Du kan inte visa Personfönstret resultat i Outlook

Gäller för: Microsoft Outlook 2010Outlook 2013

Symptom


När du försöker visa e-postobjekt i Personfönstret i Microsoft Outlook visas följande felmeddelande:
Det finns inga objekt att visa i den här vyn.

Orsak


Det här problemet uppstår när avsändarens legacyExchangeDN attribut innehåller ett unescaped kommatecken.

Lösning


Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar den, Säkerhetskopiera registret för återställning om problem uppstår.
  1. Avsluta alla Microsoft Office-program.
  2. Starta Registereditorn.
  3. Leta upp och klicka på följande registernyckel:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
  4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  5. Skriv MatchContactOnSenderAddress som namn.
  6. Dubbelklicka på MatchContactOnSenderAddress.
  7. Ange 1 för Värdedataoch klicka sedan på OK.
  8. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.