ROI. EXE har slutat fungera felmeddelande i Microsoft Dynamics SL

Gäller för: Dynamics SL 2011Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1

Symptom


När du försöker skriva ut en rapport i Microsoft Dynamics SL 2011 visas följande felmeddelande:

ROI. EXE har slutat att fungera


Orsak


Värdet för RI_ID i tabellen RPTRUNTIME har överskridit gränsen på 32 767.

Lösning


Ta bort poster i tabellen RPTRUNTIME för att återställa RI_ID värdet till 1.  Gör så här:

  1. Kontrollera att alla användare har loggat ut från Microsoft Dynamics SL
  2. Starta Microsoft SQL Server Management Studio
  3. Kör följande uttryck mot SL-systemet databasen och programmet SL-databaser
    delete from rptruntime

Mer Information


Tabellen RPTRUNTIME innehåller tillfällig information som är kopplad till en aktiv process för utskrift. Den här tabellen är vanligtvis tom när inga användare som kör en rapport. Vara kan ensamma Ocassionally en post i tabellen som kan öka risken för RI_ID-värden ökar.