Uppdatering av Kernellägesdrivrutin för Framework version 1.11 för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

INLEDNING

I den här artikeln presenteras en uppdatering som installerar Kernellägesdrivrutin för Framework (KMDF) version 1.11 på Windows-operativsystem.

KMDF stöder kernellägesdrivrutiner som skrivits speciellt för att använda det. Drivrutinpaket för KMDF som skapats med hjälp av Windows-drivrutinspaket för Windows 8 kan automatiskt distribuera och installera version 1.11 av filerna. Under installationen av drivrutinpaketet kontrolleras vilken version av KMDF som är installerad på datorn. Filerna uppdateras sedan till version 1.11 om de är av en äldre version.

Mer Information

Uppdateringen av Kernellägesdrivrutin för Framework (KMDF) version 1.11 innehåller följande ändringar:
 • Stöd för direkt minnesåtkomst (DMA) i systemläge
 • Stöd för avbrott på passiv nivå
 • Lägger till funktionella energilägen för fler komponenter i samma enhetLägger till funktionen att skicka IRP (I/O Request Packets) till I/O-köer
 • Lägger till följande metoder:
  • WdfDeviceConfigureWdmIrpDispatchCallback
  • WdfDeviceInitSetReleaseHardwareOrderOnFailure
  • WdfDeviceInitSetRemoveLockOptions
  • WdfDeviceWdmDispatchIrp
  • WdfDmaEnablerConfigureSystemProfile
  • WdfDmaTransactionAllocateResources
  • WdfDmaTransactionCancel
  • WdfDmaTransactionFreeResources
  • WdfDmaTransactionGetTransferInfo
  • WdfDmaTransactionInitializeUsingOffset
  • WdfDmaTransactionSetChannelConfigurationCallback
  • WdfDmaTransactionSetDeviceAddressOffset
  • WdfDmaTransactionSetImmediateExecution
  • WdfDmaTransactionSetTransferCompleteCallback
  • WdfDmaTransactionWdmGetTransferContext
  • WdfInterruptQueueWorkItemForIsr
  • WdfInterruptReportActive
  • WdfInterruptReportInactive
  • WdfInterruptTryToAcquireLock
  • WdfIoQueueStopAndPurge
  • WdfIoQueueStopAndPurgeSynchronously
  • WdfIoTargetPurge
  • WdfUsbTargetDeviceCreateIsochUrb
  • WdfUsbTargetDeviceCreateUrb
  • WdfUsbTargetDeviceCreateWithParameters
  • WdfUsbTargetDeviceQueryUsbCapability
 • Lägger till funktionen EvtDeviceUsageNotificationEx.
 • Lägger till medlemmarna IdleTimeoutType och ExcludeD3Cold i WDF_DEVICE_POWER_POLICY_IDLE_settings.
 • Lägger till medlemmen ReportInactiveOnPowerDown i WDF_INTERRUPT_configuration.
 • Lägger till värdet WdfIoTargetPurged i WDF_IO_TARGET_state.
 • Lägger till värdet WdfSpecialFileBoot i WDF_SPECIAL_FILE_type.
 • Lägger till värdet DbgWaitForSignalTimeoutInSec i registervärdena för felsökning av framework-baserade drivrutiner.
 • Lägger till exemplen InstallWdf, MultiComp och SingleComp.

Mer information om KMDF finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network): Mer information om olika versioner av KMDF-bibliotek finns på följande MSDN-webbplats:

Information om uppdateringen

Hämta den här uppdateringen

Windows Update
Den här uppdateringen är tillgänglig på Windows Update.

Så här installerar och verifierar du uppdateringen
Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Uppdatering av Kernel-lägesdrivrutin för Framework version 1.11 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Microsoft Update Catalog
Du kan även hämta det fristående uppdateringspaketet för Windows 7 eller för Windows Server 2008 R2 från webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Förutsättningar

För att kunna installera den här uppdateringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Om du vill veta mer om hur du hämtar en Service Pack-version för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

935791 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista

Om du vill veta mer om hur du hämtar en Service Pack-version för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

968849 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2008

Mer information om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Inga ändringar i registret krävs.

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Mer Information

Om du vill veta mer om terminologin för programvaruuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Egenskaper

Artikel-id: 2685811 – senaste granskning 26 feb. 2014 – revision: 1

Feedback