Felet "E_UNEXPECTED 0x8000ffff" vid försök att återställa ett system med hjälp av alternativ för systemåterställning i Windows 7

Gäller för: Windows 7 EnterpriseWindows 7 ProfessionalWindows 7 Ultimate

Symptom


Tänk dig följande situation:
 • Du skapar en systemåterställningspunkt genom att använda verktyget Systemåterställning på en dator med Windows 7.
 • Du installerar uppdatering 2572077 och sedan uppdatering 2446710 eller 2518869.
 • Du startar datorn med installationsmedia för Windows 7 eller i Windows Återställningsmiljö (Windows RE).
 • Du försöker återställa systemet till den systemåterställningspunkt som du skapade med alternativen för systemåterställning.
I det här läget fungerar inte verktyget Systemåterställning. Dessutom visas följande felmeddelande:
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)

Lösning


Undvik problemet genom att installera den snabbkorrigering som beskrivs i den här KB-artikeln från Microsoft i WIM-filen (Windows Imaging Format) i din Windows RE-miljö. Följ instruktionerna nedan.

Obs! Om datorn är i en OEM-produktbaserad miljö kontaktar du OEM-leverantören om du vill veta mer.
 1. Installera Windows Automated Installation Kit (AIK) för Windows 7 på datorn. Hämta Windows AIK genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
  http://www.microsoft.com/sv-se/download/details.aspx?id=5753
 2. Skapa Windows RE-avbildningen (Winre.wim) så här:
  1. Klicka på Start, Alla program och Windows AIK.
  2. Högerklicka på Kommandotolk för distributionsverktyg och klicka sedan på Kör som administratör.
  3. Kopiera filen Install.wim från installationsmediet för Windows 7 till en mapp. Kör följande kommandon:
   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image
  4. Montera filen Install.wim med hjälp av verktyget ImageX. Kör följande kommando:
   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount
  5. Kopiera Windows RE-avbildningen (Winre.wim) från den monterade Windows 7-avbildningen till en mapp. Kör följande kommandon:
   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\
  6. Demontera den monterade Windows 7-avbildningen när du kopierat Windows RE-avbildningen (Winre.wim). Kör följande kommando:
   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount
 3. Installera snabbkorrigeringen på Windows RE-avbildningen (Winre.wim) så här:
  1. Montera filen Winre.wim som du skapade i steg 2. Kör följande kommando:
   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount
  2. Installera snabbkorrigeringen på den monterade Windows RE-avbildningen. Kör följande kommando:
   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu
  3. Kontrollera om snabbkorrigeringen har installerats. Kör följande kommando:
   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages
  4. Genomför ändringarna i filen Winre.wim. Kör följande kommando:
   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount
 4. Skapa ett anpassat Windows RE-medium med hjälp av filen Winre.wim så här:
  1. Skapa en fil för att göra en Windows RE-avbildning. Kör följande kommando:
   copype.cmd amd64 C:\WinREx64
  2. Kopiera filen Winre.wim till mappen ISO\sources och byt sedan namn på filen till Boot.wim. Kör följande kommando:
   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim
  3. Distribuera den anpassade Windows RE-avbildningen till valfria media.

Information om uppdateringen

Hämta den här uppdateringen

Microsoft Update
Uppdateringen kan hämtas på Microsoft Update-webbplatsen:
Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Windows 7 eller Windows 7 Service Pack 1 (SP1) måste vara installerat. Mer information om hur du hämtar en Service Pack-version för Windows 7 får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Inga ändringar av registret krävs.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation om Windows 7
Viktigt! Uppdateringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 ingår i samma paket.
 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM,SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • De MANIFEST-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7". MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av de uppdaterade komponenternas tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.
För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385262,65614-Jul-200901:14x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7600.17018400,89605-May-201207:44x86
Rstrui.exe6.1.7600.21208262,65605-May-201207:37x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srcore.dll6.1.7600.21208400,89605-May-201207:41x86
Rstrui.exe6.1.7601.17514262,65620-Nov-201012:17x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7601.17836400,89605-May-201207:46x86
Rstrui.exe6.1.7601.21988262,65605-May-201207:29x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Srcore.dll6.1.7601.21988400,89605-May-201207:33x86
För alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385296,96014-Jul-200901:39x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7600.17018503,80805-May-201208:30x64
Rstrui.exe6.1.7600.21208296,96005-May-201208:30x64
Srclient.dll6.1.7600.2120850,17605-May-201208:38x64
Srcore.dll6.1.7600.21208503,80805-May-201208:38x64
Rstrui.exe6.1.7601.17514296,96020-Nov-201013:25x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7601.17836503,80805-May-201208:36x64
Rstrui.exe6.1.7601.21988296,96005-May-201208:17x64
Srclient.dll6.1.7601.2198850,17605-May-201208:18x64
Srcore.dll6.1.7601.21988503,80805-May-201208:18x64
Srclient.dll6.1.7600.1701843,00805-May-201207:44x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srclient.dll6.1.7601.1783643,00805-May-201207:46x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information


Om du vill veta mer om terminologin för programvaruuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Mer information om Windows RE finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om att skapa en startbar Windows PE RAM-disk på en hårddisk finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om att skapa en startbar Windows PE RAM-disk på CD-ROM finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om att skapa en startbar Windows PE RAM-disk på ett USB-flashminne finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om problemet som beskrivs i den här artikeln klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2709289 Verktyget Systemåterställning fungerar inte i Windows RE på en dator med Windows 7
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringar för .NET Framework 3.5.1 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

2518869 MS11-044: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 3.5.1 i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14 juni 2011 (Detta kan vara på engelska)
2518869 MS11-044: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 3.5.1 i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14 juni 2011 (Detta kan vara på engelska)
2572077 MS11-078: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 3.5.1 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 11 oktober 2011 (Detta kan vara på engelska)

Ytterligare filinformation för Windows 7

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameX86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:29
PlatformNot applicable
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameAmd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable