Installerade program visas felaktigt i Lägg till/ta bort program

Symptom

Vid installation och avinstallation av program visas installerade program felaktigt i Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen. Rutan Installerade program kan innehålla en enda textsträng eller ett stort tomt mellanrum före programposterna. Det kan dessutom förekomma att det inte finns några program alls i listan. Något av följande felmeddelanden kan visas:

Meddelande 1
Ett oväntat fel har inträffat. Klassen är inte registrerad
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Rad:225
Meddelande 2
Objektet stöder inte egenskapen eller metoden res://appwiz.cpl/default.hta
Rad: 75

Orsak

Det här problemet kan uppstå om registerposter som används i Windows Lägg till/ta bort program felaktigt tas bort vid avinstallation av ett program.

Lösning

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Om Lägg till/ta bort program fortfarande inte fungerar trots att du har kört Fix it-lösningen, kan du göra en uppgradering på plats. Det finns mer information om hur du gör en uppgradering på plats i avsnittet "Mer information".
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Lös problemet så här:
 1. Klicka på Start, Kör och skriv CMD.
 2. Skriv REGSVR32 APPWIZ.CPL vid kommandotolken.
 3. Om detta misslyckas letar du reda på registerposterna nedan. Lös problemet genom att leta reda på följande nycklar och värden i registret. Återskapa alla nycklar och värden som saknas. Observera att systemenhetsbeteckningen används i dessa nycklar. Du måste därför kanske ändra posterna så att de passar konfigurationen på din dator.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Utför åtgärderna i en av följande procedurer, anpassad efter din dator, och kontrollera sedan om problemet är borta. Hoppa i så fall över återstående steg. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 5.
  • Om du har Internet Explorer 6.0 gör du följande:
   1. Klicka på Start och sedan på Kör.
   2. Klistra in följande kommando i rutan Öppna, och klicka sedan på OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Eftersom kommandot är skiftlägeskänsligt rekommenderar Microsoft att du kopierar kommandot från den här artikeln och sedan klistrar in det i rutan Öppna.
  • Om du har Internet Explorer 5.0 eller 5.5 gör du följande:
   1. Klicka på Start och sedan på Kör.
   2. Klistra in följande kommando i rutan Öppna, och klicka sedan på OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Eftersom kommandot är skriftlägeskänsligt rekommenderar Microsoft att du kopierar kommandot från den här artikeln och sedan klistrar in det i rutan Öppna.
 5. Genomför en uppgradering på plats:

  Obs! Säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en uppgradering på plats. Det finns mer information om riskerna med uppgraderingar på plats i avsnittet "Mer information".
  1. Kör Winnt32.exe från katalogen \I386 på installations-CD:n för Windows 2000.
  2. När installationsskärmen för Windows 2000 visas klickar du på Uppgradera till Windows 2000.
  3. Slutför installationen.
Om Lägg till/ta bort program ändå inte fungerar som det ska eller inte visar något innehåll, eller om du vill lösa problemet utan att uppgradera till senare versioner av Internet Explorer, kontrollerar du att följande registernycklar innehåller poster:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Obs! Om föregående registernycklar är tomma kan Lägg till/ta bort program också vara tomt.

Använd kommandoraden REGSVR32 [sökväg\filnamn] för att registrera följande filer:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [inte registrerbar]
Om Lägg till/ta bort program visar ofullständig information eller är tom kontrollerar du fildatum. Registrera, om möjligt, följande filer:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\User32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [inte registrerbar]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [inte registrerbar]
Om dialoganvändargränssnittet kan visas i Lägg till/ta bort program, men inte några installerade program, kontrollerar du om följande nyckel finns i registret:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Om den här registernyckeln saknas kopierar du följande text till en textfil, sparar filen med tillägget .reg och dubbelklickar sedan på filen på den aktuella datorn så att rätt poster returneras.

För Windows Registereditorn version 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Följande lista innehåller alla registernycklar som används i Lägg till/ta bort program. Nycklarna måste anges genom registrering av Appwiz.cpl, men de visas här för att det ska vara möjligt att kontrollera att registreringen har slutförts.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Obs! Den här nyckeln är endast tillgänglig i Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Obs! Den här nyckeln är endast tillgänglig i Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Registerposter som används när ARP körs.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Läser INF-filen. Koden används för läsning av INF-filnamnet. INF-sektionen som används är "AppInstallList".
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Ställ in den på 1 medan ARP körs. Anger för TS att ARP körs.
  Ge den värdet 0 när ARP avslutas.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Ger uppräkning av programutgivare
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Fastställer om wx86 är aktiverat.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Räknas upp för att ge lista över "new-link"-hanterare. Det ser ut som om dessa hanterare kan lägga till en länk för en given post – till exempel till Start-menyn, skrivbordet eller andra objekt.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Läs denna för att fastställa om en omstart krävs efter körning av installationsprogrammet.
  Förekomst av värde innebär must-reboot == true.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions

Mer Information

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

265829 Lägg till/ta bort program fungerar inte efter installation av Internet Explorer 5.5 eller Internet Explorer 6 i Windows 2000

315341 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP

292175 Så här uppgraderar du Windows 2000 på plats


Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Egenskaper

Artikel-id: 266668 – senaste granskning 11 sep. 2011 – revision: 1

Feedback