Extrahera och ersätta en skyddad fil i Windows ME

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur verktyget Systemkonfiguration används i Microsoft Windows Millennium Edition (ME) för att extrahera en fil som skyddas av funktionen Systemfilsskydd.

Mer Information

Så här extraherar och ersätter du en fil som skyddas av Systemfilsskydd i Windows ME
 1. Starta datorn i felsäkert läge. Gör det genom att starta om datorn, hålla ned CTRL-tangenten när POST (Power On Self Test) har avslutats och sedan välja Felsäkert lägeStart-menyn.
 2. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och sedan på Systeminformation.
 3. Starta verktyget för systemkonfiguration genom att klicka på SystemkonfigurationVerktyg-menyn.
 4. Klicka på Extrahera fil i verktyget för systemkonfiguration.
 5. Skriv in namnet på den fil du vill extrahera i dialogrutan Hämta en fil från installationsdisketten och klicka sedan på Start.
 6. Skriv c:\windows\options\install i rutan Återställ från eller ange den egna platsen för installationsfilerna.Obs! Använd c:\windows\options\install om du har installerat en återförsäljningsversion av Windows ME, eller c:\windows\options\cabs om Windows ME installerades av datortillverkaren.

 7. Använd Skriv c:\ i rutan Spara filen i.
 8. Använd Extrahera filen genom att klicka på OK och klicka sedan på Ja när du vill skapa en mapp för den extraherade filen.
 9. Använd Dra den extraherade filen från mappen på enhet C till platsen för den fil som du har bytt ut, och klicka sedan på Ja för att skriva över filen.
 10. Använd Starta om datorn.
Om du extraherar en fil direkt till målmappen som ersättning för en fil som skyddas av funktionen Systemfilsskydd, kan det hända att följande felmeddelande eller liknandevisas:
Extrahera fil
Den angivna filen är skyddad och får inte kopieras eller tas bort.
Vissa filer används i felsäkert läge och kan inte bytas ut medan de används (t ex Wsock32.dll). Byt ut dessa filer med hjälp av kommandot Extrahera på startdisketten för Windows ME.

Du kan extrahera filer direkt till målmappen när du startar datorn med startdisketten.

Standardkällmappen för Microsoft Windows-installationsfiler är mappen C:\Windows\Options\Install.

Gör följande om du behöver skapa en startdiskett för att köra Extrahera:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Skapa diskett på fliken Startdiskett.
Om du vill veta mer om hur du använder extraheringsverktyget kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

129605 How to Extract Original Compressed Windows Files


Skapa en manuell återställningspunkt för Systemåterställning

När du har extraherat en fil skapar du en manuell återställningspunkt för Systemåterställning, så att den fil du har extraherat återställs om du använder Systemåterställning i framtiden. Gör följande om du vill skapa en manuell återställningspunkt:

 1. Klicka på Skapa en återställningspunkt och sedan på Nästa.
 2. Ange beskrivningen av återställningspunkten och klicka sedan på Nästa när du vill bekräfta.
 3. Klicka på OK eller Hem.
Om du vill veta mer om Systemåterställning kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

267951 Description of System Restore in Windows Millennium Edition
Egenskaper

Artikel-id: 265371 – senaste granskning 9 apr. 2003 – revision: 1

Feedback