Ingen nätverksanslutning på Windows 7-baserade eller Windows Server 2008 R2-baserade klientdatorer när ett DHCPv6-meddelande med dubbel DUID skickas

Symptom

Tänk dig följande situation:
 • Du använder en DUID (unik identifierare för DHCP) som en unik identifierare i en nätverksmiljö.
 • Du använder DUID och identifieringsmappning för kabelmodem i nätverket.
 • Du har en eller flera klientdatorer som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 i nätverksmiljön.
 • En av klientdatorerna skickar ett DHCPv6-meddelande från ett kabelmodem.
 • En annan klientdator skickar ett DHCPv6-meddelande som har samma DUID från ett annat kabelmodem.
 • Posten för denna nya DUID och kabelmodemsmappningen skriver över föregående post.
I det här fallet har klientdatorerna inte någon nätverksanslutning.

Obs!
 • DUID-problemet uppstår när du kör kommandot sysprep utan alternativet /generalize eller använder annan programvara för ghost-avbildning för att bygga operativsystemet.
 • En DHCP-klients API anropas för att rensa DUID-värdet när du kör kommandot sysprep tillsammans med alternativet /generalize.
 • DHCPv6-meddelandets DUID skapas första gången som DHCP-klienttjänsten startas. DUID-värdet lagras i Dhcpv6DUID-posten i registret. Om du tar bort värdet i registerposten återskapas värdet när ett gränssnitt aktiveras eller ansluts på klientdatorn. Registerposten Dhcpv6DUID finns under följande undernyckel i registret:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters

Lösning

Information om uppdateringen

Hämta den här uppdateringen

Microsoft Update
Uppdateringen kan hämtas på Microsoft Update-webbplatsen:
Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att kunna installera den här uppdateringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Inga ändringar i registret krävs.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Den globala versionen av den här uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Uppdateringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 finns i samma paket. Men uppdateringar på sidan Uppdateringsförfrågan visas i båda operativsystemen. Om du vill begära ett uppdateringspaket för ett eller båda operativsystemen markerar du uppdateringen i listan under "Windows 7/Windows Server 2008 R2" på sidan. I avsnittet "Gäller" i artiklarna ser du vilket operativsystem som uppdateringen avser.
 • Vilka filer som hör till en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell.
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller uppdateringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.
För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds


Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Om du vill veta mer om terminologin för programvaruuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
Egenskaper

Artikel-id: 2763523 – senaste granskning 28 dec. 2012 – revision: 1

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Feedback