KORRIGERA: I e-konfiguration används igen för inställningar som har konfigurerats i en miljö med Forefront Threat Management Gateway 2010

Gäller för: Forefront Threat Management Gateway 2010 EnterpriseForefront Threat Management Gateway 2010 Standard

Symptom


Föreställ dig följande. Konfigurera inställningar för e-post i Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010. Du konfigurerar inställningar för e-post i Microsoft Forefront skydd 2010 för Exchange Server Administrator Console och inställningarna inte är konfigurerade i TMG 2010-miljö. I det här fallet visas ett meddelande som säger att ”e-principkonfigurationen” igen.

Lösning


Lös problemet genom att installera service Pack-uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2555840 beskrivning av Service Pack 2 för Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Referenser


För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar