Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013

Gäller för: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

Du kan inte längre hämta denna uppdatering från Microsoft Update eller Microsoft Download Center. Mer information om uppdateringen finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Introduktion


Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office 2010. Den här uppdateringen innehåller den senaste korrigeringsfilen för 32-bitarsversionen av Office 2010. Dessutom innehåller uppdateringen förbättringar av stabilitet och prestanda.

Problem som åtgärdas

Föreställ dig följande:

  • Du kan konfigurera ett anpassat filter för en kolumnrubrik i datablad. Kolumnrubriken är i en lista på en SharePoint Server 2010-webbplats.
  • Du kan växla till standardläge och sedan växlar tillbaka till databladsläget.
  • Du försöker konfigurera ett annat anpassat filter.
I det här scenariot visas nedrullningsbara fält inte i det anpassade filtret.


Lösning


Information om uppdateringen

Uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office System TechCenter finns på följande Microsoft-webbplats: