Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21

Gäller för: Dynamics CRM 4.0

Introduktion


Samlad uppdatering 21 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 finns. Den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i denna samlade uppdatering. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Mer Information


Build-nummer och filnamn för den här samlade uppdateringen

Samlade uppdateringspaket för Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook och e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 4.0 build-nummer är 4.00.7333.3822.

Filnamn för 32-bitarsversioner av samlade uppdateringspaket är följande:
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-DMClient-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-SRS-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-i386-MUI-LangID.exe
Filnamn för 64-bitarsversioner av samlade uppdateringspaket för Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server och e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är följande:
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-Router-LangID .exe
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-SRS-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2621054-amd64-MUI-LangID.exe

Information om Samlad uppdatering

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Download Hämta paketet 2621054 nu.

Utgivningsdatum: Den 9 februari 2012

För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Tillämpa den här samlade uppdateringen på datorer som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server-komponenter eller Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook-komponenter. Om du inte har installerat Microsoft Windows Installer (MSI) 4,5 krävs en Internet-anslutning att installera 21 av Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook. Detta beror på att du måste hämta MSI 4.5. Du måste starta om datorer som kör Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook när du har installerat uppdateringen samlade 21.

Kommentarer
 • Samlad uppdatering 21 installeras Microsoft rapport Viewer 2008 Redistributable Package.
 • Samlad uppdatering 21 kommer att installera Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.
Du måste installera språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 4.0 innan du installerar uppdatering samlad 21 på datorer med Multilingual User Interface (MUI). Gör så här:
 1. Gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Välj önskat språk i listrutan Ändra språk .
 3. Klicka på Ändra om du vill hämta språkpaket.
Obs! Om du har installerat det här språkpaketet tidigare måste du avetablera språkpaketet, installera Update Rollup 21 på datorer som kör MUI och reprovision språkpaketet. När du avetablera språkpaketet kommer alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk har sitt språk inställningar återställas till grundspråket. Användarnas inställningar uppdateras inte när du reprovision språkpaketet. Du måste återställa språkinställningar under personliga alternativ.

När du har installerat den här samlade uppdateringen måste du ta bort tillfälliga filer i Internet Explorer. Gör så här:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg -menyn Internetalternativ.
 3. Använd någon av följande metoder som lämpar sig för versionen av Internet Explorer som du använder:
  • I Internet Explorer 8 eller Internet Explorer 9, klicka på Ta bort under webbhistorik , Markera kryssrutan temporära Internetfiler i dialogrutan Ta bort webbhistorik och klicka på Ta bort.
  • Klicka på Ta bort under webbhistorik i Internet Explorer 7, klickar du på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer och klicka sedan på Ja.
  • I Internet Explorer 6 klickar du på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer .
Installationsplatsen för vissa Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook-filer har ändrats från den centrala profilen till den lokala profilen.

Minska storleken på den centrala profilen eller om det uppstår logg långt i tid, ta bort återstående filer. Genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2004583 lång logga in tider när du öppnar Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 4.0 är installerat på den här samlade uppdateringen. Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är dessutom en förutsättning för Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook och Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager.

Mer information om Samlad uppdatering 7 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

971782 Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

Ingen av de tidigare samlade är förutsättningar för Microsoft Dynamics CRM server.

Dessutom måste du ha Microsoft.NET Framework 3.5 servicepack 1 installerat för att kunna tillämpa Update Rollup 20. .NET Framework 3.5 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Om du uppmanas starta om datorn efter installation av Update Rollup 21.

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Mer information om Microsoft Business Solutions CRM software snabbkorrigeringar och uppdateringar paketet terminologi klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

887283 Microsoft Business Solutions CRM software snabbkorrigeringar och uppdateringar för namngivningsstandarder

Information om borttagning

Du kan avinstallera uppdateringen samlade 21 från en Microsoft Dynamics CRM-server. Du bör dock säkerhetskopiera databasen innan du avinstallerar uppdateringen samlade 21. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:

De senaste uppdateringarna för hjälpen för Microsoft Dynamics CRM 4.0

Förutom de funktionella förbättringarna och korrigeringar i den samlade uppdateringen finns även en separat uppdatering för hjälpen för Microsoft Dynamics CRM 4.0 på alla språk som stöds. Vi rekommenderar att du installerar de senaste uppdateringarna för hjälpen för Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Information om hur du kan exportera och importera anpassningar

Du kan exportera anpassningar från en server som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 med Samlad uppdatering 2 eller en senare Samlad uppdatering. Du kan sedan importera anpassningarna till en server med Update Rollup 19 installerat. Du kan också exportera anpassningar från en server som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21 installerat. Du kan sedan importera anpassningarna till en server där Samlad uppdatering 2 eller en senare Samlad uppdatering är installerad.

Om du exporterar anpassningar från en server som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan importera du inte anpassningarna till Microsoft Dynamics CRM 4.0 server i följande fall:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0-servern som du exporterar anpassningarna har inga uppdateringar installeras. Eller så har bara uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är installerat. Den server som du använder för att importera anpassningar har dock endast 21 i Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är installerat.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0-servern som du exporterar anpassningarna har endast 21 i Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är installerat. Den server som du använder för att importera anpassningar har dock inga uppdateringar installeras. Eller så har bara uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är installerat.

Problem som löses i 21 av Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0

Samlad uppdatering 21 är en kumulativ samlad uppdatering som innehåller alla korrigeringar för de problem som dokumenteras i Update Rollup 1 till 20.

Mer information om tidigare samlade uppdateringar och de lösa problem klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
952858 Samlad uppdatering 1 är tillgänglig för Microsoft Dynamics CRM 4.0
959419 Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4.1 är tillgänglig
961768 Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
968176 Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
968141 Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
970148 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
971782 Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

975995 Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

977650 i Samlad uppdatering 9 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

979347 update Rollup 10 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

981328 update Rollup 11 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

2028381 update Rollup 12 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

2267499 update Rollup 13 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

2389019 14 av update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

2449283 update Rollup 15 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

2477743 16 av update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig

2477746 Samlad uppdatering 17 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
2477777 18 av update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
2550097 19 av update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig
2550098 20 av update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig


Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt

Samlad uppdatering 21 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

I följande artikel i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i uppdatering samlad 20.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 20, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 2655130 -felmeddelande när du försöker synkronisera CRM 4.0-klienten för Outlook: "ett okänt fel inträffade när du synkroniserar data till Outlook"

Följande Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 4.0 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
 • Samlad uppdatering 19
 • Samlad uppdatering 18
 • Samlad uppdatering 17

I följande artikel i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Update Rollup 16.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 16, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 2514142 mappning på sidan slutar svara när du försöker importera en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4.0
I följande artikel i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i uppdateringen samlade 15.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 15, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 2490574 postnummer för en kontakt visas i en felaktig placering när du synkroniserar kontakter från en server för Microsoft Dynamics CRM 4.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook
Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Update Rollup 14.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 14, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 2436115 en timeout inträffar eller blir långsam när du sparar en avtalad tid-aktivitet när du kör Internet Information Services-Återställ i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2459536 ett möte tas bort oväntat i Outlook-kalendern för deltagaren när den avtalade tiden är ej spårat i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2461448 för påminnelse för en uppgiftspost i Outlook skrivs oväntat efter förfallodatum tid på uppgiftsposten i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook
Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i uppdateringen samlade 13.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 13, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 2403296 timeout-fel uppstår när e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 4.0 körs Microsoft SQL Server-frågor
 • 2403311 för avtalade tider och serviceaktiviteter poster visas inte när du klickar på Lägg till befintlig aktivitet i aktivitetslistan av en säljstöd entitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2385412 du uppmanas att logga in oväntat när du försöker skapa en ny post från ett formulär för sökning i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2306918 blir långsam när du flyttar till vyer som innehåller anpassade attribut i Microsoft Dynamics CRM 4.0
Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i uppdatering samlad 12.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 12, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 2277590 "Post ett stängt kampanjsvar" kryssrutan är markerad som standard felaktigt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2249156 Duplicera e-postmeddelanden skickas oväntat från servrar som innehåller Async Service for Microsoft Dynamics CRM 4.0


Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 innehåller inga uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i uppdatering samlad 10.

Obs! Om du tidigare har installerat uppdateringen samlade 10, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 981053 en arbetsflödesregel som innehåller ett steg om du vill skicka ett e-postmeddelande medför ett dödläge när många instanser av arbetsflödet körs samtidigt i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981882 felaktigt visas ett felmeddelande när du skapar ett möte för en kontakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981837 sökning fält inte uppdateras när du kör Microsoft Dynamics CRM SDK importprocessen att uppdatera Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981883 du kan inte lägga till befintliga avtal eller de befintliga offerter i "Aktiv" status för en anpassad entitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981840 ett artikelnummer i knowledge base (KB) använder ett felaktigt format när du skapar en KB-artikel i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 9.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 9, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 948155 A datum eller en tid kan inte konverteras till UTC-tid i databasen för vissa tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A datum eller en tid konverteras inte till UTC-tid i databasen för vissa tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 standard precision i beloppsfältet är inställd på två när du använder koreanska eller japanska i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 8.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 8, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 974529 vissa underordnade poster och relaterade poster visas oväntat tidigare postens ägare när du kopplar poster till en annan postägare i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 977867 i guiden Importera organisation tar lång tid att importera en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006 sökning endast innehåller citattecken eller kontrakt som har status "Utkast" när du försöker länka en anpassad entitet i en offert eller ett kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103 du kan inte ta bort en anpassad n: n-relation när du har kört verktyget Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 7.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 7, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 975770 HTML-kod som finns i ett fält i en e-postmall visas som oformaterad text i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976188 du kan inte tilldela roller till en användare även om du har behörigheten Tilldela roller i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976978 -felmeddelande när du försöker importera Microsoft Dynamics CRM Online-anpassningar till en Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisation: "Antingen gick det inte att överföra filen eller den här anpassningsfilen inte giltig"

 • 979052 felmeddelande när du kör en rapport som innehåller flera parametrar i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Operation har timeout"

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 6.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 6, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 974584 du kan inte distribuera Microsoft Dynamics CRM med hjälp av ett konto som inte har lokal administratörsbehörighet på Microsoft SQL Server

 • 974597 Htm/html-bilagor som innehåller skadliga skript kan öppnas i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896 den asynkrona åtgärden tabellerna växa mycket stor i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller de steg som du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 5 om du vill behålla funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • 948155 A datum eller en tid kan inte konverteras till UTC-tid i databasen för vissa tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A datum eller en tid konverteras inte till UTC-tid i databasen för vissa tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 4.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 4, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 959758 du kan inte konfigurera ett schema för Active Directory-domän och URL: er från Microsoft Dynamics CRM 4.0 oberoende för externa användare i Active Directory och interna Active Directory-användare

 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 genererar aktiviteter för inaktiva medlemmar i en marknadsföringslista när du skapar kampanjaktiviteter, snabbkampanjer eller koppla aktiviteter från utskickslistan

 • 969946 ett verktyg är tillgängliga för att extrahera spårningstoken från ämnet för e-post och uppdatera kolumnen spårning token i tabellen e-post i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084 en snabbkorrigering är tillgänglig för att inaktivera funktionen Smart matchning i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 du långsamt eller uppstå timeout när du försöker komma åt vissa vyer i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 -felmeddelande när du försöker importera en anpassning till en annan server i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ogiltigt namnprefixet"

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 3.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 3, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 958562 standard precision i beloppsfältet är inställd på två när du använder koreanska eller japanska i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330 långsam prestanda och hög processoranvändning som uppstår när du har importerat anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515 befintliga anpassade säkerhetsroller beviljas inte dolda behörighet när du har installerat snabbkorrigering 950886 i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601 i Microsoft Dynamics CRM 4.0 anteckningarna går förlorade om en dubblettpost upptäcks när du försöker spara en post
 • 968672 mottagaren inte ser ikonen Microsoft Dynamics CRM-spårade e-postmeddelanden när Microsoft Dynamics CRM-användare skickar en annan Microsoft Dynamics CRM-användare ett spårat e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM
 • 968755 i AsyncOperationBase och WorkflowLogBase växer mycket stora och prestandaproblem uppstår när många arbetsflöden i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793 det går inte att publicera arbetsflöden när du installerar eller tar bort en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Samlad uppdatering

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 2.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 2, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 954322 -felmeddelande när du importerar vissa anpassningar till en uppgraderad installation av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Antingen gick det inte att överföra filen eller så misslyckades importen"
 • 954940 -felmeddelande när du försöker ta bort en anpassad entitetsposten i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ett fel har uppstått, kontakta administratören"
 • 955452 radmatning används inte när du skickar ett e-postmeddelande som använder en e-postmall för att återge data som har rad feeds i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745 -felmeddelande när du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "den här implementeringen ingår inte i Windows Platform FIPS-validerade kryptografiska algoritmer"
 • 956527 för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook använder tre gånger så mycket minne i version 4.0 som i version 3.0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 saktar till en oacceptabel nivå när du bearbetar e-postmeddelanden med hjälp av e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 för utbyggnad arbetsflödesuppgift poster orsaka tabellen AsyncOperationBase i MSCRM-databasen för att bli för stor i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 administratörer kan oväntat visa Active Directory-användare som inte tillhör administratörens organisationsenhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0
Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt och som ingår i Samlad uppdatering 1.

Obs! Om du tidigare har installerat Samlad uppdatering 1, och om du aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt när du har installerat uppdateringen samlade 21.
 • 948843 långsamma prestanda kan uppstå när du kör eller redigerar arbetsflöden i Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 du kan inte använda Outlook som förväntat tills alla Microsoft Dynamics CRM 4.0-tillägg läses in
 • 950542 synkrona plugin-program svarar inte på händelser som utlöses i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 levereras inte e-postmeddelanden från en CRM-användare till en kö i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager tar lång tid att öppna på en Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som har getts ut som enskilda korrigeringar

Uppdatering samlad 21 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som har getts ut som enskilda korrigeringar:

 • 2667046 program som använder Microsoft CRM Deployment-webbtjänsten kan uppstå timeout-fel i installationer med stora domäner och flera sub-domäner.


Samlad uppdatering 21 innehåller följande ytterligare korrigeringar. Ingen av dessa korrigeringar finns dokumenterade i en separat Knowledge Base-artikel.
 • Organisation-importen misslyckas när du mappa användare under importen organisation och ta bort användare från Active Directory.
 • När du lägger till många medlemmar i marknadsföringslistan med hjälp av funktionen Avancerad sökning , och Använd sedan alternativet Lägg till alla medlemmar , blir långsam i Microsoft Dynamics CRM. Dessutom kan slutar Microsoft SQL Server svara.
 • Anta att du har två relaterade entiteter. När bara en av enheterna som har behörigheten Skapa kan inte Microsoft Dynamics CRM-användare se knappen Lägg till befintliga på sub stödraster för den entitet som du inte har behörigheten Skapa.
 • När du aktiverar eller inaktiverar en användare visas SYSTEM i fältet Senast redigerad av posten. Den användare som utförde åtgärden bör ska visas i fältet.
 • Anta att du överför data i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook är i offlineläge. Sedan gå online och utför en synkronisering av klienten. I det här fallet blir långsam under synkroniseringen av klienten. Problemet uppstår inte när du kör verktyget Fiddler.
 • Anta att du tilldelar om en regel arbetsflödesdefinitionen till en annan användare, och användaren publicerar arbetsflödet. Instansen arbetsflödesposter är associerade med en entitetstyp som arbetsflödet körs. I det här fallet kan du inte öppna arbetsflödesinstans på menyn Systemuppgifter . Arbetsflödesinstansen visas inte i entiteten relation för arbetsflödesinstanser på menyn Systemuppgifter i formuläret arbetsflöde definition.

Särskilda överväganden

Microsoft Dynamics CRM 4.0 stöder inte 64-bitars versioner av Microsoft Office 2010.

Med Samlad uppdatering 8 installerat, Microsoft CRM E-mail Router-tjänsten har stöd för Microsoft Exchange Server 2010.

Med Update Rollup 12 installerat, stöd guiden för regeldistribution för Microsoft Exchange Server 2010.

Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook AutoUpdate-ID och länk-ID

Mer information om hur du använder automatisk uppdatering kan du besöka följande Microsoft-webbplatser:
Arabiska234564&clcid=0x40100F5A25C-0A06-4B2B-8D50-E0C7B9FA5330
Kinesiska (förenklad)234564&clcid=0x804B6993E9F-5134-4F60-B910-0933059EFF17
Kinesiska (Hongkong)234564&clcid=0xc04650E720C-BA15-4776-943B-5A078941FC5E
Kinesiska (traditionell)234564&clcid=0x404B660452B-938E-46BF-AD1F-4AF4CFDD4C17
Tjeckiska234564&clcid=0x4050BA34CDD-5E62-4F3D-9E10-741FF0FD4290
Danska234564&clcid=0x40605F2C1EB-EBDD-4E7C-B408-E04602B31E9A
Nederländska234564&clcid=0x4136CCAC6C0-5E8F-4512-AAF1-64B4EB66222C
Engelska234564&clcid=0x4098C9D903C-6812-40B1-B85B-17021CACECB8
Slutför234564&clcid=0x40b9CA253A7-822D-480D-A3FC-EE0CF4189B40
Franska234564&clcid=0x40c69B341A7-9657-4FD4-B7BF-084D94EACC38
Tyska234564&clcid=0x4073B3CC587-6690-48FE-BCCF-4634426B3963
Grekiska234564&clcid=0x408F1951DFB-59C2-492C-BD9A-2F8ADF88A59A
Hebreiska234564&clcid=0x40d02A03FD1-EE53-46F2-AD69-EC5017EB9373
Ungerska234564&clcid=0x40e9553B328-9D9E-4BA3-B18B-A134748764D1
Italienska234564&clcid=0x410F6CC99C9-7161-4402-9B27-71CD5AC3B7F0
Japanska234564&clcid=0x4111BDD8034-1380-4DF6-9A1F-4F6B7DAA5522
Koreanska234564&clcid=0x4124B595E1E-88A2-4DAE-AF2D-26C88EE7DF31
Norska234564&clcid=0x414DEAD87CF-AC67-4814-A164-6D1BFA75A8FC
Polska234564&clcid=0x41514A7A3B1-B369-48BE-8316-841B4241A5D3
Portugisiska (Brasilien)234564&clcid=0x416FE3580E3-D224-4A43-8AA9-D2A21C3B74A3
Portugisiska (Portugal)234564&clcid=0x816105BB201-4F6F-4208-96CA-0615F9E7647F
Ryska234564&clcid=0x419DA9E7758-7D0A-4C23-9E32-8A59A4290437
Spanska234564&clcid=0x40aF490F5D6-5524-435E-A21B-1557D12EFCB7
Svenska234564&clcid=0x41d2637D821-9B94-4F10-AD53-73E770EA66F2
Turkiska234564&clcid=0x41fA02787F2-D390-4E57-A374-0B61169A4CA2

Filinformation

Klicka här om du vill visa eller dölja filinformation


Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Microsoft Dynamics CRM Server
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Account_Distribution.rdlEj tillämplig6541317-Jan-201205:49
x86
Account_Distribution_Detail.rdlEj tillämplig11433517-Jan-201205:49
x86
Account_Overview.rdlEj tillämplig1238817-Jan-201205:49
x86
Account_Overview_SubReport.rdlEj tillämplig17527717-Jan-201205:49
x86
Account_Summary.rdlEj tillämplig4071817-Jan-201205:49
x86
Account_Summary_Subreport.rdlEj tillämplig8999817-Jan-201205:49
x86
action.jsEj tillämplig4466017-Jan-201205:49
x86
Activities.rdlEj tillämplig6024817-Jan-201205:49
x86
activitiesdetail.aspxEj tillämplig489117-Jan-201205:49
x86
ActivitiesDetail.rdlEj tillämplig16244717-Jan-201205:49
x86
ActivitiesWebService.asmxEj tillämplig17517-Jan-201205:49
x86
Activity.jsEj tillämplig1640117-Jan-201205:49
x86
addfields.aspxEj tillämplig1079817-Jan-201205:49
x86
AddUsers.css.aspxEj tillämplig362217-Jan-201205:49
x86
adpick.dll4.0.7333.382219184817-Jan-201205:49
x86
AdvancedFind.asmxEj tillämplig16917-Jan-201205:49
x86
advancedfind.htcEj tillämplig2819217-Jan-201205:49
x86
advfind.css.aspxEj tillämplig918617-Jan-201205:49
x86
af_cnd_common.jsEj tillämplig205517-Jan-201205:49
x86
Annotation.asmx1Ej tillämplig17117-Jan-201205:49
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
AppGrid.htcEj tillämplig1266817-Jan-201205:49
x86
AppGridFilterContainer.htcEj tillämplig139317-Jan-201205:49
x86
AppGridFilterSelector.htcEj tillämplig134317-Jan-201205:49
x86
AppGridWebService.asmxEj tillämplig16617-Jan-201205:49
x86
AppGrid_DefaultData.htcEj tillämplig1909517-Jan-201205:49
x86
AppGrid_JumpBar.htcEj tillämplig179017-Jan-201205:49
x86
apptbook.jsEj tillämplig1851917-Jan-201205:49
x86
articlesEditContent.xslEj tillämplig550817-Jan-201205:49
x86
AssociateRecords.asmxEj tillämplig16517-Jan-201205:49
x86
attach.htcEj tillämplig47117-Jan-201205:49
x86
attachment_edit.aspxEj tillämplig379517-Jan-201205:49
x86
attributeList.aspxEj tillämplig186117-Jan-201205:49
x86
attributelist.htcEj tillämplig549317-Jan-201205:49
x86
attributemappings.aspxEj tillämplig3692317-Jan-201205:49
x86
autoshow.htcEj tillämplig1121317-Jan-201205:49
x86
autotooltip.htcEj tillämplig32717-Jan-201205:49
x86
bar_Find.aspxEj tillämplig216517-Jan-201205:49
x86
bar_Top.aspxEj tillämplig308417-Jan-201205:49
x86
bar_Top.aspx1Ej tillämplig163317-Jan-201205:49
x86
BulkDelete.asmxEj tillämplig17117-Jan-201205:49
x86
CacheManager.jsEj tillämplig1670517-Jan-201205:49
x86
calendar.css.aspxEj tillämplig164017-Jan-201205:49
x86
Campaign_Activity_Status.rdlEj tillämplig1285217-Jan-201205:49
x86
Campaign_Activity_Status_Detail.rdlEj tillämplig2539817-Jan-201205:49
x86
Campaign_Activity_Status_SubReport.rdlEj tillämplig5693517-Jan-201205:49
x86
Campaign_Comparison.rdlEj tillämplig8131017-Jan-201205:49
x86
Campaign_Est_Revenue_Detail.rdlEj tillämplig2145517-Jan-201205:49
x86
Campaign_Performance.rdlEj tillämplig1288117-Jan-201205:49
x86
Campaign_Performance_Detail_Report.rdlEj tillämplig1148717-Jan-201205:49
x86
Campaign_Performance_SubReport.rdlEj tillämplig14630917-Jan-201205:49
x86
Campaign_Placed_Order_Detail.rdlEj tillämplig1882317-Jan-201205:49
x86
Campaign_Real_Revenue_Detail.rdlEj tillämplig2058517-Jan-201205:49
x86
Campaign_Response_Detail.rdlEj tillämplig2422717-Jan-201205:49
x86
Campaign_Task_Detail.rdlEj tillämplig2526117-Jan-201205:49
x86
Case_Summary_Table.rdlEj tillämplig9373717-Jan-201205:49
x86
Case_Summary_Table_Detail.rdlEj tillämplig5977217-Jan-201205:49
x86
Category.htcEj tillämplig195217-Jan-201205:49
x86
CategoryHeading.htcEj tillämplig83217-Jan-201205:49
x86
Category_FollowUp.htcEj tillämplig703117-Jan-201205:49
x86
Category_Lookup.htcEj tillämplig255717-Jan-201205:49
x86
Category_Resources.htcEj tillämplig221417-Jan-201205:49
x86
Category_Subject.htcEj tillämplig78617-Jan-201205:49
x86
CheckBoxList.htcEj tillämplig117017-Jan-201205:49
x86
clientcontrol.htcEj tillämplig590217-Jan-201205:49
x86
ClientInstaller.exe6.1.22.455229617-Jan-201205:49
x86
ColumnResize.htcEj tillämplig86817-Jan-201205:49
x86
Competitor_Win_Loss.rdlEj tillämplig4816917-Jan-201205:49
x86
Competitor_Win_Loss_Details.rdlEj tillämplig7815217-Jan-201205:49
x86
condition.htcEj tillämplig676017-Jan-201205:49
x86
conditioncontrol.htcEj tillämplig484417-Jan-201205:49
x86
conditionfield.htcEj tillämplig1222117-Jan-201205:49
x86
conditiongroup.htcEj tillämplig1120417-Jan-201205:49
x86
config.xmlEj tillämplig50717-Jan-201205:50
x86
ContextHelper.htcEj tillämplig157817-Jan-201205:49
x86
contractCal.css.aspxEj tillämplig151817-Jan-201205:49
x86
contractCal.htcEj tillämplig222717-Jan-201205:49
x86
controls.css.aspxEj tillämplig1061517-Jan-201205:49
x86
controls.css1Ej tillämplig1061517-Jan-201205:49
x86
convert_activity.aspxEj tillämplig680417-Jan-201205:49
x86
conv_response.aspxEj tillämplig1047017-Jan-201205:49
x86
Copyright.htmEj tillämplig286017-Jan-201205:49
x86
CrmAsyncService.exe4.0.7333.382216164017-Jan-201205:49
x86
CRMCore.dll4.0.7333.38226999217-Jan-201205:49
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.38227511217-Jan-201205:49
x86
crmme_bkgnd.gifEj tillämplig15317-Jan-201205:49
x86
CrmOfflineSync.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
CRMTemplate.dotEj tillämplig5978217-Jan-201205:49
x86
CRMTemplate.dotmEj tillämplig2997117-Jan-201205:49
x86
crmToday.htcEj tillämplig51417-Jan-201205:49
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configEj tillämplig14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerServer.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:49
x86
CrmVerServer.dll14.0.7333.38222237617-Jan-201205:49
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.38223108017-Jan-201205:49
x86
CRM_Logo.gif2Ej tillämplig230217-Jan-201205:49
x86
CRM_OnlineLogo.gif2Ej tillämplig234117-Jan-201205:49
x86
customactivityform.aspxEj tillämplig368317-Jan-201205:49
x86
CustomerService.asmxEj tillämplig16417-Jan-201205:49
x86
customizations.xsdEj tillämplig8456417-Jan-201205:49
x86
dataslug.htcEj tillämplig306317-Jan-201205:49
x86
date.jsEj tillämplig2933017-Jan-201205:49
x86
datenavigationbar.htcEj tillämplig269017-Jan-201205:49
x86
default.aspxEj tillämplig385417-Jan-201205:49
x86
default1.aspxEj tillämplig70017-Jan-201205:49
x86
DefaultAddonFilter.dll4.0.7333.38222852017-Jan-201205:49
x86
Details.jsEj tillämplig470217-Jan-201205:49
x86
DialogList.asmxEj tillämplig16917-Jan-201205:49
x86
dialogs.htcEj tillämplig126717-Jan-201205:49
x86
dlg_assignqueue.aspxEj tillämplig520217-Jan-201205:49
x86
dlg_bulkemail.aspxEj tillämplig1118717-Jan-201205:49
x86
dlg_convertlead.aspxEj tillämplig268117-Jan-201205:49
x86
dlg_merge.aspxEj tillämplig1330117-Jan-201205:49
x86
dlg_products.aspxEj tillämplig143417-Jan-201205:49
x86
dlg_runreport.aspxEj tillämplig396517-Jan-201205:49
x86
DMSnapin.chmEj tillämplig3781817-Jan-201205:49
x86
DuplicateDetection.asmxEj tillämplig17917-Jan-201205:49
x86
DuplicatesList.aspxEj tillämplig349917-Jan-201205:49
x86
duration.htc1Ej tillämplig1040117-Jan-201205:49
x86
Ed.aspxEj tillämplig86717-Jan-201205:49
x86
edit.aspx1Ej tillämplig257517-Jan-201205:49
x86
edit.aspx18Ej tillämplig732817-Jan-201205:49
x86
edit.aspx21Ej tillämplig733317-Jan-201205:49
x86
edit.aspx53Ej tillämplig234717-Jan-201205:49
x86
edit.aspx6Ej tillämplig242517-Jan-201205:49
x86
edit.aspx9Ej tillämplig10501817-Jan-201205:49
x86
edit.aspx99Ej tillämplig4415017-Jan-201205:49
x86
edit_article.aspxEj tillämplig786317-Jan-201205:49
x86
EDWNative.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Ef.aspxEj tillämplig62317-Jan-201205:49
x86
Eh.aspxEj tillämplig56417-Jan-201205:49
x86
EmailTemplateService.asmxEj tillämplig16917-Jan-201205:49
x86
encodedecode.jsEj tillämplig1009117-Jan-201205:49
x86
encodedecode.js1Ej tillämplig1009117-Jan-201205:49
x86
encodedecode.js2Ej tillämplig176217-Jan-201205:49
x86
EntityConfig.aspxEj tillämplig361217-Jan-201205:49
x86
entityconfig.jsEj tillämplig1257017-Jan-201205:49
x86
entityform.aspxEj tillämplig1017217-Jan-201205:49
x86
entityform.css.aspxEj tillämplig304517-Jan-201205:49
x86
entityform.jsEj tillämplig422017-Jan-201205:49
x86
entityhome.css.aspxEj tillämplig170017-Jan-201205:49
x86
entitylist.htcEj tillämplig241717-Jan-201205:49
x86
entitylist.htc1Ej tillämplig493217-Jan-201205:49
x86
EntitySelect.htcEj tillämplig269117-Jan-201205:49
x86
err.aspxEj tillämplig174317-Jan-201205:49
x86
err.cssEj tillämplig47917-Jan-201205:49
x86
errorHandler.aspx1Ej tillämplig433717-Jan-201205:49
x86
eula.rtfEj tillämplig3707117-Jan-201202:57
x86
event.aspxEj tillämplig386017-Jan-201205:49
x86
export_dlg.aspxEj tillämplig1025917-Jan-201205:49
x86
FetchBuilder.jsEj tillämplig1092117-Jan-201205:49
x86
fieldlist.htcEj tillämplig383617-Jan-201205:49
x86
fieldprops.aspxEj tillämplig1049817-Jan-201205:49
x86
fields.jsEj tillämplig2776217-Jan-201205:49
x86
filtercontrol.htcEj tillämplig871517-Jan-201205:49
x86
filtereditor.htcEj tillämplig563017-Jan-201205:49
x86
filterentity.htcEj tillämplig1857317-Jan-201205:49
x86
filterfield.htcEj tillämplig2440517-Jan-201205:49
x86
filterfieldgroup.htcEj tillämplig1143917-Jan-201205:49
x86
fiscalsettings.aspxEj tillämplig825817-Jan-201205:49
x86
form.crm.htcEj tillämplig1687117-Jan-201205:49
x86
Form.css.aspx1Ej tillämplig307617-Jan-201205:49
x86
FormAction.jsEj tillämplig867117-Jan-201205:49
x86
formProperties.aspxEj tillämplig548217-Jan-201205:49
x86
freeform.htcEj tillämplig324417-Jan-201205:49
x86
FrequencyControl.htcEj tillämplig1490417-Jan-201205:49
x86
fulltree.htcEj tillämplig2695017-Jan-201205:49
x86
gantt.jsEj tillämplig2554617-Jan-201205:49
x86
GanttControlWebService.asmxEj tillämplig17317-Jan-201205:49
x86
global.asax1Ej tillämplig12417-Jan-201205:49
x86
global.cssEj tillämplig74717-Jan-201205:49
x86
global.css.aspxEj tillämplig603117-Jan-201205:49
x86
global.css1Ej tillämplig99817-Jan-201205:49
x86
Global.jsEj tillämplig5274917-Jan-201205:49
x86
global.js1Ej tillämplig5274917-Jan-201205:49
x86
global1.aspxEj tillämplig603117-Jan-201205:49
x86
global2.aspxEj tillämplig1324017-Jan-201205:49
x86
global3.aspxEj tillämplig7499017-Jan-201205:49
x86
global4.aspxEj tillämplig482417-Jan-201205:49
x86
global_dynamic_styles.cssEj tillämplig1324017-Jan-201205:49
x86
global_styles.cssEj tillämplig7499017-Jan-201205:49
x86
glowingImg.htcEj tillämplig68017-Jan-201205:49
x86
grid.htcEj tillämplig2009417-Jan-201205:49
x86
Help.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.3822135357617-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll4.0.7333.382215754417-Jan-201205:49
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:49
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
help_toc.xml.opEj tillämplig7372617-Jan-201205:49
x86
hidden.htcEj tillämplig193717-Jan-201205:49
x86
hintText.htcEj tillämplig134117-Jan-201205:49
x86
homePage.jsEj tillämplig1062517-Jan-201205:49
x86
htmlbar.htcEj tillämplig769317-Jan-201205:49
x86
ico_mobileEntityManagement.pngEj tillämplig792117-Jan-201205:49
x86
IFRAME.htcEj tillämplig189517-Jan-201205:49
x86
IMG.dtm.htcEj tillämplig117817-Jan-201205:49
x86
IMG.lu.htcEj tillämplig4599117-Jan-201205:49
x86
IMG.lu.party.htcEj tillämplig200817-Jan-201205:49
x86
img.lu.presence.htcEj tillämplig494317-Jan-201205:49
x86
IMG.lu.transcur.htcEj tillämplig350617-Jan-201205:49
x86
ImportJob.asmxEj tillämplig17017-Jan-201205:49
x86
ImportWebService.asmxEj tillämplig16717-Jan-201205:49
x86
INPUT.chk.htcEj tillämplig170417-Jan-201205:49
x86
INPUT.dtm.htcEj tillämplig493817-Jan-201205:49
x86
INPUT.hid.htcEj tillämplig138717-Jan-201205:49
x86
input.localradio.htcEj tillämplig53617-Jan-201205:49
x86
INPUT.mny.htcEj tillämplig354717-Jan-201205:49
x86
INPUT.num.htcEj tillämplig644117-Jan-201205:49
x86
INPUT.radio.htcEj tillämplig472717-Jan-201205:49
x86
input.relchk.htcEj tillämplig166817-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.eml.htcEj tillämplig304017-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.htcEj tillämplig300417-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.ticker.htcEj tillämpliglag 266917-Jan-201205:49
x86
INPUT.text.url.htcEj tillämplig471517-Jan-201205:49
x86
Invoice.rdlEj tillämplig1100617-Jan-201205:49
x86
Invoice_Status.rdlEj tillämplig3062317-Jan-201205:49
x86
Invoice_Status_Detail.rdlEj tillämplig7285317-Jan-201205:49
x86
Invoice_SubReport.rdlEj tillämplig10151017-Jan-201205:49
x86
LangTranslationsImport.aspxEj tillämplig572417-Jan-201205:49
x86
Lead_Source_Effectiveness.rdlEj tillämplig11211017-Jan-201205:49
x86
left.aspx.mainEj tillämplig546517-Jan-201205:49
x86
left.css.aspxEj tillämplig134617-Jan-201205:49
x86
list.htcEj tillämplig434717-Jan-201205:49
x86
listEdit.htcEj tillämplig1928917-Jan-201205:49
x86
Lookup.jsEj tillämplig808017-Jan-201205:49
x86
LookupDialogsAppGrid.jsEj tillämplig527417-Jan-201205:49
x86
MailMerge.asmxEj tillämplig17017-Jan-201205:49
x86
mailmergetemplatepersonal.xmlEj tillämplig85717-Jan-201205:49
x86
manageRelationship.jsEj tillämplig1643117-Jan-201205:49
x86
map_xml.aspx2Ej tillämplig532117-Jan-201205:49
x86
MarketingAutomation.asmxEj tillämplig18017-Jan-201205:49
x86
menu.css.aspxEj tillämplig1010117-Jan-201205:49
x86
menu.htcEj tillämplig2689017-Jan-201205:49
x86
MENU1.ASPXEj tillämplig1010117-Jan-201205:49
x86
MergeRecords.asmxEj tillämplig16317-Jan-201205:49
x86
MessageBody.htcEj tillämplig1225817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.382213706417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll14.0.7333.382213706417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.382213706417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.3822135357617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.382224356017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll4.0.7333.382210429617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.382214116017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.3822115696817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DeploymentService.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll14.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.382215344817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll14.0.7333.382215344817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.24.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.34.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.44.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll4.0.7333.382215754417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.dll4.0.7333.38222186417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll4.0.7333.38221776817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll4.0.7333.38221264817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll4.0.7333.38221572017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll4.0.7333.38221111217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll4.0.7333.38221316017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll4.0.7333.38221264817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll14.0.7333.3822146826417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll3.0.5300.11316017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll4.0.7333.38222288817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.382262448817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll14.0.7333.382262448817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll14.0.7333.382246474417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll14.0.7333.38229200817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll14.0.7333.382235415217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Scheduling.dll4.0.7333.382231319217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.382216983217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822317220017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SE.CustomActions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll24.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll14.0.7333.382257533617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll14.0.7333.382227991217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll14.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll34.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll14.0.7333.38227562417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll14.0.7333.38227152817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll14.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll34.0.7333.38227972017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe4.0.7333.38221776817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.3822105047217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe14.0.7333.3822105047217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll14.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll14.0.7333.38221367217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Test.Pages.dll4.0.7333.38221111217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.24.0.7333.382211658417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll4.0.7333.382252208817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.382216164017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll4.0.7333.38222135217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll4.0.7333.38221469617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe4.0.7333.38221776817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.382230090417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.34.0.7333.382230090417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.38221725617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe4.0.7333.382271050417-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll14.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
microsoft.managementconsole.dll6.0.6000.1638425175217-Jan-201205:49
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestEj tillämplig185717-Jan-201205:49
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MiniCampaign.aspxEj tillämplig3072817-Jan-201205:49
x86
MMCFxCommon.dll6.0.6000.1638411658417-Jan-201205:49
x86
MonAntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:49
x86
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
MonMSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:49
x86
Monmsidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:49
x86
monthcalendar.htcEj tillämplig534817-Jan-201205:49
x86
mouseover.htcEj tillämplig32817-Jan-201205:49
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:49
x86
MSCRMMonitoringService.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201205:49
x86
msignin.aspxEj tillämplig246717-Jan-201205:49
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:49
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:49
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:49
x86
multipicklist.htcEj tillämplig451717-Jan-201205:49
x86
nav.htcEj tillämplig893117-Jan-201205:49
x86
Neglected_Accounts.rdlEj tillämplig3592617-Jan-201205:49
x86
Neglected_Accounts_Detail.rdlEj tillämplig9189217-Jan-201205:49
x86
Neglected_Cases.rdlEj tillämplig9249017-Jan-201205:49
x86
Neglected_Cases_Detail.rdlEj tillämplig10536417-Jan-201205:49
x86
Neglected_Leads.rdlEj tillämplig4303717-Jan-201205:49
x86
Neglected_Leads_Detail.rdlEj tillämplig6875417-Jan-201205:49
x86
newimport.xmlEj tillämplig395722017-Jan-201205:49
x86
nextbutton.htcEj tillämplig98817-Jan-201205:49
x86
notectrl.htcEj tillämplig339917-Jan-201205:49
x86
notes.htcEj tillämplig1906917-Jan-201205:49
x86
NotificationList.htcEj tillämplig659617-Jan-201205:49
x86
offlinedata.aspxEj tillämplig328817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htmEj tillämplig17115917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htmEj tillämplig6774417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htmEj tillämplig1593017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htmEj tillämplig927817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htmEj tillämplig468117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htmEj tillämplig549517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htmEj tillämplig1076217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htmEj tillämplig535917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htmEj tillämplig5923917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htmEj tillämplig4421017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htmEj tillämplig3106317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htmEj tillämplig4508317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htmEj tillämplig5135017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htmEj tillämplig623917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htmEj tillämplig1079917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htmEj tillämplig1071317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htmEj tillämplig842617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htmEj tillämplig508217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htmEj tillämplig3132917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htmEj tillämplig1811517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htmEj tillämplig889217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htmEj tillämplig1775117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htmEj tillämplig4039817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htmEj tillämplig7344717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htmEj tillämplig1307317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htmEj tillämplig5629517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htmEj tillämplig635717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htmEj tillämplig1987017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htmEj tillämplig4834317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htmEj tillämplig1514617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htmEj tillämplig6644017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htmEj tillämplig6683817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htmEj tillämplig3123517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htmEj tillämplig4569817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htmEj tillämplig4229817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htmEj tillämplig6170817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htmEj tillämplig2621817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htmEj tillämplig2837517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htmEj tillämplig4901517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htmEj tillämplig3277317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htmEj tillämplig2373017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htmEj tillämplig2715117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htmEj tillämplig91017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htmEj tillämplig653417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htmEj tillämplig644417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gifEj tillämplig57817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htmEj tillämplig722517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htmEj tillämplig673017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htmEj tillämplig686217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htmEj tillämplig669317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmEj tillämplig678117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htmEj tillämplig664517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htmEj tillämplig690517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htmEj tillämplig688917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htmEj tillämplig714817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htmEj tillämplig686817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htmEj tillämplig778717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htmEj tillämplig700317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htmEj tillämplig693917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htmEj tillämplig681017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htmEj tillämplig708917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htmEj tillämplig650817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmEj tillämplig664117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htmEj tillämplig715317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htmEj tillämplig669117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htmEj tillämplig650317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htmEj tillämplig660017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htmEj tillämplig706917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htmEj tillämplig649817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htmEj tillämplig670217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_access.htmEj tillämplig2827917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_conf.htmEj tillämplig1023917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust.htmEj tillämplig390117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htmEj tillämplig1808917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_general.htmEj tillämplig3179817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htmEj tillämplig2014717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_other.htmEj tillämplig1713017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htmEj tillämplig1273717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_dm.htmEj tillämplig1003517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_email.htmEj tillämplig2053117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_enterdata.htmEj tillämplig2969317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_find.htmEj tillämplig2229317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_import.htmEj tillämplig3576417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_misc.htmEj tillämplig646817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_outlook.htmEj tillämplig229117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htmEj tillämplig3594317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htmEj tillämplig3641517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_resources.htmEj tillämplig212817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt.htmEj tillämplig240417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htmEj tillämplig952717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htmEj tillämplig1801617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htmEj tillämplig1531017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htmEj tillämplig90317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htmEj tillämplig887317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htmEj tillämplig90517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_wrk.htmEj tillämplig204017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htmEj tillämplig1149017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htmEj tillämplig1987117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_com_config.htmEj tillämplig90417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_com_Email.htmEj tillämplig1081117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htmEj tillämplig451317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htmEj tillämplig1057617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmEj tillämplig719917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htmEj tillämplig787117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htmEj tillämplig773417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htmEj tillämplig1038217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htmEj tillämplig692717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htmEj tillämplig631717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htmEj tillämplig2817417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htmEj tillämplig2076517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htmEj tillämplig1006217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htmEj tillämplig1163917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htmEj tillämplig664017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htmEj tillämplig777217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htmEj tillämplig2428717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htmEj tillämplig1797217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htmEj tillämplig696917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htmEj tillämplig1503617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htmEj tillämplig747017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htmEj tillämplig723017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htmEj tillämplig1089817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htmEj tillämplig1170917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htmEj tillämplig846317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htmEj tillämplig471417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htmEj tillämplig345517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htmEj tillämplig1018917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htmEj tillämplig1190817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htmEj tillämplig1580417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htmEj tillämplig1402517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htmEj tillämplig1092817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htmEj tillämplig1439517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_persopt.htmEj tillämplig767117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htmEj tillämplig632617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htmEj tillämplig944217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htmEj tillämplig1498017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htmEj tillämplig535417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htmEj tillämplig1189917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htmEj tillämplig556317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htmEj tillämplig933417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htmEj tillämplig657717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htmEj tillämplig841117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htmEj tillämplig598917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htmEj tillämplig771417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htmEj tillämplig2408717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htmEj tillämplig1289217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htmEj tillämplig546917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htmEj tillämplig652617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htmEj tillämplig916317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htmEj tillämplig1515117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htmEj tillämplig770717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htmEj tillämplig1035817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htmEj tillämplig407417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htmEj tillämplig779717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htmEj tillämplig752317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htmEj tillämplig869117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htmEj tillämplig1403517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htmEj tillämplig741917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htmEj tillämplig1446717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htmEj tillämplig962517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htmEj tillämplig663417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htmEj tillämplig415517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htmEj tillämplig3537.17-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htmEj tillämplig635317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htmEj tillämplig2600917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htmEj tillämplig388617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htmEj tillämplig1123517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htmEj tillämplig743517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htmEj tillämplig1047517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htmEj tillämplig1893817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htmEj tillämplig10248617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htmEj tillämplig5386017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htmEj tillämplig4832917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htmEj tillämplig7432717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htmEj tillämplig4862917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htmEj tillämplig4893617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htmEj tillämplig2003217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htmEj tillämplig4887217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htmEj tillämplig3532817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htmEj tillämplig1188217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htmEj tillämplig4952117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htmEj tillämplig1736317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htmEj tillämplig5890017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htmEj tillämplig2036817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htmEj tillämplig5568817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htmEj tillämplig2937917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htmEj tillämplig807317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htmEj tillämplig3355017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htmEj tillämplig2621217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htmEj tillämplig422517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htmEj tillämplig7115417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htmEj tillämplig4460517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htmEj tillämplig421617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htmEj tillämplig741517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htmEj tillämplig502317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htmEj tillämplig19975817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htmEj tillämplig1085417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htmEj tillämplig2651917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htmEj tillämplig1145017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htmEj tillämplig644717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htmEj tillämplig8058017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htmEj tillämplig775017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htmEj tillämplig1168917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htmEj tillämplig568317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htmEj tillämplig1027217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htmEj tillämplig3348417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htmEj tillämplig2260317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htmEj tillämplig981217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_View.htmEj tillämplig4816217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htmEj tillämplig2221917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_global.htmEj tillämplig880417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htmEj tillämplig2540917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htmEj tillämplig769317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_dm_area.htmEj tillämplig12080017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htmEj tillämplig4458817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htmEj tillämplig1388117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htmEj tillämplig562817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htmEj tillämplig3720917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htmEj tillämplig6755517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htmEj tillämplig2814217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htmEj tillämplig3375017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htmEj tillämplig5242417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htmEj tillämplig4201517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htmEj tillämplig8036517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htmEj tillämplig3802317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htmEj tillämplig1971917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htmEj tillämplig728817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htmEj tillämplig1319217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htmEj tillämplig417817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htmEj tillämplig9971117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmEj tillämplig653017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htmEj tillämplig8401017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htmEj tillämplig922317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htmEj tillämplig651117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htmEj tillämplig16634617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htmEj tillämplig3972617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htmEj tillämplig1622717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htmEj tillämplig667217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htmEj tillämplig3214617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htmEj tillämplig7938617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htmEj tillämplig1578217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htmEj tillämplig1799817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmEj tillämplig639117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htmEj tillämplig2391117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htmEj tillämplig2792817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htmEj tillämplig4540617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htmEj tillämplig782817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Home.htmEj tillämplig8128817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htmEj tillämplig603317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htmEj tillämplig971517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htmEj tillämplig3333417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htmEj tillämplig658117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htmEj tillämplig3840417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htmEj tillämplig1428417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htmEj tillämplig3444717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htmEj tillämplig1457217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htmEj tillämplig2011217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htmEj tillämplig2596717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htmEj tillämplig2247917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htmEj tillämplig2028117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htmEj tillämplig6779117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htmEj tillämplig1297217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htmEj tillämplig4282717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htmEj tillämplig1097817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htmEj tillämplig631517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmEj tillämplig696917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmEj tillämplig627017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmEj tillämplig630217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htmEj tillämplig605617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htmEj tillämplig2203417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htmEj tillämplig1471117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htmEj tillämplig3990317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htmEj tillämplig1920417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htmEj tillämplig7289417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htmEj tillämplig3480517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htmEj tillämplig530517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htmEj tillämplig661617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htmEj tillämplig4558717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htmEj tillämplig9910617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htmEj tillämplig2201317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmEj tillämplig1238217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htmEj tillämplig1187117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htmEj tillämplig5948817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htmEj tillämplig9903617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htmEj tillämplig939417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htmEj tillämplig1223717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htmEj tillämplig8368717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htmEj tillämplig751817-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htmEj tillämplig7911917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htmEj tillämplig6493417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htmEj tillämplig752317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htmEj tillämplig10055317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htmEj tillämplig682417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htmEj tillämplig1730517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htmEj tillämplig3573717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htmEj tillämplig1948217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htmEj tillämplig3348617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htmEj tillämplig9540717-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htmEj tillämplig8873117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htmEj tillämplig1340017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmEj tillämplig11135517-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmEj tillämplig6523217-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmEj tillämplig840417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htmEj tillämplig7365617-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htmEj tillämplig5787017-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmEj tillämplig1026317-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htmEj tillämplig3236117-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htmEj tillämplig2005417-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmEj tillämplig2096917-Jan-201205:49
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htmEj tillämplig5718017-Jan-201205:49
x86
operatorlist.htcEj tillämplig301517-Jan-201205:49
x86
operatorlist.htc1Ej tillämplig484117-Jan-201205:49
x86
Order.rdlEj tillämplig1101317-Jan-201205:49
x86
Order_SubReport.rdlEj tillämplig10438717-Jan-201205:49
x86
osafehtm.dll4.0.7333.382210327217-Jan-201205:49
x86
Paging.htcEj tillämplig321017-Jan-201205:49
x86
ParameterControl.htcEj tillämplig352817-Jan-201205:49
x86
PCW_CAB_Serv1033.cabEj tillämplig1454962308-Feb-201208:55
x86
personalsettings.aspxEj tillämplig6797217-Jan-201205:49
x86
picklistmappings.aspxEj tillämplig2815517-Jan-201205:49
x86
predefinedlist.htcEj tillämplig256317-Jan-201205:49
x86
presence.htcEj tillämplig647117-Jan-201205:49
x86
PresenceService.asmxEj tillämplig16417-Jan-201205:49
x86
print_dlg.aspxEj tillämplig298717-Jan-201205:49
x86
Products_By_Account.rdlEj tillämplig5387217-Jan-201205:49
x86
Products_By_Account_Detail.rdlEj tillämplig24150217-Jan-201205:49
x86
Products_By_Contact.rdlEj tillämplig5405917-Jan-201205:49
x86
Products_By_Contact_Detail.rdlEj tillämplig23904817-Jan-201205:49
x86
progressbar.htcEj tillämplig171317-Jan-201205:49
x86
properties.aspxEj tillämplig609617-Jan-201205:49
x86
PropertyPageDialog.aspxEj tillämplig829917-Jan-201205:49
x86
PublishReports.exe4.0.7333.38221316017-Jan-201205:49
x86
Qoi_Script.jsEj tillämplig217817-Jan-201205:49
x86
querylist.htcEj tillämplig345317-Jan-201205:49
x86
quickFindControl.htcEj tillämplig267217-Jan-201205:49
x86
Quote.rdlEj tillämplig1098717-Jan-201205:49
x86
Quote_SubReport.rdlEj tillämplig10808217-Jan-201205:49
x86
Re.aspxEj tillämplig56717-Jan-201205:49
x86
RegionalOptions.asmxEj tillämplig16417-Jan-201205:49
x86
RelatedInformation.asmxEj tillämplig16717-Jan-201205:49
x86
RelatedInformation.htcEj tillämplig1212317-Jan-201205:49
x86
RelationshipRolePicklist.asmxEj tillämplig17317-Jan-201205:49
x86
reportproperty.aspxEj tillämplig1751417-Jan-201205:49
x86
reports.asmxEj tillämplig15617-Jan-201205:49
x86
reportviewer.exe9.0.30729.1299418417-Jan-201202:48
x86
ResourceGroupUI.asmxEj tillämplig17217-Jan-201205:49
x86
ResourceSpecTree.asmxEj tillämplig17317-Jan-201205:49
x86
roleitem.htcEj tillämplig256517-Jan-201205:49
x86
RowsBeforeScrolling.htcEj tillämplig66217-Jan-201205:49
x86
RowsBeforeScrolling.htc1Ej tillämplig70817-Jan-201205:49
x86
Sales_History.rdlEj tillämplig3092817-Jan-201205:49
x86
Sales_History_Detail.rdlEj tillämplig11774417-Jan-201205:49
x86
Sales_Pipeline.rdlEj tillämplig10836817-Jan-201205:49
x86
Sales_Pipeline_Detail.rdlEj tillämplig12767017-Jan-201205:49
x86
SchedulePlanning.asmxEj tillämplig17317-Jan-201205:49
x86
ScheduleService.asmxEj tillämplig17017-Jan-201205:49
x86
SchedulingDialog.aspxEj tillämplig971417-Jan-201205:49
x86
ScriptError.asmxEj tillämplig17017-Jan-201205:49
x86
scroll.htcEj tillämplig192717-Jan-201205:49
x86
select.css.aspxEj tillämplig175717-Jan-201205:49
x86
select.htcEj tillämplig1665617-Jan-201205:49
x86
SELECT.picklist.htcEj tillämplig719917-Jan-201205:49
x86
SELECT.relationshiprole.htcEj tillämplig231017-Jan-201205:49
x86
selectBox.htcEj tillämplig170217-Jan-201205:49
x86
sendemailstep.jsEj tillämplig349517-Jan-201205:49
x86
ServerSetup.dll4.0.7333.382235108017-Jan-201205:49
x86
server_i386_kb2621054_1033.mspEj tillämplig1485670417-Jan-201209:57
x86
Service.asmx1Ej tillämplig16817-Jan-201205:49
x86
ServiceAppointment.jsEj tillämplig591717-Jan-201205:49
x86
Service_Activity_Volume.rdlEj tillämplig6397117-Jan-201205:49
x86
Service_Activity_Volume_Detail.rdlEj tillämplig10082917-Jan-201205:49
x86
SetOptionsSelect.htcEj tillämplig72717-Jan-201205:49
x86
Setup.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll4.0.7333.382286615217-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.34.0.7333.382230090417-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:49
x86
Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:49
x86
signin.cssEj tillämplig51817-Jan-201205:49
x86
slugsupport.htcEj tillämplig1553117-Jan-201205:49
x86
slugsupport.jsEj tillämplig5714617-Jan-201205:49
x86
SmokeTests.exe4.0.7333.38221674417-Jan-201205:49
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013617-Jan-201205:49
x86
StringResourceMetadata.xmlEj tillämplig20484717-Jan-201205:49
x86
SubjectManager.asmxEj tillämplig17517-Jan-201205:49
x86
sysCustUtil.jsEj tillämplig720217-Jan-201205:49
x86
SystemCustomization.asmxEj tillämplig20517-Jan-201205:49
x86
systemsettings.aspxEj tillämplig3844317-Jan-201205:49
x86
TABLE.dtm.htcEj tillämplig1911117-Jan-201205:49
x86
TABLE.lu.htcEj tillämplig125117-Jan-201205:49
x86
TABLE.mny.htcEj tillämplig133117-Jan-201205:49
x86
TableLayout.jsEj tillämplig2470117-Jan-201205:49
x86
tabs.htcEj tillämplig367217-Jan-201205:49
x86
taskbox.htcEj tillämplig106317-Jan-201205:49
x86
TEXTAREA.htcEj tillämplig241617-Jan-201205:49
x86
time.htcEj tillämplig535417-Jan-201205:49
x86
time.jsEj tillämplig577117-Jan-201205:49
x86
timeedit.htcEj tillämplig374317-Jan-201205:49
x86
timesheet.jsEj tillämplig3531617-Jan-201205:49
x86
Tool.Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:49
x86
Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:49
x86
Tools.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:49
x86
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:49
x86
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:49
x86
Top_Knowledge_Base_Articles.rdlEj tillämplig5867517-Jan-201205:49
x86
Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdlEj tillämplig8784017-Jan-201205:49
x86
TransactionCurrencyWebService.asmxEj tillämplig17817-Jan-201205:49
x86
tree.htcEj tillämplig724217-Jan-201205:49
x86
treelist.htcEj tillämplig204617-Jan-201205:49
x86
treeSubject.xslEj tillämplig128517-Jan-201205:49
x86
UserManager.asmxEj tillämplig18417-Jan-201205:49
x86
UserQuery.asmxEj tillämplig17017-Jan-201205:49
x86
User_Summary.rdlEj tillämplig2899517-Jan-201205:49
x86
util.jsEj tillämplig2190817-Jan-201205:49
x86
util.js1Ej tillämplig806517-Jan-201205:49
x86
util.js2Ej tillämplig827917-Jan-201205:49
x86
util.js7Ej tillämplig827917-Jan-201205:49
x86
value.htcEj tillämplig1174617-Jan-201205:49
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
View.asmxEj tillämplig16717-Jan-201205:49
x86
ViewDuplicates.aspxEj tillämplig1352317-Jan-201205:49
x86
viewer.aspxEj tillämplig686817-Jan-201205:49
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201205:49
x86
Workflow.asmxEj tillämplig17117-Jan-201205:49
x86
workflowstep.aspEj tillämplig354717-Jan-201205:49
x86
workflowstep.jsEj tillämplig2778417-Jan-201205:49
x86
workflowTemplatePage.aspxEj tillämplig1007117-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.382216164017-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Common.dll14.0.7333.382257533617-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll14.0.7333.382227991217-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Server.exe4.0.7333.3822105047217-Jan-201205:49
x86
wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:49
x86
x16_Outlook.pngEj tillämplig78217-Jan-201205:49
x86
zoom.htcEj tillämplig523017-Jan-201205:49
x86
dbhotfix_install.xmlEj tillämplig418917-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_install.xmlEj tillämplig418917-Jan-201202:47
x86
crmse12057script.sqlEj tillämplig350217-Jan-201202:55
x86
crmse12057script.sqlEj tillämplig350217-Jan-201202:55
x86
crmse9914script.sqlEj tillämplig178317-Jan-201202:55
x86
crmse9914script.sqlEj tillämplig178317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_1.sqlEj tillämplig714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_2.sqlEj tillämplig343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig116217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_14294.sqlEj tillämplig5486017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_14294.sqlEj tillämplig1770217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_1.sqlEj tillämplig714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14305_2.sqlEj tillämplig343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig116217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_14294.sqlEj tillämplig5486017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_14294.sqlEj tillämplig1770217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlEj tillämplig108617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlEj tillämplig330017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlEj tillämplig428717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig81417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlEj tillämplig108617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlEj tillämplig330017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlEj tillämplig428717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig81417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlEj tillämplig107117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlEj tillämplig304417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlEj tillämplig411417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig84217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14230.sqlEj tillämplig107117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14787.sqlEj tillämplig304417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14906.sqlEj tillämplig411417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig84217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlEj tillämplig4389117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlEj tillämplig4389117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlEj tillämplig4368717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig46217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_11104.sqlEj tillämplig4368717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig46217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlEj tillämplig292717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlEj tillämplig292717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlEj tillämplig304517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig46617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14780.sqlEj tillämplig304517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig46617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14650.sqlEj tillämplig153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_14650.sqlEj tillämplig153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlEj tillämplig24565617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlEj tillämplig378917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_1.sqlEj tillämplig475717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_2.sqlEj tillämplig229917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig115717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlEj tillämplig24565617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlEj tillämplig378917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_1.sqlEj tillämplig475717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_15468_2.sqlEj tillämplig229917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig115717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlEj tillämplig24545217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlEj tillämplig361117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_10563.sqlEj tillämplig24545217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_14150.sqlEj tillämplig361117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_16384.sqlEj tillämplig1202417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig156617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_16060.sqlEj tillämplig4207217-Jan-201202:55
x86
timezonerules_16060.sqlEj tillämplig230017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_16384.sqlEj tillämplig1202417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig156617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_16060.sqlEj tillämplig4207217-Jan-201202:55
x86
timezonerules_16060.sqlEj tillämplig230017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_16384.sqlEj tillämplig1126417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig116517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_16384.sqlEj tillämplig1126417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig116517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig65817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_20653.sqlEj tillämplig14297817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_20653.sqlEj tillämplig945417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig65817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_20653.sqlEj tillämplig14297817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_20653.sqlEj tillämplig945417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig63517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig63517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8117-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig238217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig46817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig238217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig46817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig7217-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig7217-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig56817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig49417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig56817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig49417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig336817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig43217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig336817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig43217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig25317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig25317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig47217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig52717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig47217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig59217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig435017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig435017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig114417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig114417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig65117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
hotfixtimezonedisplaynames.sqlEj tillämplig16437617-Jan-201202:55
x86
hotfixtimezonerules.sqlEj tillämplig1502217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig65117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
hotfixtimezonedisplaynames.sqlEj tillämplig16437617-Jan-201202:55
x86
hotfixtimezonerules.sqlEj tillämplig1502217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig26217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig27017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig27017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig26917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig26917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig48817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig41017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig41017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig40617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig50317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig40617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig50317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig413817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig413817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig99717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig99717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig49017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig2544217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig53617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig2544217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig53617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig2410017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig51617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig2410017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig51617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig40517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig40517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig43317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig69417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig43317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig24001417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig24001417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig23834017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig23834017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlEj tillämplig25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlEj tillämplig236317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlEj tillämplig4861617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6089.sqlEj tillämplig175017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6201.sqlEj tillämplig1832617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig153817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlEj tillämplig25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlEj tillämplig236317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlEj tillämplig4861617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6089.sqlEj tillämplig175017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6201.sqlEj tillämplig1832617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig153817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlEj tillämplig25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3379217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlEj tillämplig210817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlEj tillämplig4512817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig106917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4961.sqlEj tillämplig25517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3379217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5382.sqlEj tillämplig210817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5800.sqlEj tillämplig4512817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig106917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig61217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig41217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix.sqlEj tillämplig61217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig41217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_5647.sqlEj tillämplig1074217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlEj tillämplig227617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig148117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig2828017-Jan-201202:55
x86
timezonedisplaynames_6749.sqlEj tillämplig2742817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_6749.sqlEj tillämplig485617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5647.sqlEj tillämplig1074217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlEj tillämplig227617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig148117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig2828017-Jan-201202:55
x86
timezonedisplaynames_6749.sqlEj tillämplig2742817-Jan-201202:55
x86
timezonerules_6749.sqlEj tillämplig485617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlEj tillämplig39717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig83517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig315017-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig1653617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5791.sqlEj tillämplig39717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig83517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig315017-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig1653617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4572.sqlEj tillämplig64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlEj tillämplig830417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4572.sqlEj tillämplig64017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlEj tillämplig830417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig64517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4572.sqlEj tillämplig63417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlEj tillämplig820017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig63817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_4572.sqlEj tillämplig63417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_4736.sqlEj tillämplig820017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig63817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
addindextolocalizedlabel.sqlEj tillämplig72817-Jan-201202:55
x86
alterexchangeentryid.sqlEj tillämplig29817-Jan-201202:55
x86
db7346_install.sqlEj tillämplig329217-Jan-201202:55
x86
db8084_install.sqlEj tillämplig107017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig122817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlEj tillämplig175517-Jan-201202:55
x86
addindextolocalizedlabel.sqlEj tillämplig72817-Jan-201202:55
x86
alterexchangeentryid.sqlEj tillämplig29817-Jan-201202:55
x86
db7346_install.sqlEj tillämplig329217-Jan-201202:55
x86
db8084_install.sqlEj tillämplig107017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig122817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlEj tillämplig175517-Jan-201202:55
x86
db7346_uninstall.sqlEj tillämplig328817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig87917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dropindexfromlocalizedlabel.sqlEj tillämplig57717-Jan-201202:55
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlEj tillämplig118617-Jan-201202:55
x86
db7346_uninstall.sqlEj tillämplig328817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig87917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dropindexfromlocalizedlabel.sqlEj tillämplig57717-Jan-201202:55
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlEj tillämplig118617-Jan-201202:55
x86
addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sqlEj tillämplig130717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig89117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_8302.sqlEj tillämplig14000017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_8302.sqlEj tillämplig4699417-Jan-201202:55
x86
addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sqlEj tillämplig130717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig89117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_8302.sqlEj tillämplig14000017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_8302.sqlEj tillämplig4699417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sqlEj tillämplig102617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig50617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sqlEj tillämplig102617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6007.sqlEj tillämplig165717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig193517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig1397417-Jan-201202:55
x86
subscmanuallytrackedobjectindexes.sqlEj tillämplig813617-Jan-201202:55
x86
timezonerules_9591.sqlEj tillämplig708217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6007.sqlEj tillämplig165717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig193517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig1397417-Jan-201202:55
x86
subscmanuallytrackedobjectindexes.sqlEj tillämplig813617-Jan-201202:55
x86
timezonerules_9591.sqlEj tillämplig708217-Jan-201202:55
x86
contact.xmlEj tillämplig190517-Jan-201202:55
x86
subscription.xmlEj tillämplig74817-Jan-201202:55
x86
subscriptionmanuallytrackedobject.xmlEj tillämplig475817-Jan-201202:55
x86
task.xmlEj tillämplig157117-Jan-201202:55
x86
contact.xmlEj tillämplig190517-Jan-201202:55
x86
subscription.xmlEj tillämplig74817-Jan-201202:55
x86
subscriptionmanuallytrackedobject.xmlEj tillämplig475817-Jan-201202:55
x86
task.xmlEj tillämplig157117-Jan-201202:55
x86
relationships.xmlEj tillämplig961117-Jan-201202:55
x86
relationships.xmlEj tillämplig961117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_6007.sqlEj tillämplig82017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig41617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_6007.sqlEj tillämplig82017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig41617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlEj tillämplig56517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlEj tillämplig99217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlEj tillämplig24517417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlEj tillämplig21617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9007.sqlEj tillämplig176117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9294.sqlEj tillämplig714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9415.sqlEj tillämplig343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig273817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_10223.sqlEj tillämplig6926417-Jan-201202:55
x86
timezonerules_10223.sqlEj tillämplig4307417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlEj tillämplig56517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlEj tillämplig99217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlEj tillämplig24517417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlEj tillämplig21617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9007.sqlEj tillämplig176117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9294.sqlEj tillämplig714017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_9415.sqlEj tillämplig343817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig273817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_10223.sqlEj tillämplig6926417-Jan-201202:55
x86
timezonerules_10223.sqlEj tillämplig4307417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig76617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlEj tillämplig56417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlEj tillämplig87817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlEj tillämplig24312817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlEj tillämplig22317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig168517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig76617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8150.sqlEj tillämplig56417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8583.sqlEj tillämplig87817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8773.sqlEj tillämplig24312817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_8931.sqlEj tillämplig22317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig168517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlEj tillämplig358717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlEj tillämplig358717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlEj tillämplig431117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_9446.sqlEj tillämplig431117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig44917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlEj tillämplig305217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlEj tillämplig305217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42517-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlEj tillämplig329317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12336.sqlEj tillämplig329317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig45017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12054.sqlEj tillämplig151117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlEj tillämplig340317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig105317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_12681.sqlEj tillämplig20519017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_12681.sqlEj tillämplig1876017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12054.sqlEj tillämplig151117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlEj tillämplig340317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig105317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
timezonedisplaynames_12681.sqlEj tillämplig20519017-Jan-201202:55
x86
timezonerules_12681.sqlEj tillämplig1876017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12054.sqlEj tillämplig153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlEj tillämplig38417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig65717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
dbhotfix_12054.sqlEj tillämplig153017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_12683.sqlEj tillämplig38417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig65717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8017-Jan-201205:50
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig317217-Jan-201205:50
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig317217-Jan-201205:50
x86

Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
activitiesdetail.aspxEj tillämplig489117-Jan-201205:53
x86
advfind.css.aspxEj tillämplig918617-Jan-201205:53
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:53
x86
AppGrid.htcEj tillämplig1266817-Jan-201205:53
x86
apptbook.jsEj tillämplig1851917-Jan-201205:53
x86
articlesEditContent.xslEj tillämplig550817-Jan-201205:53
x86
AsyncOperation.xmlEj tillämplig5889417-Jan-201205:53
x86
autoshow.htcEj tillämplig1121317-Jan-201205:53
x86
CacheManager.jsEj tillämplig1670517-Jan-201205:53
x86
catalog.xml.2Ej tillämplig6131517-Jan-201205:53
x86
Client.msiEj tillämplig572057617-Jan-201205:53
x86
clientcontrol.htcEj tillämplig590217-Jan-201205:53
x86
ClientSetup.dll4.0.7333.382239101617-Jan-201205:53
x86
client_i386_kb2621054_1033.mspEj tillämplig2597222417-Jan-201209:57
x86
config.xmlEj tillämplig51517-Jan-201205:54
x86
convert_activity.aspxEj tillämplig680417-Jan-201205:53
x86
CRMABP32.dll4.0.7333.382226967217-Jan-201205:53
x86
crmaddin.dll4.0.7333.3822146775217-Jan-201205:53
x86
CRMCore.dll4.0.7333.38226999217-Jan-201205:53
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.38227511217-Jan-201205:53
x86
crmexceladdin.dll4.0.7333.382210890417-Jan-201205:53
x86
CrmForOutlookInstaller.exe4.0.7333.38225821617-Jan-201205:53
x86
CrmInteropBootstrap.dll4.0.7333.38226794417-Jan-201205:53
x86
CRMMSG32.dll4.0.7333.382210532017-Jan-201205:53
x86
CRMPRV32.2.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:53
x86
CRMPRV32.3.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:53
x86
CRMPRV32.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:53
x86
CrmSqlStartupSvc.exe4.0.7333.38222391217-Jan-201205:53
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configEj tillämplig14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerClient.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:53
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.38223108017-Jan-201205:53
x86
date.jsEj tillämplig2933017-Jan-201205:53
x86
Details.jsEj tillämplig470217-Jan-201205:53
x86
dlg_products.aspxEj tillämplig143417-Jan-201205:53
x86
dlg_runreport.aspxEj tillämplig396517-Jan-201205:53
x86
DuplicatesList.aspxEj tillämplig349917-Jan-201205:53
x86
duration.htc1Ej tillämplig1040117-Jan-201205:53
x86
edit.aspx54Ej tillämplig234717-Jan-201205:53
x86
edit_article.aspxEj tillämplig786317-Jan-201205:53
x86
EmailHash.xmlEj tillämplig736217-Jan-201205:53
x86
eula.rtfEj tillämplig3707117-Jan-201202:57
x86
export_dlg.aspxEj tillämplig1025917-Jan-201205:53
x86
fieldlist.htcEj tillämplig383617-Jan-201205:53
x86
filtereditor.htcEj tillämplig563017-Jan-201205:53
x86
filterfield.htcEj tillämplig2440517-Jan-201205:53
x86
fn_CollectForCascadeAssign.sql4Ej tillämplig103817-Jan-201205:53
x86
form.crm.htcEj tillämplig1687117-Jan-201205:53
x86
Global.jsEj tillämplig5253617-Jan-201205:53
x86
global.js1Ej tillämplig5253617-Jan-201205:53
x86
grid.htcEj tillämplig2009417-Jan-201205:53
x86
IMG.lu.htcEj tillämplig4599117-Jan-201205:53
x86
INPUT.radio.htcEj tillämplig472717-Jan-201205:53
x86
INPUT.text.eml.htcEj tillämplig304017-Jan-201205:53
x86
INPUT.text.htcEj tillämplig300417-Jan-201205:53
x86
INPUT.text.url.htcEj tillämplig471517-Jan-201205:53
x86
install.xmlEj tillämplig49917-Jan-201205:53
x86
Lookup.jsEj tillämplig808017-Jan-201205:53
x86
LookupDialogsAppGrid.jsEj tillämplig527417-Jan-201205:53
x86
menu.css.aspxEj tillämplig1010117-Jan-201205:53
x86
menu.htcEj tillämplig2689017-Jan-201205:53
x86
MENU1.ASPXEj tillämplig1010117-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.382213706417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.38225514417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll4.0.7333.38221162417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll4.0.7333.382219031217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.24.0.7333.382219031217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.24.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.382234186417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.24.0.7333.382234186417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.382236234417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.382214935217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.382295626417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe4.0.7333.313529271217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Client.Config.exe4.0.7333.382216573617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Config.Common.dll4.0.7333.382221898417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.3822115696817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.382215344817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe4.0.7333.382278013617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll4.0.7333.38221674417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.24.0.7333.38223056817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.382262448817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Plugins.dll4.0.7333.38221469617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll4.0.7333.38221111217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.382216983217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822317220017-Jan-201205:53
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll24.0.7333.38227562417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll24.0.7333.38227152817-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll24.0.7333.38227972017-Jan-201205:53
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.382230090417-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.38221725617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:53
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:53
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestEj tillämplig185717-Jan-201205:53
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MiniCampaign.aspxEj tillämplig3072817-Jan-201205:53
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:53
x86
MSCRMRes.dll14.0.7333.38227357617-Jan-201205:53
x86
MSDE_MSCRM.mdf.2Ej tillämplig3656908817-Jan-201205:53
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:53
x86
msidcrl40.dll.25.0.737.6108580017-Jan-201205:53
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:53
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:53
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:53
x86
operatorlist.htcEj tillämplig301517-Jan-201205:53
x86
Organization.xmlEj tillämplig12787417-Jan-201205:53
x86
osafehtm.dll4.0.7333.382210327217-Jan-201205:53
x86
OutlookPstInstaller.dll4.0.7333.382215600817-Jan-201205:53
x86
PCW_CAB_Clie1033.cabEj tillämplig2085246808-Feb-201208:54
x86
print_dlg.aspxEj tillämplig298717-Jan-201205:53
x86
p_CascadePrivilegeChanges.sql4Ej tillämplig373717-Jan-201205:53
x86
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4Ej tillämplig4389217-Jan-201205:53
x86
p_GetFullName.sql4Ej tillämplig391417-Jan-201205:53
x86
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4Ej tillämplig449617-Jan-201205:53
x86
Qoi_Script.jsEj tillämplig217817-Jan-201205:53
x86
quickFindControl.htcEj tillämplig267217-Jan-201205:53
x86
Relationships.xmlEj tillämplig328058917-Jan-201205:53
x86
reportproperty.aspxEj tillämplig1751417-Jan-201205:53
x86
reportviewer.exe9.0.30729.1299418417-Jan-201202:48
x86
ServiceAppointment.jsEj tillämplig591717-Jan-201205:53
x86
SetupClient.exe4.0.7333.382231780017-Jan-201205:53
x86
sqlceca35.dll3.5.5692.033981617-Jan-201205:53
x86
sqlcecompact35.dll3.5.5692.08125617-Jan-201205:53
x86
sqlceer35EN.dll3.5.5692.014474417-Jan-201205:53
x86
sqlceme35.dll3.5.5692.06180017-Jan-201205:53
x86
sqlceqp35.dll3.5.5692.064087217-Jan-201205:53
x86
sqlcese35.dll3.5.5692.034493617-Jan-201205:53
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013617-Jan-201205:53
x86
TABLE.dtm.htcEj tillämplig1911117-Jan-201205:53
x86
time.jsEj tillämplig577117-Jan-201205:53
x86
util.jsEj tillämplig806517-Jan-201205:53
x86
util.js1Ej tillämplig827917-Jan-201205:53
x86
util.js7Ej tillämplig827917-Jan-201205:53
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
VersionStamp.sql.2Ej tillämplig166417-Jan-201205:53
x86
ViewDuplicates.aspxEj tillämplig1352317-Jan-201205:53
x86
viewer.aspxEj tillämplig687617-Jan-201205:53
x86
web.configEj tillämplig357717-Jan-201205:53
x86
dbhotfix_client_install.xmlEj tillämplig46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_client_install.xmlEj tillämplig46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9617-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9617-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlEj tillämplig23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlEj tillämplig128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlEj tillämplig147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlEj tillämplig398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlEj tillämplig23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlEj tillämplig128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlEj tillämplig147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlEj tillämplig398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8417-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8417-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlEj tillämplig31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlEj tillämplig31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_12070.sqlEj tillämplig130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_12070.sqlEj tillämplig130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig317217-Jan-201205:54
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig317217-Jan-201205:54
x86

