Användning av cacheminnet i Internet Explorer för värdposter

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Sammanfattning

I tidigare versioner av Internet Explorer (Internet Explorer 3.x) cachelagras DNS-värdposter som standard i 24 timmar. I många fall är detta för länge. Under denna tid slutar vissa värdposter nämligen att fungera på grund av en förändring av fjärrserverns IP-adress som först matchades.


I Internet Explorer 4.x och senare versioner ändras cachelagringen av DNS-värdposter genom att standardtimeout-värdet minskas till 30 minuter.

Mer Information

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

I vissa fall är denna nya timeout-inställning för kort. Om miljön innehåller ett antal anslutande klienter, och samtliga genomför DNS-sökningar var 30:e minut, kan nätverkstrafiken öka alltför mycket. Åtgärda problemet med följande registerändring:
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Klicka på Lägg till värdeRedigera-menyn, och lägg sedan till följande registervärden:
  Värde: DnsCacheTimeout
  Datatyp: REG_DWORD
  Bas: Decimal
  Värde: (tid i sekunder)


  Värdenamn: ServerInfoTimeOut
  Datatyp: REG_DWORD
  Bas: Decimal
  Värde: (tid i sekunder)
 4. Avsluta Registereditorn.
Om du till exempel vill ange timeout-värdet till 10 minuter använder du ett värde på 600 sekunder.
Obs! Du måste använda båda registervärdena i steg 3 för att reglera den interna namnmatchningscachen i Internet Explorer.
Egenskaper

Artikel-id: 263558 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback