Felsökning av startproblem i Windows Millennium Edition

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Om den här artikeln inte innehåller en beskrivning av felmeddelandet som visas, kan du besöka följande Microsoft-webbplats och läsa fler artiklar om felmeddelanden:
315854 Resurscenter för felmeddelanden i Windows 98 och Windows ME

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning när datorn slutar svara eller ett felmeddelande om "oåterkalleligt undantag" eller "ogiltigt VxD" visas.

Mer Information

För felsökning när datorn slutar svara eller ett felmeddelande om "oåterkalleligt undantag" eller "ogiltigt VxD" visas, används verktyget Systeminformation (Msconfig.exe). När du har startat om datorn flera gånger kan du med hjälp av det här verktyget identifiera filen eller registernyckeln som orsakar problemet. När du har hittat den bör du ta bort posten genom att redigera lämplig fil eller registernyckel och sedan återställa verktyget för systemkonfiguration till alternativet Normal start.

Om du vill veta mer om hur du startar i felsäkert läge i Windows ME med hjälp av verktyget för systemkonfiguration, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

267288 Starta Windows Millennium Edition i felsäkert läge
Följande ämnen behandlas i artikeln:
 • Starta Windows ME i felsäkert läge
 • Windows ME startar inte i felsäkert läge
 • Windows ME startar i felsäkert läge

Starta Windows ME i felsäkert läge

Om Windows ME inte startar normalt kan du försöka starta datorn i felsäkert läge. När du startar Windows ME i felsäkert läge inaktiveras många Windows ME-drivrutiner, och standard-VGA-bildskärmsdrivrutinen används.


Du startar Windows ME i felsäkert läge genom att hålla CTRL-tangenten nedtryckt medan du startar om datorn och sedan välja Felsäkert lägeStart-menyn.


Om datorn inte startar i felsäkert läge följer du instruktionerna i "Windows ME startar inte i felsäkert läge" i den här artikeln.

Om datorn startar i felsäkert läge följer du instruktionerna i "Windows ME startar i felsäkert läge" i den här artikeln.

Windows ME startar inte i felsäkert läge

Följande tillstånd kan medföra att Windows ME inte startar i felsäkert läge:
 • Datorn kan ha angripits av ett virus.Om du vill veta mer om datavirus klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  129972 Beskrivning av datavirus
 • CMOS-inställningarna (Complementary Metal Oxide Semiconductor) för datorn kan vara felaktiga.

  Kontrollera att CMOS-inställningarna är korrekta. Du måste kanske kontakta datortillverkaren för att kontrollera inställningarna.
 • Det kan finnas en maskinvarukonflikt på datorn. Sådana konflikter kan bland annat beröra PCI (Peripheral Component Interconnect) BIOS-inställningar (Basic Input/Output System), IRQ-konflikter (Interrupt Request), redundanta COM-portar (till exempel två COM1-portar eller ett internt modem som är inställt för användning av samma COM-port som en befintlig serieport) och defekta minnesmoduler eller minneskretsar.
 • Du måste kanske ändra en inställning i filen Msdos.sys. Logo-inställningen ska till exempel vara noll (0).
Om du vill veta mer om filen Msdos.sys klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

118579 Innehållet i Windows-filen Msdos.sys
Om Windows ME ändå inte startar i felsäkert läge kan det bero på ett problem i registret. Registerproblem kan diagnostiseras med hjälp av Windows Registerscanner (Scanreg.exe).
 1. Starta om datorn med startdisketten i diskettenheten, och välj sedan alternativet Minimal start.
 2. Skriv scanreg /restore och tryck på RETUR.
Windows Registerscanner (Scanreg.exe) finns inte på startdisketten. När du startar datorn med startdisketten läggs mappen med Windows Registerscanner (C:\Windows\Command) till i sökvägen.
Om du vill veta mer om Windows Registerscanner klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

183887 Beskrivning av Windows Registerscanner (Scanreg.exe)
Om du vill veta mer om ett felmeddelande om att registret är skadat efter körning av Windows Registerscanner, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

186909 Registerskador identifieras av registerscannern efter körning av Scanreg.exe
Om Windows ME ändå inte startar i felsäkert läge när du har använt Windows Registerscanner, installerar du om Windows ME i samma mapp som det ursprungligen installerades i.

Om du ändå inte kan starta Windows ME i felsäkert läge installerar du det i en ny, tom mapp. På så vis kan du fastställa om problemet beror på rester av det tidigare operativsystemet (till exempel en konfigurationsinställning) eller ett maskinvaruproblem.

