MS12-020: En säkerhetslucka i Fjärrskrivbord kan möjliggöra fjärrkörning av kod: från den 13 mars 2012

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-NNN. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Skydda din dator från virus och skadlig kod:   Hjälp med att installera uppdateringar: Säkerhetslösningar för IT-proffs: Support i ditt land:

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet "Lös det åt mig".

Lös det åt mig

Fix it-lösningen som beskrivs i det här avsnittet ersätter inte någon säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna. Fix it-lösningen är en alternativ lösning för vissa situationer. 

Mer information om den här tillfälliga lösningen finns på följande webbsida för Microsoft-säkerhetsbulletiner: Bulletinen innehåller mer information om problemet, bland annat följande:
  • I vilka situationer du kan behöva aktivera eller inaktivera lösningen 
  • Hur du aktiverar lösningen manuellt 


Om du vill hitta den här informationen söker du efter rubriken Information om säkerhetsrisk, visar avsnittet om säkerhetsrisker för Remote Desktop Protocol – CVE-2012-0002 och sedan avsnittet om lösningar för säkerhetsrisker för Remote Desktop Protocol – CVE-2012-0002.
Aktivera eller inaktivera den här Fix it-lösningen genom att klicka på knappen eller länken Fix it under rubriken Aktivera eller rubriken Inaktivera. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
AktiveraInaktivera
Obs!
  • Den här guiden finns endast på engelska. De automatiska korrigeringsfilerna fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Mer Information

Kända problem och ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringenI följande artiklar finns mer information om den här säkerhetsuppdateringen och dess påverkan på enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem. I så fall visas det kända problemet under artikellänken.
  • 2667402 MS12-020: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Terminal Server Denial of Service Vulnerability: 13 mars 2012 (Detta kan vara på engelska)
    Kända problem i säkerhetsuppdatering 2667402:
    • När du avinstallerar den här säkerhetsuppdateringen på en dator med Windows 7 som använder ett RDP-lyssnarnamn som är inställt på ett anpassat namn, skapar installationsprogrammet som standard en dubbellyssnare tillsammans med den anpassade RDP-lyssnaren. Mer information om en lösning på problemet finns under Kända problem i Microsoft Knowledge Base-artikeln 2667402 (Detta kan vara på engelska).  • 2621440 MS12-020: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Remote Desktop Protocol Vulnerability: från den 13 mars 2012 (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 2671387 – senaste granskning 31 maj 2012 – revision: 1

Feedback