Beskrivning av PowerPoint 2010 Viewer SP2

Gäller för: PowerPoint 2010

Inledning


Microsoft PowerPoint 2010 Viewer Service Pack 2 (SP2) innehåller de senaste uppdateringarna för PowerPoint 2010 Viewer. Detta servicepack innehåller två typer av korrigeringar:
  • Tidigare outgivna korrigeringar som ingår i detta servicepack. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller dessa korrigeringar förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
  • Alla offentliga uppdateringar som publicerades i maj 2013 och alla kumulativa uppdateringar som släpptes till och med den 2013 april.

Lösning


Hämta och installera Service Pack-uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update (rekommenderas) Om du vill hämta Service Pack-uppdateringen från Microsoft Update, gå till följande Microsoft-webbplats:Du kan välja en dator till Microsoft Update-tjänsten och sedan registrera den tjänsten med de automatiska uppdateringarna för att få SP2-uppdateringen. Microsoft Update kommer att identifiera vilka produkter som du har installerat och sedan tillämpa alla uppdateringar på produkterna. Metod 2: Hämta SP2-paketet från Microsoft Download Center följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:Download Hämta Microsoft PowerPoint 2010 Viewer Service Pack 2-paketet nu. Mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och visar artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 hur du skaffar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt på det datum då filen bokfördes. Filen lagras på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av filen. Om du vill veta mer om en fullständig lista över alla utgivna SP2-skrivbordspaket klickar du på följande artikelnummer och visar artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2687521 lista över alla Office 2010 SP2-paket
Nedladdningsbar lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen Följande arbetsbok kan hämtas. Den här arbetsboken innehåller en lista över problem som korrigeras i Service Pack-uppdateringen. Hämta paketet Microsoft Office och SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes. xlsx nu. Download Notera Den här arbetsboken är endast tillgänglig på engelska. Kända problem och funktionsförändringar I följande artikel i Microsoft Knowledge Base (KB) beskrivs kända problem eller funktionsförändringar som uppstår vid installation av detta Service Pack:
2687520 kända problem när du installerar Office 2010 SP2 och SharePoint 2010 SP2
Teknisk information Mer information om detta servicepack som innehåller en lista över filer som påverkas klickar du på följande artikelnummer och visar artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2687523 teknisk information om Office 2010 SP2-utgåvor