Vissa fakturor skrivs inte ut när du försöker skriva ut fakturor för både snabb skicka och icke-snabb skicka kunder i kund reskontra i Microsoft Dynamics SL

Gäller för: Dynamics SL 2011Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4Accounts Receivable

Symptom


Tänk på följande scenario i kund reskontra i Microsoft Dynamics SL:
  • Du öppnar kund underhåll (08.260.00) och klickar sedan för att markera kryss rutan snabb överföring för minst en kund.
  • Öppna faktura-och MEMO-formulär (08.760.00) och skriv sedan ut fakturor som innehåller kunder som du klickade på för att markera kryss rutan snabb överföring och kunder som du inte har gjort.
I det här scenariot skrivs inga ytterligare fakturor för kunder utan snabb överföring ut efter det att fakturan för den första snabb skicka-åtgärden har bearbetats.

Lösning


Snabb korrigerings information för Microsoft Dynamics SL

En snabb korrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Denna snabb korrigering är dock endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den här snabb korrigeringen endast för datorer där detta problem uppstår. Den här snabb korrigeringen kan komma att testas. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa Microsoft Dynamics SL-språkpaket som innehåller den här snabb korrigeringen enligt "status" i den här artikeln. Lös problemet genom att klicka på länken "Visa och begär snabb korrigeringar" högst upp i den här artikeln för att få snabb korrigeringen. Obs! Om det uppstår fler problem eller om det krävs fel sökning måste du kanske skapa en separat tjänst förfrågan. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte berättigar till denna särskilda snabb korrigering. Om du vill skapa en separat tjänst förfrågan besöker du följande Microsoft-webbplats:

Filinformation

Den engelska versionen av denna snabb korrigering har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.
Microsoft Dynamics SL 7,0 Service Pack 4 (SP4)
Ändrade filerDatumFil version
0876010.exe16-Mar-20127.05.60316.00
Microsoft Dynamics SL 2011
Ändrade filerDatumFil version
0876010.exe19-Mar-20128.00.20319.01

Installations information

Installera den här snabb korrigeringen genom att följa installations anvisningarna som ingår i snabb korrigeringen.

Förutsättningar

Information om förutsättningar för den här snabb korrigeringen finns i installations anvisningarna som ingår i snabb korrigeringen.

Krav på omstart

Starta om datorn när du har installerat snabb korrigeringen om du uppmanas att göra det.

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabb korrigeringen.

Status


Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".Det här problemet har rapporter ATS som utgivnings nummer 24228. Det här problemet har åtgärd ATS i Microsoft Dynamics SL 2011 Feature Pack 1.

Mer information


Mer information om program uppdaterings terminologi får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av den standard terminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar