Starta Windows Millennium Edition i ren miljö

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Om den här artikeln inte innehåller en beskrivning av felmeddelandet som visas, kan du besöka följande Microsoft-webbplats och läsa fler artiklar om felmeddelanden:
315854 Resurscenter för felmeddelanden i Windows 98 och Windows ME
I den här artikeln behandlas felsökning av en rad olika problem. Information om specifika felmeddelanden finns i resurscentret för felmeddelanden i Windows 98 och Windows ME.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning av problem i Windows Millennium Edition (ME) genom inaktivering av vanliga startprogram, inställningar och drivrutiner. Detta kallas start i ren miljö.

Använd denna procedur endast för felsökning av felmeddelanden eller problem när du inte kan fastställa problemets orsak. Om du följer dessa anvisningar försvinner vissa funktioner tillfälligt. Om inställningarna återställs får du åter tillgång till funktionerna, men det kan hända att även det ursprungliga felmeddelandet eller problemet återkommer.

Mer Information

Sök i Microsoft Knowledge Base efter information om problemet, innan du vidtar åtgärderna i denna artikel. Den här informationen är inte avsedd för felsökning av specifika problem. I sådana fall kan du söka i Microsoft Knowledge Base med hjälp av texten i felmeddelandet eller en beskrivning av problemet. Microsoft Knowledge Base finns på följande Microsoft-webbplats:

Starta Windows ME i ren miljö

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt.
 3. Avmarkera alla kryssrutor under Selektiv start.
 4. Markera kryssrutan *StateMgr på fliken Autostart.
 5. Klicka på OK. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn. När datorn har startats om klickar du på Start, Kör, skriver msconfig i rutan Öppna och klickar på OK.

  VIKTIGT! Kontrollera noga på fliken Allmänt att kryssrutorna du har avmarkerat fortfarande är avmarkerade. Gå vidare till steg 6 om ingen kryssruta är markerad. Om du ser en inaktiverad eller grå kryssruta så har datorn inte startats om i felsäkert läge och du kan behöva hjälp av tillverkaren av programmet som gör att kryssrutan markeras igen i Msconfig.
 6. När du har kontrollerat att datorn har startats i felsäkert läge i steg 5 kan du undersöka vad problemet beror på. Om det ursprungliga problemet inte uppstår igen när datorn har startats i felsäkert läge, kan du välja ett objekt åt gången vid selektiv start och sedan starta om datorn för att se om det ursprungliga problemet uppstår igen med det extra elementet.

  Obs! Vid ovanstående åtgärder används standardVGA-drivrutinen (640 x 480 x 16) i Windows för bildskärmen, som ställs in på 640 × 480 bildpunkter med 16 färger. Om du inte kan testa det ursprungliga problemet i den här konfigurationen (till exempel för att programmet kräver högre upplösning eller färgdjup), måste du kanske ändra bildskärmsdrivrutinen till en allmän högupplösningsdrivrutin (Super VGA) eller markera System.ini för att åter lägga till det ursprungliga grafikkortet till konfigurationen. Om du lägger till System.ini i din konfiguration igen måste du kanske också lägga till komponenter och inställningar med din ursprungliga bildskärmsdrivrutin. Om du vill veta mer om hur du ändrar din bildskärmsdrivrutin klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  131806 Windows 95/98/ME: Installera eller ändra en grafikdrivrutin

Återgå från start i ren miljö

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Normal start på fliken Allmänt.
 3. Klicka på OK. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Kategorier som inaktiveras vid start i ren miljö

 • System.ini-poster
 • Win.ini-poster
 • Statiska virtuella drivrutiner (VxD)
 • Autostart-objekt
 • Miljövariabler för MS-DOS-emulering


Obs! Följande statiska virtuella drivrutiner bör markeras på den statiska VxD-fliken i verktyget Systemkonfiguration för att Internet- och nätverksåtkomst ska fungera:

VNETSUP
NDIS
VNETBIOS
VREDIR
Egenskaper

Artikel-id: 267288 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback