Felsökning av problem med avslutning av Windows ME

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs åtgärder för felsökning som kan hjälpa dig att lösa problem vid avslutning av Windows Millennium Edition (ME). Den här informationen finns också i Felsökaren för start och avslutning för Windows ME. Microsoft rekommenderar att du använder felsökaren men tillhandahåller denna artikel som en extra service. Felsökaren för start och avslutning för Windows ME finns i Hjälp- och supportcenter i Windows ME eller på följande Microsoft-webbplats:

OBS! Om du inte hittar önskad felsökningsinformation i den här artikeln, kan du söka i Microsoft Knowledge Base igen med hjälp av nyckelord som finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord

Mer Information

Avslutningsproblem i Windows ME kan bero på följande:

 • Drivrutiner som är inkompatibla, skadade eller i konflikt.
 • En skadad fil för avslutningsljud.
 • Felkonfigurerad eller skadad maskinvara.
Så här felsöker du problemen:

 1. Ta reda på om ett program i Autostart-mappen stör startprocessen:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
  2. Klicka på Selektiv start, avmarkera kryssrutan Ladda Autostart-objekt, klicka på Verkställ, OK och sedan Ja, så att datorn startas om.
  3. Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt går du till steg 2. Om datorn stängs av på rätt sätt orsakas problemet antagligen av ett program i Autostart-mappen . Ta reda på vilket program det är genom att gå vidare till nästa steg.
  4. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
  5. Markera en kryssrutan på fliken Autostart, klicka på OK och starta sedan om datorn genom att klicka på Ja. Prova om programmet du inaktiverade orsakade problemet. Upprepa annars steg D till och med E, men aktivera ett annat program i steg E. När datorn inte startar på rätt sätt vet du att problemet orsakas av det senaste programmet.

   Obs! Om problemet inte försvinner när du inaktiverar Autostart-program aktiverar du dem igen genom att upprepa steg A till och med B och sedan markera kryssrutan Ladda Autostart-objekt.
 2. Ta reda på om avslutningsproblemet orsakas av ett kommando eller en drivrutin som laddas automatiskt från filen Win.ini eller System.ini:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
  2. Klicka på Selektiv start och avmarkera följande kryssrutor:
   • Kör Win.ini
   • Kör System.ini

   Obs! Om något av dessa objekt inte är tillgängligt innehåller filen inte några objekt som kan laddas.


  3. Klicka på OK och sedan på Ja, så att datorn startas om. Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt upprepar du steg A till och med B, men markerar kryssrutorna i steg B och fortsätter sedan med steg 3.
 3. Inaktivera vissa drivrutiner. Drivrutiner för ljudkort, bildskärmskort och nätverkskort vållar ofta problem. Så här inaktiverar du drivrutiner:
  1. Högerklicka på Den här datorn, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Enhetshanteraren.
  2. Dubbelklicka på en enhetstyp, till exempel Styrenheter för ljud, video och spel, så att den expanderas.
  3. Klicka på någon av enheterna i listan och sedan på Egenskaper.
  4. Markera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil.

   VIKTIGT! Anteckna alla enheter som du inaktiverar så att du kan aktivera dem igen senare.
  5. Klicka på OK, på OK och starta om datorn.


   Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt upprepar du steg A t o m E men inaktiverar en annan maskinvaruenhet i steg D. Du kan testa bildskärmskortet så här: klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig, klicka på OK, klicka på Avancerat, markera kryssrutan VGA 640×480×16 och klicka på OK. Om du inaktiverar ljudkortet, bildskärmskortet och nätverkskortet, men problemet kvarstår, kan du åter aktivera dessa enheter genom att utföra åtgärd A t o m E, men i steg D avmarkera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil och sedan fortsätta till steg 4.


   Obs! Om du inte kan byta bildskärmskort med dessa åtgärder kan du ändra drivrutinen för bildskärmskortet till "Standard VGA" så här:
   1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Bildskärm.
   2. Klicka på fliken Inställningar, Avancerat, Kort och Ändra.
   3. Klicka på Nästa, Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en viss plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha och Nästa.
   4. Klicka på Visa all maskinvara, Standardbildskärmstyper i rutan Tillverkare, Standardbildskärmskort (VGA) i rutan Modeller och Nästa.
   5. Klicka på Ja, Nästa och Slutför.
   6. Klicka på Stäng, Stäng och sedan på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

    Om problemet försvinner när du ändrar bildskärmskortet till standard-VGA-drivrutinen, kontaktar du tillverkaren av bildskärmskortet och frågar om det finns en uppdaterad Windows ME-drivrutin.
    Om du vill veta mer om hur du felsöker problem med bildskärmen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

    127139 Felsökning av videoproblem i Windows
 4. Undersök om avstängningsproblemet orsakas av en skadad fil för avslutningsljud:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Ljud och multimedia.
  2. Anteckna namn och plats för Avsluta Windows-ljudet, klicka på Avsluta Windows i rutan Händelser och klicka sedan på Inget i rutan Namn.
  3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn.


   Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt upprepar du steg A t o m C men återställer det ursprungliga Avsluta Windows-ljudet i steg B och fortsätter sedan till steg 5. Om problemet är löst är Avsluta Windows-ljudfilen skadad och måste bytas ut. Byt ut ljudfilen genom att återställa den från en säkerhetskopia, eller installera om programmet där ljudfilen ingick.
 5. Ta reda på om problemet orsakas av avancerade energisparfunktioner genom att inaktivera dem:


  Obs! Avancerade energisparfunktioner finns inte på alla datorer. Om det inte finns sådana funktioner på din dator hoppar du över det här steget. Om du inte vet om det finns avancerade energisparfunktioner tar du reda på om de finns med i Enhetshanteraren enligt nedanstående beskrivning eller kontaktar maskinvarutillverkaren.
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på System och klicka på fliken Enhetshanteraren.
  2. Dubbelklicka på Systemenheter så att grenen expanderas.
  3. Dubbelklicka på Avancerade energisparfunktioner (APM) i listan över enheter, klicka på fliken Inställningar och markera sedan kryssrutorna Påtvinga APM 1.0-läge och Inaktivera kontroll av batteristatus.
  4. Klicka på OK tills du kommer tillbaka till Kontrollpanelen och starta sedan om datorn.


   Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt upprepar du steg A till och med D men avmarkerar kryssrutorna Påtvinga APM 1.0-läge och Inaktivera kontroll av batteristatus och fortsätter sedan till steg 6.
 6. Kontrollera om avstängningsproblemen orsakas av en drivrutin för en virtuell enhet (VXD-fil).
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
  2. Klicka på Selektiv start och avmarkera kryssrutan Ladda statiska VxD.
  3. Klicka på OK och sedan på Ja, så att datorn startas om. Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt upprepar du steg A till och med C, men markerar kryssrutan i steg C och fortsätter sedan med nästa steg. Här är en ofullständig lista över Microsofts statiska VXD-filer:


   NamnStöder
   Vnetsup.vxdMicrosoft-nätverk
   Ndis.vxdMicrosoft-nätverk
   Ndis2sup.vxdMicrosoft-nätverk
   Javasup.vxdJava
   Vrtwd.386Klockan
   Vfixd.vxdVideo Phone-hjälp
   Vnetbios.vxdMicrosoft-nätverk
   Vserver.vxdMicrosoft-nätverk
   Vredir.vxdMicrosoft-nätverk
   Dfs.vxdMicrosoft-nätverk
   Ndiswan.vxdMicrosoft-nätverk
   Msmouse.vxdMicrosoft-mus


   Kontrollera egenskaperna för den inkompatibla statiska VxD-filen och ta reda på vilket program den är associerad med. Avinstallera programmet och installera det sedan igen för att ersätta VxD-filen med en ny kopia. Så här kontrollerar du egenskaperna för en fil: klicka på Start, Sök, skriv filnamnet i rutan Filer eller mappar och klicka på Sök nu. När filen du söker visas i listan högerklickar du på den och klickar sedan på Egenskaper.


   Om du vill veta mer om verktyget för systemkonfiguration klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   181966 Avancerad felsökning av verktyget för systemkonfiguration
 7. Ta reda på om problemet finns med i startloggfilen. I startloggfilen (Bootlog.prv) hittar du information om problem vid avslutning. Bootlog.prv är en dold fil i rotmappen på enhet C. Om Windows är konfigurerat för att dölja systemfiler visar du dolda filer så här:
  1. Dubbelklicka på Den här datorn på Windows-skrivbordet.
  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
  3. Klicka på fliken Visning.
  4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler och klicka på Ja när du ombeds bekräfta åtgärden.
  5. Klicka på OK, och försök sedan hitta filen Bootlog.prv igen.
  Om du fortfarande inte kan hitta filen på hårddisken kan du skapa en ny fil:


  1. Klicka på Start, Stäng av, Stäng av och OK.
  2. Om datorn inte stängs av automatiskt stänger du av den med strömbrytaren. Låt den vara avstängd cirka femton sekunder och slå sedan på den igen.
  3. Håll CTRL nedtryckt medan datorn startar. När Start-menyn visas använder du UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att välja Loggad (\BOOTLOG.TXT) och trycker på RETUR.
  4. När Windows har startat klickar du på Start, Avsluta, Starta om och OK.
  Så här visar du startloggfilen:


  1. Dubbelklicka på Den här datorn, C och leta upp filen Bootlog.prv.
  2. Dubbelklicka på filen Bootlog.prv. Om du uppmanas att välja ett program för att öppna filen klickar du på WordPad, Anteckningar eller valfri textredigerare i listan.
  3. Sök efter "Terminate="-poster. Sådana poster, som finns längst ned i filen, kan innehålla ledtrådar till problemets orsak. Om en process som har startats med en "Terminate="-post slutförs utan problem innehåller filen en motsvarande "EndTerminate="-post.
  4. Kontrollera om den sista raden i filen Bootlog.prv är någon av följande:
   • Terminate=Query Drivers: Det finns ett problem i Minneshanteraren. Det kan finnas felaktiga minneskretsar eller skadade filer på datorn. Du måste kanske installera om Windows.
   • Terminate=Reset Display: Installera en uppdaterad drivrutin för bildskärmskortet.
   • Terminate=RIT: Det kan finnas timer-relaterad problem med ljudkortet eller en gammal musdrivrutin. Installera uppdaterade drivrutiner för dessa enheter.
   • Terminate=Win32: Ett program avslutas inte på rätt sätt. Avsluta alla program innan du avslutar Windows.

Supportwebbutsändningar

Supportwebbutsändningar är en supportinformationstjänst som erbjuds alla Online Support-kunder. Du kan se en webbutsändning om felsökning av avslutningsproblem i Windows ME på följande Microsoft-webbplats:

Egenskaper

Artikel-id: 273746 – senaste granskning 27 aug. 2007 – revision: 1

Feedback