Windows ME startar i felsäkert läge

När du startar datorn i felsäkert läge visas hjälpavsnittet "Felsökare för felsäkert läge".
Om du vill veta mer om hur du använder Felsökare för felsäkert läge klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

274155 Beskrivning av Felsökare för felsäkert läge
Om Windows ME startar i felsäkert läge gör du följande för att se om några enheter inte läses in på rätt sätt:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start.Obs! Verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe) kan inte användas för att inaktivera en fil som har det skrivskyddade attributet, även om det verkar så. För att ta reda på om verktyget för systemkonfiguration har ersatt filen du försöker inaktivera måste du öppna filen. Om det finns en text av följande slag i början av filen har den bytts ut:

  rem
  rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem This file was created by the System Configuration Utility as
  rem a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actual
  rem SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.
  rem
 3. : Verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe) kan inte användas för att inaktivera en fil som har det skrivskyddade attributet, även om det verkar så. För att ta reda på om verktyget för systemkonfiguration har ersatt filen du försöker inaktivera måste du öppna filen. Om det finns en text av följande slag i början av filen har den ersatts: I följande tabell beskrivs fyra olika startalternativ och vilka poster som kontrolleras i respektive startalternativ. Om du vill använda ett startalternativ avmarkerar eller markerar du lämpliga kryssrutor för startalternativen som beskrivs i följande avsnitt.
PromptStart AStart BStart CStart D
Kör System.iniJaNejJaJa
Kör Win.iniNejJaJaJa
Ladda statiska VxDJaJaNejJa
Ladda Autostart-objektJaJaJaNej
Obs! Information om åtgärder när Windows ME inte startar normalt med något startalternativ finns i "Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge" nedan.

Start A

Starta datorn med alternativet Start A. Om Windows ME inte startar normalt med alternativet Start A finns det ett problem i filen Win.ini. Så här tar du reda på vilken rad i filen Win.ini som orsakar problemet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Återställ den ursprungliga filen genom att klicka på Kör Win.ini på fliken Allmänt.
 3. Dubbelklicka på Windows-mappen på fliken Win.ini.
 4. Avmarkera kryssrutan load=, avmarkera kryssrutan run= och klicka på OK.
 5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om Windows ME startar normalt orsakas problemet av ett TSR-program (Terminate-and-Stay-Resident) som laddas från run- eller load-raden i filen Win.ini. Kontakta programtillverkaren för ytterligare hjälp.


Om Windows ME inte startar normalt när du använder alternativet Start A försöker du med Start B.

Alternativet Start B

Om Windows ME startar normalt med alternativet Start B finns det ett problem i filen System.ini. Problemet ligger sannolikt i sektionen [386Enh] i den ursprungliga System.ini-filen.


Så här tar du reda på vilken rad i filen System.ini som orsakar problemet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Återställ den ursprungliga filen genom att klicka på Kör System.ini på fliken Allmänt.
 3. Dubbelklicka på mappen 386Enh på fliken System.ini.
 4. Avmarkera alla kryssrutor som inte har någon Windows-flagga.
Om Windows ME startar normalt orsakas problemet av en drivrutin som laddas från mappen 386Enh.

Om Windows ME inte startar normalt avmarkerar du de återstående kryssrutorna på fliken System.ini, en i taget, med början från startmappen. Starta om datorn när du har avmarkerat kryssrutorna. När problemet återkommer är det programmet vid den senaste kryssrutan du markerade som hindrar Windows ME från att starta normalt.

Obs! Om Windows ME startar normalt när du har avmarkerat kryssrutan display.drv=pnpdrvr.drv är det problem med bildskärmsdrivrutinen.

Obs! När Adobe Type Manager (ATM) installeras ändras filen SYSTEM.INI genom att raden SYSTEM.DRV ändras och en ny rad läggs till. Ett exempel:

[Boot]
SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV
ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV
Om du vill veta mer om hur du felsöker videoproblem klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

127139 Felsökning av videoproblem i Windows
Om Windows ME inte startar normalt när du använder alternativet Start B försöker du med Start C.

Alternativet Start C

Om Windows ME startar normalt när du använder alternativet Start C finns det ett problem med en statisk virtuell drivrutin (VxD) som laddas från följande registernyckel:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
Lös problemet med hjälp av informationen i avsnittet "Felsökning av statiska VxD-problem" i den här artikeln.

Om Windows ME inte startar normalt när du använder alternativet Start A, B eller C försöker du med Start D.

Alternativet Start D

Om Windows ME startar normalt med alternativet Start D finns det ett problem med ett program som körs under starten. Information om lösning av det här problemet finns i avsnittet "Felsökning av problem med startmappen" i den här artikeln.

Om du inte kan starta Windows ME normalt när du har läst avsnittet "Felsökning av problem med startmappen" läser du "Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge" i den här artikeln.

Felsökning av statiska VxD-problem

Problemet kan orsakas av en drivrutin eller VxD som laddas från registret. Så här tar du reda på om det är fallet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start och avmarkera kryssrutan Behandla statiska VxD.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet är borta laddas den problematiska statiska VxD:n från registret. Så här löser du problemet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Markera den första kryssrutan i listan på fliken Statiska VxD.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet fortfarande är löst upprepar du steg 1 till och med 3 men markerar nästa kryssruta på fliken Statiska VxD.

När problemet återkommer beror det på drivrutinen eller det minnesresidenta programmet från den senaste kryssrutan. Om problemfilen är någon av följande filer ligger problemet sannolikt i nätverkskortet:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
Om problemet orsakas av nätverkskortet kontaktar du tillverkaren och skaffar en nyare drivrutin som fungerar med Windows ME.

Om problemet orsakas av en maskinvarukonflikt läser du avsnittet "Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge" i den här artikeln.

Felsökning av problem med startmappen

Problemet kan bero på ett program som körs under starten. Så här avgör du vilket program som orsakar problemet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Autostart och avmarkera alla kryssrutor.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet är borta:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Markera den första kryssrutan i listan på fliken Autostart.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet fortfarande är löst upprepar du steg 1 till och med 3 men markerar nästa kryssruta i listan.

När problemet återkommer är det programmet vid den senaste kryssrutan du markerade som hindrar Windows ME från att starta normalt. Kontakta programtillverkaren för att få hjälp.

Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge

Problemet kan bero på en drivrutin för skyddat läge för Windows ME. Så här tar du reda på om det är fallet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
 3. Markera den första kryssrutan under Inställningar.
 4. Klicka på OK, på OK och starta om datorn.
Upprepa steg 1–4 om problemet kvarstår, men markera en annan kryssruta i steg 3. När problemet försvinner innebär det att det orsakades av den senaste kryssrutan. Om du vill veta mer om avancerade inställningar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

181966 Inställningar för avancerad felsökning av verktyget för systemkonfiguration
Om problemet kvarstår inaktiverar du IRQ-styrning för PCI-bussen i Windows. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar IRQ-styrning för PCI-bussen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

182628 Inaktivera IRQ-styrning för PCI-bussen i Windows
Om problemet kvarstår inaktiverar du enheter i Enhetshanteraren:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på System.
 3. På fliken Enhetshanteraren inaktiverar du alla enheter under följande grenar:

  • Bildskärmskort
  • Diskettstyrenheter
  • Styrenheter för hårddisk
  • Tangentbord
  • Mus
  • Nätverkskort
  • Portar
  • PCMCIA-fack
  • SCSI-styrenheter
  • Ljud-, video- och spelenheter

  Så här inaktiverar du en enhet i Enhetshanteraren:
  1. Dubbelklicka på grenen med enheten du vill inaktivera, klicka på enheten och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Markera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil på fliken Allmänt, och klicka sedan på OK.
  3. Starta om datorn.
 4. Om problemet är borta aktiverar du enheterna du har inaktiverat och kontrollerar att det inte finns några enhetskonflikter.


  Obs! Aktivera enheter i följande ordning:

  1. COM-portar
  2. Styrenheter för hårddisk
  3. Diskettstyrenheter
  4. Övriga enheter
  Så här gör du en enhet tillgänglig och kontrollerar om det finns några konflikter:
  1. Dubbelklicka på grenen med enheten du vill inaktivera, klicka på enheten och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Avmarkera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil på fliken Allmänt.
  3. Klicka på fliken Resurser, och kontrollera att det inte finns några konflikter under Enheter i konflikt. Observera att fliken Resurser inte visas för varje enhet.
  4. Klicka på OK, och starta sedan om datorn.
Om det finns ett problem med en enhet kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
133240 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren
Om du vill veta mer om användning av Systemåterställning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

267951 Beskrivning av Systemåterställning i Windows Millennium Edition
Egenskaper

Artikel-id: 273738 – senaste granskning 7 juni 2004 – revision: 1

Feedback