Datamigreringshanteraren för Microsoft Dynamics CRM
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:56
x86
AsyncOperation.xmlEj tillämplig5889417-Jan-201205:56
x86
catalog.xml.2Ej tillämplig6131517-Jan-201205:56
x86
config.xmlEj tillämplig52117-Jan-201205:57
x86
CRMABP32.dll4.0.7333.382226967217-Jan-201205:56
x86
CrmAsyncService.exe4.0.7333.382216164017-Jan-201205:56
x86
CRMCore.dll4.0.7333.38226999217-Jan-201205:56
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.38227511217-Jan-201205:56
x86
CRMMSG32.dll4.0.7333.382210532017-Jan-201205:56
x86
CRMPRV32.dll4.0.7333.38222084017-Jan-201205:56
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configEj tillämplig14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerClient.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:56
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.38223108017-Jan-201205:56
x86
dmclient_i386_kb2621054_1033.mspEj tillämplig2122035217-Jan-201209:57
x86
DMTool4.0.7333.3822227927217-Jan-201205:56
x86
EmailHash.xmlEj tillämplig736217-Jan-201205:56
x86
eula.rtfEj tillämplig3707117-Jan-201202:57
x86
fn_CollectForCascadeAssign.sql4Ej tillämplig103817-Jan-201205:56
x86
install.xmlEj tillämplig49917-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.382213706417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.382281700017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.382223536817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll.24.0.7333.382223536817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform1.dll4.0.7333.382262039217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.38229610417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings1.dll4.0.7333.3822110372017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.382226404017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.38224695217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.38225514417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll4.0.7333.38221162417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll4.0.7333.382219031217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.24.0.7333.382219031217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.24.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.382236234417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.382214935217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.382295626417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.382224356017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe4.0.7333.313529271217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Config.Common.dll4.0.7333.382221898417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe4.0.7333.382218212017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.382215344817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.24.0.7333.38223056817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.382262448817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Plugins.dll4.0.7333.38221469617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.382216983217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:56
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll24.0.7333.38227562417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll24.0.7333.38227152817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll24.0.7333.38227972017-Jan-201205:56
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.382230090417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.38221725617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Transformations.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Transformations.Helper.dll4.0.7333.38221418417-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.Transformations.Strings.dll4.0.7333.38225104817-Jan-201205:56
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.382228452017-Jan-201205:56
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:56
x86
MSCRMRes.dll4.0.7333.38227357617-Jan-201205:56
x86
MSCRMRes.dll14.0.7333.38227357617-Jan-201205:56
x86
MSDE_MSCRM.mdf.2Ej tillämplig3656908817-Jan-201205:56
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:56
x86
msidcrl40.dll.25.0.737.6108580017-Jan-201205:56
x86
msidcrl40.dll15.0.737.6108580017-Jan-201205:56
x86
Organization.xmlEj tillämplig12787417-Jan-201205:56
x86
osafehtm.dll4.0.7333.382210327217-Jan-201205:56
x86
OutlookPstInstaller.dll4.0.7333.382215600817-Jan-201205:56
x86
PCW_CAB_DMWi1033.cabEj tillämplig1607302208-Feb-201208:54
x86
p_CascadePrivilegeChanges.sql4Ej tillämplig373717-Jan-201205:56
x86
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4Ej tillämplig4389217-Jan-201205:56
x86
p_GetFullName.sql4Ej tillämplig391417-Jan-201205:56
x86
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4Ej tillämplig449617-Jan-201205:56
x86
Relationships.xmlEj tillämplig328058917-Jan-201205:56
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013617-Jan-201205:56
x86
sqmapi.dll.26.0.6000.1638614013617-Jan-201205:56
x86
V3Organization.xmlEj tillämplig12787417-Jan-201205:56
x86
V3Relationships.xmlEj tillämplig328058917-Jan-201205:56
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
VersionStamp.sql.2Ej tillämplig166417-Jan-201205:56
x86
dbhotfix_client_install.xmlEj tillämplig46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_client_install.xmlEj tillämplig46417-Jan-201202:47
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9617-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42117-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9617-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig120817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42217-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
fn_getguidsfromstring.sqlEj tillämplig26017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlEj tillämplig23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlEj tillämplig128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlEj tillämplig147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlEj tillämplig398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig93917-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlEj tillämplig23517-Jan-201202:55
x86
offlineschemaadd.sqlEj tillämplig128417-Jan-201202:55
x86
p_cleanupmsde.sqlEj tillämplig147417-Jan-201202:55
x86
p_collectforcleanup.sqlEj tillämplig398817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8417-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig8417-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlEj tillämplig31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_5352.sqlEj tillämplig3482817-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_7808.sqlEj tillämplig322617-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig161417-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlEj tillämplig31317-Jan-201202:55
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlEj tillämplig751417-Jan-201202:55
x86
p_publishmetadata.sqlEj tillämplig2828017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_12070.sqlEj tillämplig130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_12070.sqlEj tillämplig130017-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig42717-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
dbhotfix_release.xmlEj tillämplig24317-Jan-201202:55
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlEj tillämplig9517-Jan-201205:57
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig258417-Jan-201205:57
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig258417-Jan-201205:57
x86

Flera språkpaket för Microsoft Dynamics CRM
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
antixsslibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201204:33
x86
Client.help.Copyright.htmEj tillämplig286017-Jan-201205:59
x86
Client.help_toc.xml.opEj tillämplig7372617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.glo_Glossary.htmEj tillämplig17115917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_act_CreateActivity.htmEj tillämplig6774417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_dd_findandmerge.htmEj tillämplig1593017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.How_dmw_install.htmEj tillämplig927817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_install.htmEj tillämplig468117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_use.htmEj tillämplig549517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_oi_im.htmEj tillämplig1076217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_change_org.htmEj tillämplig535917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htmEj tillämplig5923917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htmEj tillämplig4421017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_install.htmEj tillämplig3106317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htmEj tillämplig4508317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_synchronize.htmEj tillämplig5135017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_update_client_install.htmEj tillämplig623917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htmEj tillämplig1079917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_add_related.htmEj tillämplig1071317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htmEj tillämplig842617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_commontasks.htmEj tillämplig508217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Delete.htmEj tillämplig3132917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htmEj tillämplig1811517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email.htmEj tillämplig889217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email_link.htmEj tillämplig1775117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Export.htmEj tillämplig4039817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Find.htmEj tillämplig7344717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htmEj tillämplig1307317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_mailmerge.htmEj tillämplig5629517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_merge.htmEj tillämplig635717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Notes.htmEj tillämplig1987017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Print.htmEj tillämplig4834317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_properties.htmEj tillämplig1514617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Share.htmEj tillämplig6644017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htmEj tillämplig6683817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Generate.htmEj tillämplig3123517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_commontasks.htmEj tillämplig4569817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_config.htmEj tillämplig4229817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_cust.htmEj tillämplig6170817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_email.htmEj tillämplig2621817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_mkt.htmEj tillämplig2837517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_rpt.htmEj tillämplig4901517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_sales.htmEj tillämplig3277317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_ss.htmEj tillämplig2373017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_svc.htmEj tillämplig2715117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htmEj tillämplig91017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htmEj tillämplig653417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htmEj tillämplig644417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htmEj tillämplig722517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htmEj tillämplig673017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htmEj tillämplig686217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htmEj tillämplig669317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmEj tillämplig678117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htmEj tillämplig664517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htmEj tillämplig690517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htmEj tillämplig688917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htmEj tillämplig714817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htmEj tillämplig686817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htmEj tillämplig778717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Activities.htmEj tillämplig700317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htmEj tillämplig693917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htmEj tillämplig681017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htmEj tillämplig708917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htmEj tillämplig650817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmEj tillämplig664117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htmEj tillämplig715317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htmEj tillämplig669117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Orders.htmEj tillämplig650317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htmEj tillämplig660017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htmEj tillämplig706917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htmEj tillämplig649817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htmEj tillämplig670217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_access.htmEj tillämplig2827917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_conf.htmEj tillämplig1023917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust.htmEj tillämplig390117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_activities.htmEj tillämplig1808917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_general.htmEj tillämplig3179817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_impexp.htmEj tillämplig2014717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_other.htmEj tillämplig1713017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_workarounds.htmEj tillämplig1273717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_dm.htmEj tillämplig1003517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_email.htmEj tillämplig2053117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_enterdata.htmEj tillämplig2969317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_find.htmEj tillämplig2229317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_import.htmEj tillämplig3576417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_misc.htmEj tillämplig646817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_outlook.htmEj tillämplig229117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client.htmEj tillämplig3594317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htmEj tillämplig3641517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_resources.htmEj tillämplig212817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt.htmEj tillämplig240417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htmEj tillämplig952717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_generate.htmEj tillämplig1801617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_manage.htmEj tillämplig1531017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_more_info.htmEj tillämplig90317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_print.htmEj tillämplig887317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htmEj tillämplig90517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk.htmEj tillämplig204017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk_workflows.htmEj tillämplig1149017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htmEj tillämplig1987117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_config.htmEj tillämplig90417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Email.htmEj tillämplig1081117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Overview.htmEj tillämplig451317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_contracts.htmEj tillämplig1057617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmEj tillämplig719917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htmEj tillämplig787117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htmEj tillämplig773417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_Overview.htmEj tillämplig1038217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_Create.htmEj tillämplig692717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_manage.htmEj tillämplig631717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htmEj tillämplig2817417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Entities.htmEj tillämplig2076517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htmEj tillämplig1006217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htmEj tillämplig1163917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htmEj tillämplig664017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_events_overview.htmEj tillämplig777217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htmEj tillämplig2428717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Overview.htmEj tillämplig1797217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htmEj tillämplig696917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_imp_importenrich.htmEj tillämplig1503617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htmEj tillämplig747017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htmEj tillämplig723017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htmEj tillämplig1089817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htmEj tillämplig1170917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htmEj tillämplig846317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_cust.htmEj tillämplig471417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_use.htmEj tillämplig345517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Offline.htmEj tillämplig1018917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Overview.htmEj tillämplig1190817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htmEj tillämplig1580417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htmEj tillämplig1402517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Sync.htmEj tillämplig1092817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htmEj tillämplig1439517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_persopt.htmEj tillämplig767117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htmEj tillämplig632617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htmEj tillämplig944217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Customize.htmEj tillämplig1498017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htmEj tillämplig535417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_default_all.htmEj tillämplig1189917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htmEj tillämplig556317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htmEj tillämplig933417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htmEj tillämplig657717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Overview.htmEj tillämplig841117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htmEj tillämplig598917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htmEj tillämplig771417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htmEj tillämplig2408717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Accounts.htmEj tillämplig1289217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Competition.htmEj tillämplig546917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htmEj tillämplig652617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Leads.htmEj tillämplig916317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htmEj tillämplig1515117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_PriceList.htmEj tillämplig770717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Product.htmEj tillämplig1035817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htmEj tillämplig407417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_QOI.htmEj tillämplig779717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htmEj tillämplig752317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htmEj tillämplig869117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htmEj tillämplig1403517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htmEj tillämplig741917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htmEj tillämplig1446717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htmEj tillämplig962517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htmEj tillämplig663417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htmEj tillämplig415517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htmEj tillämplig3537.17-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htmEj tillämplig635317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htmEj tillämplig2600917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htmEj tillämplig388617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htmEj tillämplig1123517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htmEj tillämplig743517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htmEj tillämplig1047517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htmEj tillämplig1893817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Account_list.htmEj tillämplig10248617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Activities_list.htmEj tillämplig5386017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htmEj tillämplig4832917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Email_form.htmEj tillämplig7432717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Fax_form.htmEj tillämplig4862917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Letter_form.htmEj tillämplig4893617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Notes_form.htmEj tillämplig2003217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Phone_form.htmEj tillämplig4887217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Task_form.htmEj tillämplig3532817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_bd_job_list.htmEj tillämplig1188217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Case_list.htmEj tillämplig4952117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htmEj tillämplig1736317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htmEj tillämplig5890017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htmEj tillämplig2036817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_list.htmEj tillämplig5568817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_search.htmEj tillämplig2937917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htmEj tillämplig807317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htmEj tillämplig3355017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Attribute.htmEj tillämplig2621217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htmEj tillämplig422517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Customization.htmEj tillämplig7115417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htmEj tillämplig4460517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomList.htmEj tillämplig421617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htmEj tillämplig741517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htmEj tillämplig502317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Entity.htmEj tillämplig19975817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htmEj tillämplig1085417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htmEj tillämplig2651917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Export.htmEj tillämplig1145017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htmEj tillämplig644717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Form.htmEj tillämplig8058017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htmEj tillämplig775017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Import.htmEj tillämplig1168917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htmEj tillämplig568317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Mapping.htmEj tillämplig1027217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htmEj tillämplig3348417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htmEj tillämplig2260317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htmEj tillämplig981217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_View.htmEj tillämplig4816217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htmEj tillämplig2221917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_global.htmEj tillämplig880417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_systemwide.htmEj tillämplig2540917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htmEj tillämplig769317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dm_area.htmEj tillämplig12080017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htmEj tillämplig4458817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htmEj tillämplig1388117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htmEj tillämplig562817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htmEj tillämplig3720917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_imports_list.htmEj tillämplig6755517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_maps.htmEj tillämplig2814217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htmEj tillämplig3375017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htmEj tillämplig5242417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htmEj tillämplig4201517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Lists.htmEj tillämplig8036517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htmEj tillämplig3802317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htmEj tillämplig1971917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mobile_cust.htmEj tillämplig728817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htmEj tillämplig1319217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_sitemap.htmEj tillämplig417817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_org_User_form.htmEj tillämplig9971117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmEj tillämplig653017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_dlg.htmEj tillämplig8401017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_Assign.htmEj tillämplig922317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_merge.htmEj tillämplig651117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htmEj tillämplig16634617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_wizard.htmEj tillämplig3972617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htmEj tillämplig1622717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htmEj tillämplig667217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htmEj tillämplig3214617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htmEj tillämplig7938617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htmEj tillämplig1578217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htmEj tillämplig1799817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmEj tillämplig639117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htmEj tillämplig2391117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htmEj tillämplig2792817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htmEj tillämplig4540617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htmEj tillämplig782817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Home.htmEj tillämplig8128817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htmEj tillämplig603317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_multiple_users.htmEj tillämplig971517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_PriceLists.htmEj tillämplig3333417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_privacy.htmEj tillämplig658117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ProdCat.htmEj tillämplig3840417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Queues.htmEj tillämplig1428417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htmEj tillämplig3444717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htmEj tillämplig1457217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htmEj tillämplig2011217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htmEj tillämplig2596717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Services_list.htmEj tillämplig2247917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Sites_list.htmEj tillämplig2028117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SPwQ.htmEj tillämplig6779117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htmEj tillämplig1297217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htmEj tillämplig4282717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htmEj tillämplig1097817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htmEj tillämplig631517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmEj tillämplig696917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmEj tillämplig627017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmEj tillämplig630217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htmEj tillämplig605617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Teams_list.htmEj tillämplig2203417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htmEj tillämplig1471117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htmEj tillämplig3990317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htmEj tillämplig1920417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Users_list.htmEj tillämplig7289417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htmEj tillämplig3480517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Address_form.htmEj tillämplig530517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htmEj tillämplig661617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htmEj tillämplig4558717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htmEj tillämplig9910617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htmEj tillämplig2201317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmEj tillämplig1238217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htmEj tillämplig1187117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htmEj tillämplig5948817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htmEj tillämplig9903617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htmEj tillämplig939417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htmEj tillämplig1223717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htmEj tillämplig8368717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htmEj tillämplig751817-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Order_list.htmEj tillämplig7911917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Product_list.htmEj tillämplig6493417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htmEj tillämplig752317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htmEj tillämplig10055317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htmEj tillämplig682417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htmEj tillämplig1730517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htmEj tillämplig3573717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htmEj tillämplig1948217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htmEj tillämplig3348617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_AptBook.htmEj tillämplig9540717-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Calendar.htmEj tillämplig8873117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_closures_list.htmEj tillämplig1340017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmEj tillämplig11135517-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmEj tillämplig6523217-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmEj tillämplig840417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htmEj tillämplig7365617-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htmEj tillämplig5787017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmEj tillämplig1026317-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htmEj tillämplig3236117-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htmEj tillämplig2005417-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmEj tillämplig2096917-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htmEj tillämplig5718017-Jan-201205:59
x86
Client.OfflineHelpOpImg.green_presence_icon.gifEj tillämplig57817-Jan-201205:59
x86
config.xmlEj tillämplig46817-Jan-201206:00
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configEj tillämplig14817-Jan-201202:55
x86
eula.rtfEj tillämplig3707117-Jan-201202:57
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.database.common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.activedswrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
mui_i386_kb2621054_1033.mspEj tillämplig360140817-Jan-201209:57
x86
PCW_CAB_MUI1033.cabEj tillämplig218201308-Feb-201208:55
x86
Server.Help.Copyright.htmEj tillämplig286017-Jan-201205:59
x86
Server.help_toc.xml.opEj tillämplig7372617-Jan-201205:59
x86
Server.Master_newimport.xmlEj tillämplig405943017-Jan-201205:59
x86
Server.newimport.xmlEj tillämplig395722017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.glo_Glossary.htmEj tillämplig17115917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_act_CreateActivity.htmEj tillämplig6774417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_dd_findandmerge.htmEj tillämplig1593017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.How_dmw_install.htmEj tillämplig927817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_install.htmEj tillämplig468117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_use.htmEj tillämplig549517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_oi_im.htmEj tillämplig1076217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_change_org.htmEj tillämplig535917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htmEj tillämplig5923917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htmEj tillämplig4421017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_install.htmEj tillämplig3106317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htmEj tillämplig4508317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_synchronize.htmEj tillämplig5135017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_update_client_install.htmEj tillämplig623917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htmEj tillämplig1079917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_add_related.htmEj tillämplig1071317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htmEj tillämplig842617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_commontasks.htmEj tillämplig508217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Delete.htmEj tillämplig3132917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htmEj tillämplig1811517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email.htmEj tillämplig889217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email_link.htmEj tillämplig1775117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Export.htmEj tillämplig4039817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Find.htmEj tillämplig7344717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htmEj tillämplig1307317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_mailmerge.htmEj tillämplig5629517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_merge.htmEj tillämplig635717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Notes.htmEj tillämplig1987017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Print.htmEj tillämplig4834317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_properties.htmEj tillämplig1514617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Share.htmEj tillämplig6644017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htmEj tillämplig6683817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Generate.htmEj tillämplig3123517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_commontasks.htmEj tillämplig4569817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_config.htmEj tillämplig4229817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_cust.htmEj tillämplig6170817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_email.htmEj tillämplig2621817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_mkt.htmEj tillämplig2837517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_rpt.htmEj tillämplig4901517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_sales.htmEj tillämplig3277317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_ss.htmEj tillämplig2373017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_svc.htmEj tillämplig2715117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htmEj tillämplig91017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htmEj tillämplig653417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htmEj tillämplig644417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htmEj tillämplig722517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htmEj tillämplig673017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htmEj tillämplig686217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htmEj tillämplig669317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmEj tillämplig678117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htmEj tillämplig664517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htmEj tillämplig690517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htmEj tillämplig688917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htmEj tillämplig714817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htmEj tillämplig686817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htmEj tillämplig778717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Activities.htmEj tillämplig700317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htmEj tillämplig693917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htmEj tillämplig681017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htmEj tillämplig708917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htmEj tillämplig650817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmEj tillämplig664117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htmEj tillämplig715317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htmEj tillämplig669117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Orders.htmEj tillämplig650317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htmEj tillämplig660017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htmEj tillämplig706917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htmEj tillämplig649817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htmEj tillämplig670217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_access.htmEj tillämplig2827917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_conf.htmEj tillämplig1023917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust.htmEj tillämplig390117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_activities.htmEj tillämplig1808917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_general.htmEj tillämplig3179817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_impexp.htmEj tillämplig2014717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_other.htmEj tillämplig1713017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_workarounds.htmEj tillämplig1273717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_dm.htmEj tillämplig1003517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_email.htmEj tillämplig2053117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_enterdata.htmEj tillämplig2969317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_find.htmEj tillämplig2229317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_import.htmEj tillämplig3576417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_misc.htmEj tillämplig646817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_outlook.htmEj tillämplig229117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client.htmEj tillämplig3594317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htmEj tillämplig3641517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_resources.htmEj tillämplig212817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt.htmEj tillämplig240417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htmEj tillämplig952717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_generate.htmEj tillämplig1801617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_manage.htmEj tillämplig1531017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_more_info.htmEj tillämplig90317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_print.htmEj tillämplig887317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htmEj tillämplig90517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk.htmEj tillämplig204017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk_workflows.htmEj tillämplig1149017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htmEj tillämplig1987117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_config.htmEj tillämplig90417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Email.htmEj tillämplig1081117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Overview.htmEj tillämplig451317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_contracts.htmEj tillämplig1057617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmEj tillämplig719917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htmEj tillämplig787117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htmEj tillämplig773417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_Overview.htmEj tillämplig1038217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_Create.htmEj tillämplig692717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_manage.htmEj tillämplig631717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htmEj tillämplig2817417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Entities.htmEj tillämplig2076517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htmEj tillämplig1006217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htmEj tillämplig1163917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htmEj tillämplig664017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_events_overview.htmEj tillämplig777217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htmEj tillämplig2428717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Overview.htmEj tillämplig1797217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htmEj tillämplig696917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_imp_importenrich.htmEj tillämplig1503617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htmEj tillämplig747017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htmEj tillämplig723017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htmEj tillämplig1089817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htmEj tillämplig1170917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htmEj tillämplig846317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_cust.htmEj tillämplig471417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_use.htmEj tillämplig345517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Offline.htmEj tillämplig1018917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Overview.htmEj tillämplig1190817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htmEj tillämplig1580417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htmEj tillämplig1402517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Sync.htmEj tillämplig1092817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htmEj tillämplig1439517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_persopt.htmEj tillämplig767117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htmEj tillämplig632617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htmEj tillämplig944217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Customize.htmEj tillämplig1498017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htmEj tillämplig535417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_default_all.htmEj tillämplig1189917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htmEj tillämplig556317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htmEj tillämplig933417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htmEj tillämplig657717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Overview.htmEj tillämplig841117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htmEj tillämplig598917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htmEj tillämplig771417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htmEj tillämplig2408717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Accounts.htmEj tillämplig1289217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Competition.htmEj tillämplig546917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htmEj tillämplig652617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Leads.htmEj tillämplig916317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htmEj tillämplig1515117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_PriceList.htmEj tillämplig770717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Product.htmEj tillämplig1035817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htmEj tillämplig407417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_QOI.htmEj tillämplig779717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htmEj tillämplig752317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htmEj tillämplig869117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htmEj tillämplig1403517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htmEj tillämplig741917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htmEj tillämplig1446717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htmEj tillämplig962517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htmEj tillämplig663417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htmEj tillämplig415517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htmEj tillämplig3537.17-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htmEj tillämplig635317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htmEj tillämplig2600917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htmEj tillämplig388617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htmEj tillämplig1123517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htmEj tillämplig743517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htmEj tillämplig1047517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htmEj tillämplig1893817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Account_list.htmEj tillämplig10248617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Activities_list.htmEj tillämplig5386017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htmEj tillämplig4832917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Email_form.htmEj tillämplig7432717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Fax_form.htmEj tillämplig4862917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Letter_form.htmEj tillämplig4893617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Notes_form.htmEj tillämplig2003217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Phone_form.htmEj tillämplig4887217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Task_form.htmEj tillämplig3532817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_bd_job_list.htmEj tillämplig1188217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Case_list.htmEj tillämplig4952117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htmEj tillämplig1736317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htmEj tillämplig5890017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htmEj tillämplig2036817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_list.htmEj tillämplig5568817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_search.htmEj tillämplig2937917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htmEj tillämplig807317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htmEj tillämplig3355017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Attribute.htmEj tillämplig2621217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htmEj tillämplig422517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Customization.htmEj tillämplig7115417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htmEj tillämplig4460517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomList.htmEj tillämplig421617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htmEj tillämplig741517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htmEj tillämplig502317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Entity.htmEj tillämplig19975817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htmEj tillämplig1085417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htmEj tillämplig2651917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Export.htmEj tillämplig1145017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htmEj tillämplig644717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Form.htmEj tillämplig8058017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htmEj tillämplig775017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Import.htmEj tillämplig1168917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htmEj tillämplig568317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Mapping.htmEj tillämplig1027217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htmEj tillämplig3348417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htmEj tillämplig2260317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htmEj tillämplig981217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_View.htmEj tillämplig4816217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htmEj tillämplig2221917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_global.htmEj tillämplig880417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_systemwide.htmEj tillämplig2540917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htmEj tillämplig769317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dm_area.htmEj tillämplig12080017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htmEj tillämplig4458817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htmEj tillämplig1388117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htmEj tillämplig562817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htmEj tillämplig3720917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_imports_list.htmEj tillämplig6755517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_maps.htmEj tillämplig2814217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htmEj tillämplig3375017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htmEj tillämplig5242417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htmEj tillämplig4201517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Lists.htmEj tillämplig8036517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htmEj tillämplig3802317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htmEj tillämplig1971917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mobile_cust.htmEj tillämplig728817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htmEj tillämplig1319217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_sitemap.htmEj tillämplig417817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_org_User_form.htmEj tillämplig9971117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmEj tillämplig653017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_dlg.htmEj tillämplig8401017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_Assign.htmEj tillämplig922317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_merge.htmEj tillämplig651117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htmEj tillämplig89717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htmEj tillämplig16634617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_wizard.htmEj tillämplig3972617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htmEj tillämplig1622717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htmEj tillämplig667217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htmEj tillämplig3214617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htmEj tillämplig7938617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htmEj tillämplig1578217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htmEj tillämplig1799817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmEj tillämplig639117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htmEj tillämplig2391117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htmEj tillämplig2792817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htmEj tillämplig4540617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htmEj tillämplig782817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Home.htmEj tillämplig8128817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htmEj tillämplig603317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_multiple_users.htmEj tillämplig971517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_PriceLists.htmEj tillämplig3333417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_privacy.htmEj tillämplig658117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ProdCat.htmEj tillämplig3840417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Queues.htmEj tillämplig1428417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htmEj tillämplig3444717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htmEj tillämplig1457217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htmEj tillämplig2011217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htmEj tillämplig2596717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Services_list.htmEj tillämplig2247917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Sites_list.htmEj tillämplig2028117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SPwQ.htmEj tillämplig6779117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htmEj tillämplig1297217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htmEj tillämplig4282717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htmEj tillämplig1097817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htmEj tillämplig631517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmEj tillämplig696917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmEj tillämplig627017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmEj tillämplig630217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htmEj tillämplig605617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Teams_list.htmEj tillämplig2203417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htmEj tillämplig1471117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htmEj tillämplig3990317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htmEj tillämplig1920417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Users_list.htmEj tillämplig7289417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htmEj tillämplig3480517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Address_form.htmEj tillämplig530517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htmEj tillämplig661617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htmEj tillämplig4558717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htmEj tillämplig9910617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htmEj tillämplig2201317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmEj tillämplig1238217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htmEj tillämplig1187117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htmEj tillämplig5948817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htmEj tillämplig9903617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htmEj tillämplig939417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htmEj tillämplig1223717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htmEj tillämplig8368717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htmEj tillämplig751817-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Order_list.htmEj tillämplig7911917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Product_list.htmEj tillämplig6493417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htmEj tillämplig752317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htmEj tillämplig10055317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htmEj tillämplig682417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htmEj tillämplig1730517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htmEj tillämplig3573717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htmEj tillämplig1948217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htmEj tillämplig3348617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_AptBook.htmEj tillämplig9540717-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Calendar.htmEj tillämplig8873117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_closures_list.htmEj tillämplig1340017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmEj tillämplig11135517-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmEj tillämplig6523217-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmEj tillämplig840417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htmEj tillämplig7365617-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htmEj tillämplig5787017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmEj tillämplig1026317-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htmEj tillämplig3236117-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htmEj tillämplig2005417-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmEj tillämplig2096917-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htmEj tillämplig5718017-Jan-201205:59
x86
Server.OnlineHelpOpImg.green_presence_icon.gifEj tillämplig57817-Jan-201205:59
x86
Server.Relationships.xmlEj tillämplig328058917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountDistribution.rdlEj tillämplig6541317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountDistributionDetail.rdlEj tillämplig11433517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountOverview.rdlEj tillämplig1238817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountOverviewSubReport.rdlEj tillämplig17527717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountSummary.rdlEj tillämplig4071817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportAccountSummarySubReport.rdlEj tillämplig8999817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportActivities.rdlEj tillämplig6024817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportActivitiesDetail.rdlEj tillämplig16244717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignActivityStatus.rdlEj tillämplig1285217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignActivityStatusDetail.rdlEj tillämplig2539817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignActivityStatusSubReport.rdlEj tillämplig5693517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignComparison.rdlEj tillämplig8131017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignOpportunityEstimatedRevenueDetail.rdlEj tillämplig2145517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignOpportunityRealizedRevenueDetail.rdlEj tillämplig2058517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPerformance.rdlEj tillämplig1288117-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPerformanceDetailReport.rdlEj tillämplig1148717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPerformanceSubReport.rdlEj tillämplig14630917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignPlacedOrderDetail.rdlEj tillämplig1882317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignResponseDetail.rdlEj tillämplig2422717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCampaignTaskDetail.rdlEj tillämplig2526117-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCaseSummaryTable.rdlEj tillämplig9373717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCaseSummaryTableDetail.rdlEj tillämplig5977217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCompetitorWinLoss.rdlEj tillämplig4816917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportCompetitorWinLossDetails.rdlEj tillämplig7815217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoice.rdlEj tillämplig1100617-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoiceStatus.rdlEj tillämplig3062317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoiceStatusDetail.rdlEj tillämplig7285317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportInvoiceSubReport.rdlEj tillämplig10151017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportLeadSourceEffectiveness.rdlEj tillämplig11211017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedAccounts.rdlEj tillämplig3592617-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedAccountsDetail.rdlEj tillämplig9189217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedCases.rdlEj tillämplig9249017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedCasesDetail.rdlEj tillämplig10536417-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedLeads.rdlEj tillämplig4303717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportNeglectedLeadsDetail.rdlEj tillämplig6875417-Jan-201205:59
x86
Server.ReportOrder.rdlEj tillämplig1101317-Jan-201205:59
x86
Server.ReportOrderSubReport.rdlEj tillämplig10438717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByAccount.rdlEj tillämplig5387217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByAccountDetail.rdlEj tillämplig24150217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByContact.rdlEj tillämplig5405917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportProductsByContactDetail.rdlEj tillämplig23904817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportQuote.rdlEj tillämplig1098717-Jan-201205:59
x86
Server.ReportQuoteSubReport.rdlEj tillämplig10808217-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesHistory.rdlEj tillämplig3092817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesHistoryDetail.rdlEj tillämplig11774417-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesPipeline.rdlEj tillämplig10836817-Jan-201205:59
x86
Server.ReportSalesPipelineDetail.rdlEj tillämplig12767017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportServiceActivityVolume.rdlEj tillämplig6397117-Jan-201205:59
x86
Server.ReportServiceActivityVolumeDetail.rdlEj tillämplig10082917-Jan-201205:59
x86
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticles.rdlEj tillämplig5867517-Jan-201205:59
x86
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticlesDetail.rdlEj tillämplig8784017-Jan-201205:59
x86
Server.ReportUserSummary.rdlEj tillämplig2899517-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityAsyncOperation.xmlEj tillämplig5889417-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityCustomerAddress.xmlEj tillämplig4619817-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityEmailHash.xmlEj tillämplig736217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityInvoice.xmlEj tillämplig11468017-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityInvoiceDetail.xmlEj tillämplig8656517-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityOpportunity.xmlEj tillämplig8511317-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityOpportunityProduct.xmlEj tillämplig6150917-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityOrganization.xmlEj tillämplig12787417-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityQueueItem.xmlEj tillämplig3082217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityQuote.xmlEj tillämplig11964717-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityQuoteDetail.xmlEj tillämplig8035917-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySalesOrder.xmlEj tillämplig12519317-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySalesOrderDetail.xmlEj tillämplig8704617-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySubscription.xmlEj tillämplig857217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySubscriptionManuallyTrackedObject.xmlEj tillämplig615217-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntitySystemUser.xmlEj tillämplig12048817-Jan-201205:59
x86
Server.Sql.EntityWorkflow.xmlEj tillämplig4330517-Jan-201205:59
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig98817-Jan-201206:00
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig98817-Jan-201206:00
x86

E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
ADODB.dll4.0.7333.382210839217-Jan-201205:54
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:54
x86
CDOSYS.dll4.0.7333.38226743217-Jan-201205:54
x86
config.xmlEj tillämplig47417-Jan-201205:54
x86
CrmCompression.dll4.0.7333.38222596017-Jan-201205:54
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configEj tillämplig14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerExchange.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:54
x86
EmailRouterSetup.dll4.0.7333.382230295217-Jan-201205:54
x86
eula.rtfEj tillämplig3707117-Jan-201202:57
x86
MapiTest.exe4.0.7333.38221520817-Jan-201205:54
x86
MapiTest.Microsoft.VC80.CRT.manifestEj tillämplig185717-Jan-201205:54
x86
MapiTest.msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:54
x86
MapiTest.msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:54
x86
MapiTest.msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.382295216817-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll14.0.7333.38223056817-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll14.0.7333.3822104637617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3822319677617-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.setup.database.common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe4.0.7333.382218621617-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.activedswrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll14.0.7333.382211658417-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.exe4.0.7333.3822100132017-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe4.0.7333.38225104817-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll4.0.7333.382251389617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll14.0.7333.382251389617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorDeployment.dll4.0.7333.38225514417-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorSnapin.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorWizard.exe4.0.7333.382287844017-Jan-201205:54
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:54
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestEj tillämplig185717-Jan-201205:54
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:54
x86
msidcrl40.dll15.0.737.6108580017-Jan-201205:54
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:54
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:54
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:54
x86
PCW_CAB_Exch1033.cabEj tillämplig393732808-Feb-201208:55
x86
router_i386_kb2621054_1033.mspEj tillämplig399360017-Jan-201209:57
x86
Rules.exe4.0.7333.38223005617-Jan-201205:54
x86
Service.Emailrouter.chmEj tillämplig2957917-Jan-201205:54
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
Wizard.Emailrouter.chmEj tillämplig2957917-Jan-201205:54
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig107217-Jan-201205:54
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig107217-Jan-201205:54
x86

Microsoft Dynamics CRM SQL Reporting Services-dataanslutningen
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
antixsslibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201204:33
x86
config.xmlEj tillämplig46817-Jan-201205:58
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe.configEj tillämplig14817-Jan-201202:55
x86
CrmVerSrsDataConnector.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:58
x86
eula.rtfEj tillämplig3707117-Jan-201202:57
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.382213706417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.382295216817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.dll4.0.7333.38222186417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll4.0.7333.38222237617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll4.0.7333.38221776817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll4.0.7333.38221572017-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.dll4.0.7333.38221520817-Jan-201205:58
x86
microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.3822146826417-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.382246474417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll4.0.7333.38223876017-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.38229200817-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.382235415217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll14.0.7333.382235415217-Jan-201205:58
x86
microsoft.crm.se.customactions.dll4.0.7333.38226333617-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.382227991217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.38227562417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.38227152817-Jan-201205:58
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.38227972017-Jan-201204:34
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.3822105047217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.382218621617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe4.0.7333.382210839217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.38228381617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll14.0.7333.38228381617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.382216573617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll14.0.7333.38221879217-Jan-201205:58
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestEj tillämplig185717-Jan-201205:58
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.382211658417-Jan-201204:34
x86
MonAntiXssLibrary.dll1.5.0.03056817-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.38224285617-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201205:58
x86
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.38221879217-Jan-201205:58
x86
MonMSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:58
x86
Monmsidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201205:58
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.38228125617-Jan-201205:58
x86
MSCRMMonitoringService.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201205:58
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528017-Jan-201205:58
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292817-Jan-201205:58
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587217-Jan-201205:58
x86
PCW_CAB_SrsD1033.cabEj tillämplig303875508-Feb-201208:56
x86
SmokeTests.exe4.0.7333.38221674417-Jan-201205:58
x86
SrsDataConnectorSetup.dll4.0.7333.382230448817-Jan-201205:58
x86
srs_i386_kb2621054_1033.mspEj tillämplig308940817-Jan-201209:57
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Jan-201202:48
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.38221572017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlEj tillämplig20117-Jan-201203:06
x86
config_online_onpremise.xmlEj tillämplig80017-Jan-201203:06
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:34
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.38221469617-Jan-201204:34
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
customizations.xsdEj tillämplig8455517-Jan-201203:06
x86
isv.config.xsdEj tillämplig1179017-Jan-201203:06
x86
sitemap.xsdEj tillämplig40717-Jan-201203:06
x86
sitemaptype.xsdEj tillämplig638817-Jan-201203:06
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.38226333617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.38221623217-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.38223466417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.38221828017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.passport.idcrl.dll4.0.7333.38223056817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.sdkproxy.dll4.0.7333.3822104637617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.orgdborgsettingstool.exe.configEj tillämplig218917-Jan-201203:06
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580017-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.38221367217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.38223876017-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.38221981617-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.382211248817-Jan-201204:34
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig107217-Jan-201205:58
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.382243607217-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.382295216817-Jan-201204:34
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.38221418417-Jan-201204:33
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.382257533617-Jan-201204:33
x86
web.configEj tillämplig2041117-Jan-201203:24
x86
web.config_4-0-7333-3822Ej tillämplig107617-Jan-201211:11
x86
webconfigmanagerpatches.xmlEj tillämplig107217-Jan-201205:58
x86