Tillförlitlighetsuppdatering 2 för .NET Framework 4

Inledning

Tillförlitlighetsuppdatering 2 för Microsoft .NET Framework 4 löser vissa problem med stabilitet, tillförlitlighet och prestanda i .NET Framework 4.

Uppdateringen innehåller ett uppdateringspaket som anges i den avsnittet Ersättningsinformation.

Det här uppdateringspaketet löser även problem som inte dokumenterats i en tidigare artikel i Microsoft Knowledge Base (KB). Mer information om dessa problem finns i avsnittet Problem som den här uppdateringen löser.

Lösning

Information om uppdateringen

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta tillförlitlighetsuppdatering 2 för Microsoft .NET Framework 4 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Krav

.NET Framework 4 eller Microsoft .NET Framework 4 Client Profile måste vara installerat för att du ska kunna installera den här uppdateringen.

För att du ska kunna installera den här uppdateringen måste Windows Installer 3.1 eller en senare version vara installerad. Den senaste versionen av Windows Installer kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

Kommandoradsväxlar för den här uppdateringen


Information om olika kommandoradsväxlar som stöds av den här uppdateringen får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln på följande Microsoft-webbplats:
227091 Kommandoradsväxlar för Microsoft Windows-installationsverktyg

Mer information om Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats:

Krav på omstart

När du har installerat den här uppdateringen måste du starta om datorn om drabbade filer är låsta eller används.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter följande snabbkorrigeringar:
2628838 KORRIGERING: Minnesläcka när du använder klassen FileSystemWatcher i ett .NET Framework 4.0-baserat program
2600088 Det finns en snabbkorrigering för ASP.NET-webbläsardefinitionsfiler i Microsoft.NET Framework 4.0

Problem som den här uppdateringen löser

Med den här uppdateringen åtgärdas följande problem.

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Problem 1

Tänk dig följande scenario:
 • Du använder Windows Internet Explorer 10 för åtkomst till en Microsoft ASP.NET-baserad webbsida.
 • Webbsidan startar en överföringsåtgärd.
I detta fall misslyckas överföringsåtgärden och följande felmeddelande visas:
Script Error encountered", "'__doPostBack' is undefined


Obs! Webbsidan kan starta en överföringsåtgärd på olika sätt. Exempelvis kan en LinkButton-kontroll användas för att starta en överföringsåtgärd.

Problem 2

Tänk dig följande scenario:
 • Du skapar en ASP.NET-baserad webbsida som har attributet MaintainScrollPositionOnPostBack inställt på True.
 • Du använder Mozilla Firefox 4.0 eller en senare version av Mozilla Firefox för att öppna webbsidan.
 • Webbsidan startar en överföringsåtgärd.
I det här fallet underhålls inte bläddringspositionen på webbsidan när överföringsåtgärden har slutförts.

Obs! De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet garanteras inte av Microsoft.

Problem 3

Ett Watson-fel uppstår i klassen System.Web.Configuration på en .NET Framework 4-baserad ASP.NET-webbplats på grund av ett dödläge där funktionen InitStandaloneConfig anropas två gånger av två olika trådar. När problemet uppstår kraschar webbplatsen. Dessutom viss följande felmeddelande om åtkomstbrott när ett Watson-fel har inträffat:
Undantagskod – System.AccessViolationException

Problem 4

Tänk dig följande scenario:
 • En användare skapar en IIS-cachepolicy för användarläge för cahcelagring av svaren på begäranden som innehåller ett visst filnamnstillägg i cachelagring av utdata i IIS-hanteraren.
 • En begäran för en resurs med det konfigurerade tillägget tas emot genom av cachelagring av utdata i IIS-hanteraren.
 • En anpassad modul lägger till en cookie för svaret. Svaret cachelagras sedan genom cachelagring av utdata i IIS-hanteraren.
 • En annan begäran från en annan användare tas emot via cachelagring av utdata i IIS-hanteraren och det ursprungliga cachelagrade svaret tillsammans med cookien skickas till den andra användaren.
I det här scenariot skickas svaret med samma cookie till olika begäranden utan att det väntades.

Problem 5

Symptom

När du använder klassen FileSystemWatcher i ett .NET Framework 4-baserat program för att söka efter ändringar i en angiven katalog uppstår en minnesläcka.

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av ett fel i klassen FileSystemWatcher. När ett objekt av typen FileSystemWatcher skapas använder klassen FileSystemWatcher klassen GCHandle för att skapa ett fäst handtag för Garbage Collector. Referensen är 8 kilobyte (kB) och dataformatet byte[] används. Objektet FileSystemWatcher frigörs dock aldrig Garbage Collector-handtaget.

Problem 6

Tänk dig följande scenario:
 • Du installerar och aktiverar PowerPivot for Excel-tilläggsprogrammet på en dator med Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2).
 • Du försöker starta Microsoft Excel 2010.
I detta scenario är välkomstskärmen tillfälligt öppen längre än vanligt när följande felmeddelande visas i Excel 2010:
Läser in tillägg (<x> av <y>) PowerPivot for Excel


Obs!<x> är en platshållare som anger var i inläsningssekvensen PowerPivot visas i tilläggsprogrammen för Excel. <y> är en platshållare som representerar det totala antalet tilläggsprogram i Excel.

Problem 7

Användning av .NET Framework 4.0-sammansättningar kan orsaka ett dödläge. Detta beteende gör att processer som kör hanterad kod mot .NET Framework 4.0 CLR (common language runtime) övergår till ett inkonsekvent tillstånd. Dessutom kan processerna stoppa oväntat. När du har installerat den här uppdateringen läggs poster till i CLR-unifieringslistan för att göra listan transitivt stängd. Detta förhindrar alla relaterade dödlägen.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
För alla x86-baserade versioner av .NET Framework 4 för verksamhetsgren GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.2616,727,42422-Nov-201106:26
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Nov-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022-Nov-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Nov-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Nov-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Nov-201106:29
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Nov-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Nov-201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Nov-201105:21
blackberry.browserNot applicable2,39122-Nov-201105:02
firefox.browserNot applicable3,08222-Nov-201105:02
gateway.browserNot applicable5,63422-Nov-201105:02
ie.browserNot applicable4,28322-Nov-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Nov-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Nov-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Nov-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Nov-201105:21
För alla x64-baserade versioner av .NET Framework 4 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.2619,793,28022-Nov-201107:55
clr.dll4.0.30319.2616,727,42422-Nov-201106:26
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,515,79222-Nov-201107:55
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Nov-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2611,455,37622-Nov-201107:56
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022-Nov-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,970,76822-Nov-201107:56
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Nov-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26168,88022-Nov-201107:56
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Nov-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261261,91222-Nov-201107:57
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Nov-201106:29
SOS.dll4.0.30319.261598,78422-Nov-201107:56
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Nov-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Nov-201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26141,74422-Nov-201107:28
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Nov-201105:21
blackberry.browserNot applicable2,39122-Nov-201107:22
blackberry.browserNot applicable2,39122-Nov-201105:02
firefox.browserNot applicable3,08222-Nov-201107:22
firefox.browserNot applicable3,08222-Nov-201105:02
gateway.browserNot applicable5,63422-Nov-201107:22
gateway.browserNot applicable5,63422-Nov-201105:02
ie.browserNot applicable4,28322-Nov-201107:22
ie.browserNot applicable4,28322-Nov-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Nov-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,198,60822-Nov-201107:28
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Nov-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26116,65622-Nov-201107:28
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Nov-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261721,68022-Nov-201107:28
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Nov-201105:21
För alla IA-64-baserade versioner av .NET Framework 4 för verksamhetsgren GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.26119,368,70422-Nov-201109:30
clr.dll4.0.30319.2616,727,42422-Nov-201106:26
mscordacwks.dll4.0.30319.2613,759,88822-Nov-201109:30
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Nov-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2613,296,52822-Nov-201109:30
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022-Nov-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,469,52022-Nov-201109:31
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Nov-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.261145,16822-Nov-201109:31
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Nov-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261545,56022-Nov-201109:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Nov-201106:29
SOS.dll4.0.30319.2611,204,48022-Nov-201109:31
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Nov-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Nov-201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26181,16822-Nov-201109:02
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Nov-201105:21
blackberry.browserNot applicable2,39122-Nov-201108:58
blackberry.browserNot applicable2,39122-Nov-201105:02
firefox.browserNot applicable3,08222-Nov-201108:58
firefox.browserNot applicable3,08222-Nov-201105:02
gateway.browserNot applicable5,63422-Nov-201108:58
gateway.browserNot applicable5,63422-Nov-201105:02
ie.browserNot applicable4,28322-Nov-201108:58
ie.browserNot applicable4,28322-Nov-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Nov-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2614,817,68022-Nov-201109:02
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Nov-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26126,38422-Nov-201109:02
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Nov-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.2611,341,71222-Nov-201109:02
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Nov-201105:21
För alla x86-baserade versioner av .NET Framework 4 för verksamhetsgren LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.5306,727,42421-Nov-201116:36
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Nov-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Nov-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Nov-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Nov-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Nov-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Nov-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Nov-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Nov-201115:50
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Nov-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Nov-201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Nov-201115:52
blackberry.browserNot applicable2,39121-Nov-201115:36
firefox.browserNot applicable3,08221-Nov-201115:36
gateway.browserNot applicable5,63421-Nov-201115:36
ie.browserNot applicable4,28321-Nov-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Nov-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Nov-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Nov-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Nov-201115:53
För alla x64-baserade versioner av .NET Framework 4 för verksamhetsgren LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.5309,792,76821-Nov-201118:02
clr.dll4.0.30319.5306,727,42421-Nov-201116:36
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,515,79221-Nov-201118:02
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Nov-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5301,455,37621-Nov-201118:02
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Nov-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,971,79221-Nov-201118:03
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Nov-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53068,36821-Nov-201118:03
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Nov-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530261,91221-Nov-201118:04
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Nov-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Nov-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Nov-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Nov-201115:50
SOS.dll4.0.30319.530598,78421-Nov-201118:03
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Nov-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Nov-201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53041,74421-Nov-201117:30
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Nov-201115:52
blackberry.browserNot applicable2,39121-Nov-201117:24
blackberry.browserNot applicable2,39121-Nov-201115:36
firefox.browserNot applicable3,08221-Nov-201117:24
firefox.browserNot applicable3,08221-Nov-201115:36
gateway.browserNot applicable5,63421-Nov-201117:24
gateway.browserNot applicable5,63421-Nov-201115:36
ie.browserNot applicable4,28321-Nov-201117:24
ie.browserNot applicable4,28321-Nov-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Nov-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,199,12021-Nov-201117:30
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Nov-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53016,65621-Nov-201117:30
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Nov-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530721,68021-Nov-201117:30
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Nov-201115:53
För alla IA-64-baserade versioner av .NET Framework 4 för verksamhetsgren LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.53019,368,70421-Nov-201119:28
clr.dll4.0.30319.5306,727,42421-Nov-201116:36
mscordacwks.dll4.0.30319.5303,759,37621-Nov-201119:29
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Nov-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5303,296,52821-Nov-201119:29
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Nov-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,470,54421-Nov-201119:30
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Nov-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.530144,14421-Nov-201119:30
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Nov-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530545,56021-Nov-201119:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Nov-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Nov-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Nov-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Nov-201115:50
SOS.dll4.0.30319.5301,203,96821-Nov-201119:30
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Nov-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Nov-201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53081,16821-Nov-201118:58
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Nov-201115:52
blackberry.browserNot applicable2,39121-Nov-201118:53
blackberry.browserNot applicable2,39121-Nov-201115:36
firefox.browserNot applicable3,08221-Nov-201118:53
firefox.browserNot applicable3,08221-Nov-201115:36
gateway.browserNot applicable5,63421-Nov-201118:53
gateway.browserNot applicable5,63421-Nov-201115:36
ie.browserNot applicable4,28321-Nov-201118:53
ie.browserNot applicable4,28321-Nov-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Nov-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5304,818,70421-Nov-201118:59
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Nov-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53026,38421-Nov-201118:59
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Nov-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.5301,341,71221-Nov-201118:59
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Nov-201115:53
Egenskaper

Artikel-id: 2600217 – senaste granskning 26 feb. 2014 – revision: 1

Feedback