Med hjälp av rowguidcol i filterdefinitionen stöds inte i Sammanslagningsreplikering

Gäller för: SQL Server 2008 EnterpriseSQL Server 2008 R2 EnterpriseMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

Sammanfattning


När du designar en replikeringstopologi filter får inte innehålla rowguidcol och uniqueidentitifiersom identifierar rader av replikeringen. Som standard läggs SQL Server i den här kolumnen när du ställer in Sammanslagningsreplikering i en tabell.

Mer Information


Om du vill spåra ändringar Sammanslagningsreplikering (och Transaktionsreplikering med köade Uppdatera prenumerationer) skall kunna identifiera varje rad i alla publicerade tabeller.
Om du vill göra denna koppling replikering lägger till kolumnen rowguid varje tabell om tabellen redan innehåller en kolumn med data typen uniqueidentifier med egenskapen ROWGUIDCOL angiven (i så fall används den här kolumnen).
Om tabellen tas bort från publikationen bort rowguid -kolumn. Om en befintlig kolumn används för spårning, tas kolumnen inte bort. Ett filter får inte innehålla rowguidcol som identifierar rader av replikeringen. När replikering konfigureras finns funktionen newsequentialid() som standard för rowguid -kolumn eller kolumnen användare med rowguidcol.
Det är möjligt för kunder att ge ett guid för varje rad om det behövs, men värdet 00000000-0000-0000-0000-000000000000 inte bör användas