"Det gick inte att läsa in filen eller sammansättningen" fel vid kompilering av ett program för SDK för Microsoft Dynamics SL

Gäller för: Dynamics SL 2011Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1

Symptom


När du kompilerar ett program för Microsoft Dynamics SL Software Development Kit (SDK) på en 64-bitars arbetsstation, visas följande felmeddelande:

Det gick inte att läsa in filen eller sammansättningen ' Solomon.Kernel, Version = 8.0.0.0 kultur = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35' eller något av dess beroenden. Det går inte att hitta den angivna filen.


Orsak


Eftersom Microsoft Dynamics SL är 32-bitars kod, har program som använder Microsoft Dynamics SL Software Development Kit (SDK) till målet "x86" CPU.

Lösning


Anger alternativ för avancerad kompilera till målet "x86" CPU i Microsoft Visual Studio. Gör så här:

  1. Öppna SDK-projekt i Microsoft Visual Studio.
  2. Projekt -menyn, Välj Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Kompilera Kompilera Avancerat...
  4. På den mål CPU: -kombinationsruta, Välj "x86".
  5. Spara projektet och kompilerar om programmet.