Beskrivning av Excel Viewer

Sammanfattning

Tack vare Microsoft Excel 97/2000 Viewer kan alla som inte har Microsoft Excel visa Excel-arbetsboksfiler. Eftersom filformatet för Excel-arbetsböcker inte har ändrats sedan Microsoft Excel 97 kan visningsprogrammet användas för arbetsböcker i Excel-versioner från Microsoft Excel 97 till Microsoft Office Excel 2003.

Mer Information

Microsoft Excel Viewer är ett litet program som får distribueras fritt och gör det möjligt att visa och skriva ut kalkylbladsfiler från Excel för Windows (version 2.0 och senare) och Excel för Macintosh (version 2.2a). Med det här visningsprogrammet kan du visa sidlayout, kopiera och ändra cellstorlek samt komma åt zoom- och AutoFilter-funktioner. Visningsprogrammet stöder också OLE DocObject samt möjligheten att visa valfri Excel-fil.

Microsoft Excel Viewer är konstruerat för att automatiskt konfigureras som hjälpprogram för Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer. (Det kan också konfigureras manuellt som ett hjälpprogram för andra webbläsarverktyg.) På så vis kan du automatiskt visa Microsoft Excel-kalkylbladsfiler (.xls) som är länkade till HTML-sidor (Hypertext Markup Language) i ett lokalt nätverk (LAN) eller på World Wide Web.

Kopiera och distribuera Microsoft Excel Viewer till vänner och medarbetare eller lägg upp det på allmänna elektroniska anslagstavlor, lokala nätverk och webbplatser. På så vis får alla utan Microsoft Excel möjlighet att visa Excel-kalkylbladsfiler.

Systemkrav

  • Persondator med 486-processor eller senare
  • Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows NT Workstation 3.51 eller senare.
  • 8 megabyte (MB) minne för Windows 95 och 16 MB minne för Windows NT Workstation
  • 7 MB ledigt hårddiskutrymme (9 MB ledigt endast för installation)
  • Grafikkort med VGA-upplösning eller högre
  • Microsoft-mus eller kompatibelt pekdon

Hämta Excel Viewer

Excel Viewer kan hämtas från följande Microsoft-webbplats: Obs! Om du redan har en fullständig version av Microsoft Excel på datorn ska du inte installera Microsoft Excel Viewer i samma katalog. Detta ger upphov till konflikter. Standardplatsen för mappen i installationsprogrammet är c:\Program\Xlview.

Använda Excel Viewer

Så här använder du Microsoft Excel Viewer:
  • Peka på ProgramStart-menyn och klicka på Microsoft Excel 97 Viewer.

    eller
  • Leta upp och dubbelklicka på filen Xlview.exe från skrivbordet. Normalt finns filen i mappen c:\Program\Xlview.
Egenskaper

Artikel-id: 273711 – senaste granskning 4 feb. 2005 – revision: 1

Feedback