MS12-022: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Expression design 2: mars 13, 2012

Gäller för: Expression Design 2

Introduktion


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS12-022. Om du vill visa hela säkerhetsbulletinen finns på någon av följande Microsoft-webbplatser:

Så här skaffar du hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Skydda datorn från virus och skadliga program:Hjälp med att installera uppdateringar:Säkerhetslösningar för IT-proffs:Lokal support enligt ditt land:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

  • Om du uppdaterar Microsoft Expression 2 på Windows XP-systemet kan du i vissa fall se ett kommandotolksfönster tillfälligt visas och sedan försvinna. Det här beteendet förväntas och inte indikerar ett problem med uppdateringen.
  • Uppdatering av uttrycks design misslyckas om uppdateringen används medan Expression design körs på samma gång. Du åtgärdar problemet genom att avsluta programmet och sedan installera uppdateringen igen.
  • Om du uppdaterar uttrycks designen manuellt i stället för att använda Windows Update bör du kopiera installationsfilerna för uppdateringen till en lokal enhet innan du installerar. Om du försöker installera från en nätverksresurs kan latens problem uppstå och dessa problem kan orsaka att installationen misslyckas.

Förutsättningar för att installera den här säkerhetsuppdateringen

Det finns inga förutsättningar för att installera den här säkerhetsuppdateringen.

Information om omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Ersättningsinformation för säkerhetsuppdatering

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter inte en tidigare utgiven säkerhetsuppdatering.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här säkerhetsuppdateringen har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer listas i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen för att se skillnaden mellan UTC och lokal tid.
För Expression design 2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
GraphicsCore.dll5.0.1379.164442/14/20121:25 PM