Så påverkas webbläsning av cache-inställningar i Internet Explorer

Sammanfattning

Genom ändringar av cache-inställningarna i Internet Explorer kan du påverka användningen av temporära Internetfiler för att förbättra webbläsarens funktion .

Mer Information

Visa eller ändra cache-inställningarna

Internet Explorer 4.x

 1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn.
 2. Klicka på Inställningar i avsnittet Tillfälliga Internetfiler.
 3. Klicka på önskat alternativ, OK och OK.

Internet Explorer 5

 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Inställningar i avsnittet Tillfälliga Internetfiler.
 3. Klicka på önskat alternativ, OK och OK.

Beskrivning av cache-inställningarna

Det finns fyra alternativ under Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor:


 • Varje gång sidan besöks: Varje gång du återvänder till en sida som du har visat tidigare kontrolleras om sidan har ändrats sedan den senaste visningen. Om sidan har ändrats visas den nya sidan och lagras i Temporary Internet Files. Observera att det här alternativet kan fördröja växling mellan sidor som redan har visats.
 • Varje gång Internet Explorer startas: När du visar en webbplats som du har besökt tidigare i samma Internet Explorer-session, används de cachelagrade temporära Internetfilerna och sidan hämtas inte. Om du trycker på F5 eller klickar på Uppdatera hämtas sidan.
 • Automatiskt (Endast Internet Explorer 5 och senare): Denna inställning är samma som föregående, men med en logisk algoritm för tolkning av förändringar på webbsidan. När du återvänder till en sida som du har visat tidigare kontrolleras inte om sidan har ändrats sedan den senaste visningen.

  Om du väljer den här inställningen kontrolleras om det finns nytt innehåll bara när du återvänder till en sida som du har visat i en tidigare Internet Explorer-session eller på en tidigare dag. Om det visar sig att bilder på sidan ändras sällan kontrolleras ännu mer sällan om det finns nya bilder.
 • Aldrig: Det görs ingen sökning på webbservern efter nyare innehåll.
Egenskaper

Artikel-id: 263070 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback