Kända problem som du kan stöta på när du installerar Office 2007-paketet SP3 och Office 2007-servrarna SP3 eller Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Sammanfattning

I artikeln listas kända problem som du kan stöta på när du installerar Microsoft Office 2007-paketet Service Pack 3 (SP3), Microsoft Office 2007-servrarna Service Pack 3 (SP3) eller Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 (SP3).

Mer Information

Kända problem och funktionsförändringar

Du kan stöta på följande problem när du installerar dessa Service Pack:
  • Om du vill installera Microsoft Office 2007-servrarna SP3 på datorer med Windows Server 2008 måste filen Svrsetup.dll ingå i Uppdateringsmappen för administratörsbilderna i Office. 
  • I Windows SharePoint Services 3.0 SP3 visas inga gruppnamn när du klickat på länken Lägg till alla autentiserade användare på sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen. Alla autentiserade användare tilldelas gruppbehörigheter.
  • På Microsoft Office 2007-servrar med Language Pack SP3 uppdateras inte versionsnumret för spanska. Service Pack installeras dock korrekt och Microsoft Installer Packages uppdateras korrekt.
   Obs! Versionsnumret ändras inte från 12.4518.1016.
  • Om du installerar snabbkorrigeringspaketet som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikel 983315 och sedan installerar Microsoft Office 2007-paketet SP3 kan muspekaren och bläddringen vara långsam i Excel-kalkylblad som innehåller många figurer.
   Om du vill veta mer om hur du löser det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   2596951 Muspekaren och bläddringen är långsam när ett kalkylblad innehåller många figurer i Office Excel 2007
Egenskaper

Artikel-id: 2591067 – senaste granskning 25 nov. 2011 – revision: 1

Feedback