Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2011 för Windows-operativsystem

Sammanfattning

Viktigt! Den här uppdateringen ersätter uppdatering 2570791, som gavs ut i augusti 2011. Inga ytterligare tidszonsändringar har getts ut som snabbkorrigeringar sedan uppdatering 2570791 publicerades.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2570791 bör du läsa beskrivningarna av tidszonsändringarna i denna artikel, för att fastställa om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Om datorerna inte påverkas direkt kan distributionen ske vid nästa möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du distribuerar den senaste kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows på alla datorer för att tidszonsdatabasen ska vara konsekvent.

Viktigt!

 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i den här artikeln bör du vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook.

  Mer information om de här problemen finns i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  931667 (Detta kan vara på engelska) Hantera tidszonsändringar med hjälp av Time Zone Data Update Tool (uppdateringsverktyg för tidszonsdata) i Microsoft Office Outlook
 • Om du använder Microsoft Exchange Server i en IT-miljö måste du vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Exchange Server fungerar utan problem.

  Mer information om Exchange-uppdateringen för sommartid finns i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  941018 (Detta kan vara på engelska) Hantera sommartid med hjälp av Exchange Calendar Update Tool (kalenderuppdateringsverktyg för Exchange)
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast uppgifter som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Om en tidszonsnyckel därför tas bort återställs eventuellt inte vissa ursprungliga värden när du har installerat den kumulativa zonuppdateringen.

  Vi rekommenderar inte att du tar bort några registernycklar som har att göra med tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar återställer du först tidszonsnycklarna från en känd bra säkerhetskopia. Installera sedan uppdateringen.

Mer Information

Genom den uppdatering som beskrivs i artikeln ändras tidszonsuppgifterna i enlighet med sommartidsändringarna för flera länder.

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är en kumulativ, samlad uppdatering med alla tidigare tidszonsändringar för Windows. Mer information om hur sommartidsändringar kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=sv

Mer information om hur ändringar av sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

914387 (Detta kan vara på engelska) Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem

Obs! När den här uppdateringen installeras visas kanske följande felmeddelande:

Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system. (Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdatering redan har installerats på datorn.)

Detta meddelande anger att du redan har installerat rätt uppdatering, eller att denna uppdatering har installerats automatiskt av Windows Updates eller Microsoft Update. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows 7 (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows 7 för x64-baserade system (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Vista (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Vista för x64-baserade system (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 x64 Edition (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 för Itanium-baserade system (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows XP (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows XP x64 Edition (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 x64 Edition (KB2633952) nu.
Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 för Itanium-baserade system (KB2633952) nu.
Utgivningsdatum: 22 november 2011Mer information om hur Microsoft-supportfiler hämtas finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

119591 Hämta Microsoft-supportfiler från OnlinetjänsterUppdateringar från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows

Följande ändringar har gjorts sedan den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows:
 • Kaliningrad, normaltid:
  Som tidigare meddelats i artikel 2625508 i Microsoft Knowledge Base har Vitryssland beslutat sig för att sluta använda sommartid från och med 2011 och istället ha permanent "sommartid". I artikeln föreslås att användare flyttar till en "lösningstid" för normaltid i Kaliningrad. Den här uppdateringen för Windows gör flytten permanent genom att inkludera Minsk i visningsnamnet för normaltid i Kaliningrad. Det nya visningsnamnet för normaltid för Kaliningrad är "(UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk."
 • Östeuropa, normaltid:
  Visningsnamn för den här tidszonen har uppdaterats till "(UTC+2:00) Nicosia."
 • Bahia, normaltid [Visningsnamn "(UTC-3:00) Salvador"]:
  En ny tidszon har skapats i Windows för den brasilianska delstaten Bahia.
 • Fiji, normaltid [Visningsnamn "(UTC+12:00) Fiji"]:
  Ställer in 2012 års startdatum för sommartid till den fjärde söndagen i januari.
 • Samoa, normaltid:
  Ändrar UTC-förskjutningen för normaltid för Samoa från (UTC-11) till (UTC+13). Därför ändras tidszonens visningsnamn till "(UTC+13:00) Samoa."
Tidszonsnyckelns namn Visningsnamn Sommartidens början år 2012 Sommartidens slut år 2012TZI-undernyckel
Kaliningrad, normaltid(UTC+3:00) Kaliningrad, MinskIngenIngen"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Östeuropa, normaltid:(UTC+02:00) NicosiaSista söndagen i mars

02:00:00.000
Sista söndagen i oktober

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Bahia, normaltid(UTC-03:00) SalvadorTredje lördagen i oktober

23:59:59.999
Fjärde lördagen i februari

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fiji, normaltid(UTC+12:00) FijiFjärde söndagen i oktober

02:00:00.000
Fjärde söndagen i januari

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa, normaltid(UTC+13:00) SamoaSista söndagen i september

00:00:00.000
Första söndagen i april

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Obs! Användare som befinner sig i normaltid för Samoa ska inte installera uppdateringen innan den kommande tidsövergången den 29 december. Uppdateringen ska installeras precis vid eller efter kl. 23:59:59 den 29 december 2011.


Kända problem

 • När du har installerat den här uppdateringen uppdateras 2011-regeln för Samoa till (UTC+13). Detta resulterar i felaktig sökhistorik för majoriteten av 2011 (tills tidsövergången den 29 december 2011). Det finns en uppdatering som löser det här problemet: http://support.microsoft.com/kb/2657025 (Detta kan vara på engelska)
 • När du har installerat uppdateringen kan vissa avtalade tider som är inplanerade på lördagar (inklusive den 31 december 2011 och senare lördagar) försvinna från kalendervyn i Outlook 2010. Mer information om problemet och möjliga lösningar finns i http://support.microsoft.com/kb/2655312/sv.  

  Det här problemet påverkar inte Outlook 2003 eller Outlook 2007.

Windows XP

Förutsättningar

Du måste ha Windows XP Service Pack 3 (SP3) installerat för att kunna installera uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP


Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.


Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera den kumulativa, samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:

2570791 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem


Windows Server 2003

Förutsättningar

Du måste ha Windows Server 2003 SP2 för att kunna installera uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

889100 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows 2003

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera den kumulativa, samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:

2570791 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem


Windows Vista eller Windows Server 2008

Förutsättningar

Du måste ha Windows Vista eller Windows Server 2008 Service Pack 2 installerat för att kunna installera uppdateringen.

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera den kumulativa, samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:

2570791 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem


Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda för installation av denna uppdatering. Samma paket installerar båda på RTM-versionen samt SP1-versionerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2.

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera den kumulativa, samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Denna uppdatering ersätter följande uppdatering:

2570791 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2011 för Microsoft Windows-operativsystem
Egenskaper

Artikel-id: 2633952 – senaste granskning 29 maj 2014 – revision: 1

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

Feedback