Du kan inte ändra platsen för offline Outlook-datafilen (.ost) i Microsoft Outlook

Gäller för: Outlook 2016Outlook 2013Outlook for Office 365

Symptom


När du försöker ändra platsen för en frånkopplad Outlook-datafil (.ost) i Microsoft Outlook 2013 eller senare, inaktiveras knappen Bläddra på sidan Inställningar för Outlook-datafil.

Orsak


Det här problemet uppstår på grund av utfasningen av det klassiska offlineläget i Outlook 2013 eller senare versioner. Detta läge är en äldre metod för dataåtkomst för onlinelägesanslutningar till Microsoft Exchange Server.

Lösning


Du kan undvika problemet på något av följande sätt:
Metod 1: Skapa en ny Outlook-profil och ändra sedan platsen för .ost-filen
 1. Kopiera den befintliga .ost-filen till den nya plats som du vill använda. Om du vill skapa en ny .ost-fil istället kan du hoppa över det här steget.
 2. Öppna Kontrollpanelen. Gör något av följande, beroende på Windows-version:
  • Windows 10 och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten och skriv Kontrollpanelen och tryck sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Startoch klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Kontrollpanelen skriver du e-post för att söka efter objektet E-post. Öppna det sedan. Om det finns två E-post-objekt, välj det som är märkt med din version av Outlook, till exempel Microsoft Outlook 2013 eller Microsoft Outlook 15 för Outlook 2013, eller Microsoft Outlook 2016 eller Microsoft Outlook 16 för Outlook 2016 (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Control Panel
 4. Klicka på Visa profiler.
 5. Klicka på Lägg till (skärmbilden för detta steg finns nedan).

  Add
 6. I rutan Profilnamn skriver du önskat namn på den nya e-postprofilen och klickar sedan på OK (skärmbilden för detta steg finns nedan).

  Profile Name
 7. Klicka på Nästa efter att Outlook funnit din kontoinformation (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Next
 8. När Outlook är klar med inställningen av ditt konto, välj Ändra kontoinställningar och klicka sedan på Nästa (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Change account settings
 9. I avsnittet Serverinställningar klickar du på Fler inställningar (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  More Settings
 10. På fliken Avancerat, klicka på Inställningar för Outlook-datafiler (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Outlook Data File Settings
 11. Klicka på Bläddra, bläddra till .ost-filen som du kopierade i steg 1 och klicka sedan på Öppna. Om du vill skapa en ny .ost-fil bläddrar du till platsen där du vill spara den nya .ost-filen, skriver det filnamn du vill använda och klickar på Öppna. Outlook kommer att skapa den nya .ost-filen (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Browse


  Open
 12. Klicka på Slutför för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.
 13. Öppna Kontrollpanelen och öppna E-post.
 14. Klicka på Använd alltid denna profil, välj den nya profilen som du skapade och klicka sedan på OK (skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Always use this profile
Metod 2: Konfigurera registerposten ForceOSTPath för att ändra platsen för .ost-filen
Obs! Värdet av registerposten ForceOSTPath fungerar bara för en ny Outlook-profil.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet "Här är en snabblösning". Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Här är en enkel lösning: ändra placeringen av .ost-filen

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen Ladda ner. I dialogrutan Filnedladdning klickar du på Kör eller Öppna och följer stegen i guiden.
 • Denna enkla lösning hjälper dig att ange standardplatsen för .ost-filen till C:\Users\Användarnamn\Skrivbord.
 • Du måste först kontrollera att du har behörigheten Skapa filer/skriva data för mappen. Följ sedan stegen i snabblösningsguide och ändra standardplatsen till mappen där du vill lagra .ost-filen.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara snabblösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Snabblösning 25022


Gör så här för att konfigurera registerposten ForceOSTPath och ändra platsen för .ost-filen:

 
 1. Klicka på Start, sedan på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Leta upp och markera följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\xx.0\Outlook
  Obs! Platshållaren xx.0 representerar din version av Office (16.0 = Office 2016, Office 365 och Office 2019, 15.0 = Office 2013).
 3. Högerklicka på Outlook, välj Nytt och klicka sedan på Expanderbart strängvärde.
 4. Skriv ForceOSTPath och tryck på retur.
 5. Högerklicka på ForceOSTPath och klicka på Ändra.
 6. Skriv hela sökvägen där du vill lagra .ost-filen (som D:\MyOST) i datarutan Värde och klicka sedan på OK.
 7. På menyn Fil klickar du på Avsluta för att avsluta registereditorn.