Felmeddelandet ”fel DirectSound initieras” visas vid start av DirectX

Gäller för: Ingen

Symptom


När du startar DirectX-program kan det hända att följande felmeddelande visas:
Fel vid initieringen av Direct Sound

Orsak


Detta kan inträffa om ljudkortet eller drivrutinen för ljudkortet som är installerat på datorn inte stöder maskinvaruacceleration för DirectX.

Lösning


Lös problemet genom att minska ljudkortets maskinvaruacceleration:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Multimedia.
  3. Klicka på fliken ljud och sedan på Avanceratunder uppspelning .
  4. Klicka på fliken prestanda flytta Hardware acceleration reglaget ett hack till vänster om fullständig (standard inställningen), klicka på OKoch klicka sedan på OK .
Om problemet kvarstår kan du upprepa dessa steg om du vill flytta Hardware acceleration reglaget ett hack till höger om Ingen (grundläggande inställningen). Obs: inte flytta skjutreglaget ända till Ingen. Om du fortfarande får felet, kontrollerar du att ljudkortet stöder DirectSound-acceleration. Gör följande om du vill ta reda på om ljudkortet stöder DirectSound-acceleration:
  1. Klicka på Start och därefter på Kör.
  2. Skriv dxdiag.exeoch klicka sedan på OK.
  3. Klicka på fliken ljud och sedan klicka på knappen Testa DirectSound .
Om testet inte fungerar kontaktar du tillverkaren av ljudkortet och fråga om hur du skaffar och installerar den senaste versionen av drivrutinen för ljudkortet ljudkort.