Grafikfiler sparas inte i rätt format i Internet Explorer

Symptom

När du använder kommandot Spara bild som för en grafikfil i Internet Explorer kan filen bara sparas som en BMP-fil, även om den är i ett annat format (t.ex. GIF eller JPEG). Filnamnet kan också visas som "Namnlös".

Orsak

Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • Cacheminnet med tillfälliga Internet-sidor är fullt.
  • Du har valt "Spara inte krypterade sidor på disken" på fliken Avancerat under Alternativ på Verktyg-menyn och hämtar sidan över en säker anslutning (https).
Om du vill veta mer om en annan orsak till det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

250747 Bild sparas inte med rätt filtillägg genom högerklickning och val av "Spara bild som"

Workaround

Undvik problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Ta bort de tillfälliga Internet-filerna. Gör så här: klicka på Verktyg, Alternativ, fliken Allmänt och knappen Ta bort filer.

Obs! Så här letar du reda på mappen Temporary Internet Files: klicka på AlternativVerktyg-menyn, fliken Allmänt och Inställningar. Den aktuella platsen visas i dialogrutan Inställningar.

Metod 2

Klicka på Verktyg, Alternativ, fliken Avancerat, avmarkera kryssrutan Spara inte krypterade sidor på disken samt klicka på Visa och sedan på Uppdatera.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 260650 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback