Meddelande: Ogiltig licensdata ordningsföljd SQL Server BIDS Business Intelligence Development Studio () med App-V

Gäller för: Microsoft SQL ServerSQL Server Management Studio

Sammanfattning


Vid försök att virtualisera (sekvens) Microsoft SQL Server BIDS Business Intelligence Development Studio () eller SQL Server Data verktyg (SSDT) med Microsoft Application Virtualization (App-V), misslyckas resulterande paket med följande fel:

Ogiltiga licensdata

Mer information


Sekvensering av någon version av Microsoft SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS) eller SQL Server Data verktyg (SSDT) stöds inte.  Detta omfattar men begränsas inte till alla versioner av Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 och Microsoft SQL Server 2012 inklusive SQL Server Management Studio.