söka i Microsoft Knowledge Base igen med hjälp av nyckelord från följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord
AT

Mer Information

Artiklar om installation, ominstallation och avinstallation av Internet Explorer

170993 Installera Internet Explorer 4.0
222673 Installera Internet Explorer 4 i stegningsläge
198567 Återställa ikonen för Internet Explorer 4 med Active Desktop installerat
195833 Uppgradera Internet Explorer till 128-bitarskryptering
AT
173436 Money:AT Installera om Internet Explorer så att det fungerar med Money
AT
217344 Avinstallera Internet Explorer 5
AT
193934 Avinstallera betaversionen av Internet Explorer 5
175610 Så här avinstallerar du Internet Explorer 4.0 manuellt
AT
174265 Avinstallera Internet Explorer 4.0
AT
224412 Avinstallera Internet Explorer 4.0 för Windows NT manuellt
166313 Ta bort Internet Explorer 4 för Windows 95 med hjälp av Ieremove.exe

Artiklar med ytterligare information

AT
183912 Ta bort Internet Explorer Sound Pack
AT
184407 Lägga till eller ta bort en komponent i Internet Explorer för Windows 3.1
183351 Ta bort och installera om ActiveMovie i Internet Explorer
AT
165695 Lägga till eller ta bort Uppdatering av Windows-skrivbordet
AT
Egenskaper

Artikel-id: 258893 – senaste granskning 9 aug. 2006 – revision: 1

Feedback