Du får ett felmeddelande när du försöker starta om webbtjänsten


Vi rekommenderar alla användare att uppgradera till Microsoft Internet Information Services (IIS) version 7.0 körs på Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ökar väsentligt säkerheten för webbinfrastrukturen. Mer information om IIS-säkerhet-relaterade ämnen finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om IIS 7.0 finns på följande Microsoft-webbplats:

Symptom


När du försöker starta om webbtjänsten felmeddelande följande:
Adressen används redan.
Händelseloggen innehåller följande:
Händelsen 115
Källa: w3svc
Beskrivning: Det gick inte att binda instans X

Orsak


En annan tjänst eller ett program lyssnar på eller med hjälp av standard TCP-portarna (80 för HTTP-anslutningar, 443 för https-anslutningar) som World Wide Web Publishing Service (W3SVC) måste bindas till.

Lösning


Inaktivera eller avinstallera tjänsten eller programmet som använder port 80 eller 443 och sedan prövas på nytt genom webbplatser. Ett exempel på ett program som gick har gripit port 80 är MSProxy eller vissa program från andra tillverkare.


I Microsoft Windows XP kan du avgöra vilket program som använder porten skulle användas. Detta gör att utfärda följande kommando:
netstat - ano
För ytterligare information klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

281336 ta reda på vilka program eller portar block specifika Transmission Control Protocol
Obs: Det kan vara nödvändigt att starta om datorn.


Flera tredje parts verktyg är tillgängliga för den här typen av funktioner i Windows 2000 och Windows NT:
Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.

Mer Information


Ta reda på vilka portar är att öppna på andra tjänster eller program först stoppa tjänsten IISADMIN, och skriv sedan netstat - en vid Kommandotolken.


Anmärkning: om det här felmeddelandet visas omedelbart när du har installerat IIS 5.0 via IIS 4.0, ta bort och sedan installera protokollet TCP/IP i Windows kan återställa registerposter för TCP-port till standardvärdena, tillåta IIS 5.0 webbtjänsten ska fungera igen. Men tänk på att gör det kanske andra tjänsten eller programmet använder port 80 eller 443 från att fungera korrekt.