Så här formaterar du en Excel-arbetsbok med strömning av MIME-innehåll

Sammanfattning

I denna artikel visas hur du kan använda ASP (Active Server Pages) för att skapa en formaterad arbetsbok som kan strömmas som MIME-innehåll till Microsoft Excel.

Mer Information

I Excel 2000 kan lagringsinformation sparas i ett format som är en HTML/XML-hybrid. När du sparar en Excel 2000-arbetsbok som en webbsida, skapas en fil som innehåller en kombination av HTML- och XML-taggar som är särskilt utformade för Excel. En arbetsbok som sparas i detta format kan överföras från Excel till webbläsaren och tillbaka till Excel igen utan att arbetsbokens integritet går förlorad.

När du öppnar en arbetsbok som har sparats som en webbsida i Internet Explorer, används HTML-taggarna för att återge dokumentet. När du öppnar en arbetsbok med detta format i Excel används XML-taggarna för inställningar som kan gälla arbetsboken, kalkylbladen, raderna och kolumnerna. Det finns mer information om hur du använder HTML och XML med Excel 2000 i referensdokumentet för HTML och XML för Microsoft Office på följande MSDN-webbplats: Om du använder ASP kan du skapa egna dokument med Excels HTML/XML-format som kan visas i Excel när de strömmas till klientwebbläsaren. Du kan styra cellplaceringen av data och ange valfria inställningar för arbetsbok och kalkylblad som stöds i Excels HTML/XML-format. Gör så här om du vill skapa en Excel-arbetsbok i HTML/XML-format och sedan strömma den som MIME-innehåll till Excel på klientsidan:
 1. Klistra in följande kod i Anteckningar:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
  ' Kontrollera om ett värde har skickats i adressfältet.
  if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true
  ' Om det finns ett värde för "i" kan data visas
  ' i Excel.
  if (bFirst = false) then
  ' Buffertlagra innehållet och skicka det till Excel.
  Response.Buffer = true
  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  %>
  <HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <HEAD>
  <style>
  <!--table
  @page
  {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";
  mso-page-orientation:landscape;}
  br
  {mso-data-placement:same-cell;}

  -->
  </style>
  <!--[if gte mso 9]><xml>
  <x:ExcelWorkbook>
  <x:ExcelWorksheets>
  <x:ExcelWorksheet>
  <x:Name>Sample Workbook</x:Name>
  <x:WorksheetOptions>
  <x:Print>
  <x:ValidPrinterInfo/>
  </x:Print>
  </x:WorksheetOptions>
  </x:ExcelWorksheet>
  </x:ExcelWorksheets>
  </x:ExcelWorkbook>
  </xml><![endif]-->
  </HEAD>
  <BODY>
  <TABLE>
  <%
  ' Skapa en multiplikationstabell från 1,1 till i,j.
  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))
  Response.Write " <TR>" + vbCrLf
  for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))
  if (j = 1) or (i = 1) then
  Response.Write " <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"
  else
  Response.Write " <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"
  end if
  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf
  next
  Response.Write " </TR>" + vbCrLf
  next
  %>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  else
  ' Användaren har inte läst in sidan än. Uppmana användaren att
  ' värden för tabellen.
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  Ange index för multiplikationstabellen:<BR>
  <FORM action="xlmime.asp" method=GET>
  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR>
  j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/>
  <INPUT type="submit" value="Skicka"><BR/>
  </FORM>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  end if
  %>
 2. Spara filen som XLMime.asp i den virtuella rotkatalogen för webbservern. (Standardkatalogen är C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Starta Internet Explorer och gå till http://din_webbserver/xlmime.asp, där din_webbserver är namnet på din webbserver.
 4. Ange numeriska värden i alla textrutor på webbsidan som visas och klicka sedan på Skicka. Excel direktaktiveras i webbläsaren med en ny arbetsbok. Arbetsboken innehåller formaterade data i det antal rader (i) och kolumner (j) som du har angett. Om du kontrollerar informationen under Utskriftsformat för arbetsboken kan du se att orienteringen är liggande och att det finns ett anpassat sidhuvud.

Referenser

Om du vill veta mer om strömning av MIME-innehåll till office-program, klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

266263 PROGRAMFEL: Word 2000 och Excel 2000 visar ASP-källa när MIME-typ används för att sända data i jämn ström (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


199841 Så här visar du ASP-resultat med Excel i IE med MIME-typer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Det finns mer information om Office Automation på supportwebbplatsen för Microsoft Office:
Egenskaper

Artikel-id: 271572 – senaste granskning 7 dec. 2005 – revision: 1

Feedback