Det går inte att komma åt CD-ROM-enheten och ett felmeddelande med "Kod 31" visas i Enhetshanteraren efter borttagning av Adaptec Easy CD Creator från datorn

En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i314060 .

Den här artikeln gäller också Adaptec Easy Creator 5.01.
VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

När du har tagit bort Adaptec Easy CD Creator version 5.01 och tidigare eller DirectCD version 3.01 eller 3.01c från datorn kan följande inträffa:
 • Det går inte att komma åt CD-ROM-skivor från Den här datorn.
 • I Enhetshanteraren visas följande felmeddelande för alla CD-ROM-enheter som är anslutna till datorn:
  Enheten fungerar inte korrekt eftersom drivrutinerna inte kan laddas (kod 31).
 • I Enhetshanteraren visas följande felmeddelande:
  En drivrutin för den här enheten behövs inte och har därför inaktiverats (kod 32 eller kod 31).
  Obs! Det kan också visas ett meddelande med felkod 39, som anger att drivrutinen är skadad.

 • I Enhetshanteraren visas följande felmeddelande:
  Registret kan vara skadat. (Kod 19)
Den här koden anger att registret returnerade ett okänt resultat.

Lösning

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Det finns två sätt att lösa problemet.

Metod ett

 1. Ta bort värdena Upperfilters och Lowerfilters helt från följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Obs! Om ett felmeddelande med kod 39 visas kan det bero på att ytterligare filterdrivrutiner från en annan tillverkare har lagts till i värdena UpperFilters och LowerFilters förutom Adaptecs filterdrivrutiner. I sådana fall kan du försöka ta bort de filterdrivrutiner som inte kommer från Adaptec först och låta Easy Creator-filtren vara kvar, för att se om kod 39-meddelandet försvinner. Om felmeddelanden med kod 39, 32 eller 31 fortfarande visas tar du bort värdena Upperfilters och Lowerfilters helt i föregående nyckel.

 2. Starta om datorn.

Metod två

Om ovanstående metod inte löser problemet som ger upphov till kod 31-meddelandet, så att du får tillgång till dina CD-skivor igen, och du har installerat Media Player version 7.0, kan du avinstallera Media Player version 7.0. Hämta sedan och installera den senaste versionen från följande Microsoft-webbplats:

Status

Detta problem är känt från tidigare med Easy CD Creator version 5.01 och tidigare samt DirectCD version 3.01c och tidigare.

Mer Information

Problemet kan också uppstå med de senaste versionerna av Easy CD Creator 5.01 och med DirectCD 3.01d eller senare.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Obs! Det kan finnas andra programvaruprodukter för CD-skrivning från andra tillverkare som ger samma problem. Vissa eller samtliga av dessa felsökningsåtgärder kan fungera även för dessa produkter, om de lägger till poster under registervärdena UpperFilters eller LowerFilters genom att lägga till filterdrivrutiner eller genom att ta bort de registernycklar och registervärden som beskrivs i denna artikel och som börjar med:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
VARNING! Glöm inte att säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar.
Egenskaper

Artikel-id: 270008 – senaste granskning 26 sep. 2006 – revision: 1

Feedback